Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 138 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc giai đoạn sau khi gia nhập WTO và một số gợi ý chính cho Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Phạm, Thái Quốc, người hướng dẫn; Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn; Nguyễn, Thu Hạnh
2007Cạnh tranh đối với khu vực công: kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề của Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62.31.01.01Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn; Vũ, Thanh Sơn
2012Thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Vũ, Văn Hiền , người hướng dẫn; Đặng, Đình Thanh, người hướng dẫn; Nguyễn, Mạnh Hùng
2012Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Hoàng, Kim Giao, người hướng dẫn; Nguyễn, Hải Đăng
2010Sự hình thành thị trường hàng hóa giao sau cho một số nông sản ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Nguyễn, Văn Nam, người hướng dẫn; Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn; Nguyễn, Lương Thanh
2009Tăng trưởng kinh tế vì phát triển con người ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn; Trần, Đức Hiệp
2009Phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Phan, Huy Đường, người hướng dẫn; Trần, Anh Tài, người hướng dẫn; Nguyễn, Hữu Sở
2012Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn; Bùi, Mạnh Cường
2012Chuyển biến quan hệ sở hữu trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Trần, Tiến Cường , người hướng dẫn; Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn; Nguyễn, Lê Qúy Hiển
2012Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Phan, Huy Đường , người hướng dẫn; Nguyễn, Tiến Hùng