Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 196 (Search time: 0.378 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Nghiên cứu KAP của giảng viên về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại cơ sở giáo dục đại học trong công an nhân dân. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20Nguyễn, Mạnh Chiển
2016Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương trong bối cảnh phát triển kinh tế tri thức. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14Nguyễn, Văn Tuân
2017Đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến kết quả học tập của sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20Phạm, Thị Hồng Thắm
2017Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực quản lý của cán bộ quản lý cấp phòng ban ở Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp.Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20Vương, Văn Hiên
2017Xây dựng bộ câu hỏi chuẩn hóa trắc nghiệm khách quan kỹ năng Đọc hiểu cấp độ 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam tại Học viện An ninh. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20Nguyễn, Thị Bắc
2016Quản lý sinh viên sư phạm Trường Đại học Giáo dục trong mô hình đào tạo phối hợp kế tiếp a + b theo tiếp cận hệ thống. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14Lê, Thanh Huyền
2016Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên năm thứ tư Học viện Ngân hàng đối với hoạt động phục vụ bạn đọc của Trung tâm Thông tin Thư viện. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20Nguyễn, Tiến Sinh
2016Đánh giá sự thay đổi trong hoạt động quản lý đào tạo của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trong giai đoạn 2011-2015 dưới cái nhìn của cán bộ quản lý. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20Dương, Quỳnh Anh
2016Phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội theo hướng chuẩn hóa. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60.14.01.14Trần, Ngọc Trang
2017Đánh giá mối tương quan giữa kết quả bài thi đánh giá năng lực chung và kết quả học tập năm học lớp 12 của sinh viên khóa QH – 2015 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20Ngô, Hoài Thanh