Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2013)

  • Electronic Resources; Góp phần hệ thống hóa và làm rõ lý luận về thuế và quản lý thu thuế, và vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý thu thuế, chỉ ra được những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của nó (...)

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Văn Đính (2010)

  • Du lịch là ngành kinh tế mới nổi và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng với sự phát triển kinh tế thế giới. Theo Tổ chức Du lịch thế giới, trong thế kỷ XXI, du lịch trở thành hoạt động kinh tế quan trọng nhất trên phạm vi toàn cầu. Với vai trò ngày càng tăng của ngành Du lịch trong nền kinh tế thế giới, ngày càng nhiều quốc gia coi trọng phát triển du lịch, coi du lịch là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội. Du lịch đã trở thành thị trường cạnh tranh cao với sự nổi lên của nhiều điểm đến du lịch mới. Vai trò và ảnh hưởng của các hãng lữ hành và phương tiện truyền thông trên thị trường ngày càng tăng. Khách du lịch ngày càng có nhiều kinh nghiệm, kiến thức hơn và quan tâm tới chất lượng môi trường của điểm đến và cơ sở dịch vụ du lịch. Điều đó làm gia tăng áp l...

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2017)

  • Về mặt lý thuyết: Luận văn hệ thống hoá được quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân lực, các yêu cầu trong quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân lực, các yếu tố cần cân nhắc khi tiến hành tuyển dụng.... Về mặt thực tiễn: Làm rõ những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc tuyển dụng nhân lực và đào tạo nhân lực tại Công ty CP may Lý nhân rồi từ đó đưa ra một số giải pháp tuyển dụng nhằm hoàn thiện hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân lực của công ty cổ phần may Lý Nhân.