Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 22 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1996Vai trò quản lý của Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam : Luận án PTS. Kinh tế: 5 02 01Phí, Mạnh Hồng; Trần, Ngọc Hiên; Trần, Anh Tài
1996Vai trò quản lý nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận án PTS. Kinh tế : 5 02 01Trần, Ngọc Hiên, người hướng dẫn; Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn; Trần, Anh Tài
1996Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận án PTS. Kinh tế chính trị: 05 02 01Lê, Danh Tốn; Văn, Viện; Nguyễn, Bích
1997Một số biện pháp giải quyết việc làm trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Nguyễn, Hữu Tư; Trần,Tuấn Anh
1998Lãi suất và chính sách lãi suất trong qúa trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01Phi, Mạnh Hoàng; Vũ, Thị Dậu
1998Vấn đề sử dụng các công cụ tiền tệ, tài chính trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Phạm, Quang Vinh; Nguyễn, Hồng Sơn
1998Khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Lê, Danh Tốn; Vũ, Thị Thu
1995Hoạt động của các công ty thương mại tổng hợp Nhật bản tại Việt nam : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội nghĩa: 5.02.01PTS Lê Văn Viện; Nguyễn, Xuân Thiên
1998Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01Trịnh, Thị Hoa Mai; Nguyễn, Thị Nguyệt
1998Một số vấn đề về phát triển nguồn lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Lê, Danh Tốn; Phạm, Huy Đường; Bùi, Thị Thiêm