Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 22 (Search time: 0.306 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1998Một số vấn đề về phát triển nguồn lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Lê, Danh Tốn; Phạm, Huy Đường; Bùi, Thị Thiêm
1995Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa: 5.02.01PTS. Nguyễn Quang Duệ; Nguyễn, Mạnh Tuấn
1998Một số vấn đề về thu nhập và mức sống của dân cư trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Lê, Danh Tốn; Phạm, Huy Đường; Nguyễn, Hoài Dương
1998Sự hình thành và phát triển thị trường lao động ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01Lê, Danh Tốn; Trần, Trọng Kim
1997Đổi mới chính sách và hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Trần, Anh Tài; Nguyễn,Thị Phi Nga
1996Vai trò quản lý nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận án PTS. Kinh tế : 5 02 01Trần, Ngọc Hiên, người hướng dẫn; Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn; Trần, Anh Tài
1996Vai trò quản lý của Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam : Luận án PTS. Kinh tế: 5 02 01Phí, Mạnh Hồng; Trần, Ngọc Hiên; Trần, Anh Tài
1998Sự tham gia của Việt Nam vào AFTA một số vấn đề và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01Phi, Mạnh Hồng; Trần, Đức Hiện
1996Vốn nhân lực trong nền kinh tế thị trường ở Việt nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Trịnh, Thị Hoa Mai; Lê, Thị Ngân
1998Hệ thống tín dụng nông thôn Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01Trịnh, Thị Hoa Mai; Nguyễn, Thị Bích Đào