Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Phương Linh (2017)

  • - Luận văn nghiên cứu toàn diện và có hệ thống các vấn đê lí luận về dạy học phân hóa: quan niệm về dạy học phân hóa, cơ sở của dạy học phân hóa, đặc điểm và phân loại dạy học phân hóa, một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực theo quan điểm dạy học phân hóa, ưu điểm và hạn chế của dạy học phân hóa. - Luận văn cũng khảo sát thực trạng dạy học bài Từ ngữ tiếng Việt ở trường Dự bị Đại học Dân tộc từ đó đưa ra biện pháp tổ chức dạy học bài Từ ngữ tiếng Việt theo hướng phân hóa. - Những nghiên cứu của luận văn góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học phân môn tiếng Việt cho học sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Loan (2017)

  • Luận văn đã được tiến hành nghiên cứu và đạt được một số kết quả sau: - Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu về các vấn đề kĩ năng sống, dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn. Khảo sát thực trạng tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua dạy học các tác phẩm văn học nói chung và dạy học thơ Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 (Ngữ văn 12, tập 1) nói riêng. - Đề xuất các biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua dạy học thơ Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 (Ngữ văn 12, tập 1) bao gồm: sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp trực quan; kĩ thuật dạy học tích cực như kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật động não, kĩ thuật trình bày một phút; đưa ra các bước thực hiện một bài dạy tích hợp giá...

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Ngọc Hồi;  Advisor: Trần, Khánh Thành, 1957- , người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học -- Trường đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề dạy học truyện cổ tích từ góc độ tự sự học. Cơ sở khoa học bao gồm: Thực trạng dạy và học các truyện cổ tích trong nhà trường hiện nay. Đề ra một số giải pháp dạy học truyện cổ tích từ góc độ tự sự học theo h (...); Electronic Resources