Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Loan (2017)

  • Luận văn đã được tiến hành nghiên cứu và đạt được một số kết quả sau: - Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu về các vấn đề kĩ năng sống, dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn. Khảo sát thực trạng tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua dạy học các tác phẩm văn học nói chung và dạy học thơ Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 (Ngữ văn 12, tập 1) nói riêng. - Đề xuất các biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua dạy học thơ Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 (Ngữ văn 12, tập 1) bao gồm: sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp trực quan; kĩ thuật dạy học tích cực như kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật động não, kĩ thuật trình bày một phút; đưa ra các bước thực hiện một bài dạy tích hợp giá...

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Nguyễn, Trọng Hậu, người hướng dẫn (2011)

  • 96 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt; Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động liên kết đào tạo ở cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng. Khảo sát thực trạng quản lý các hoạt động liên kết đào tạo ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào (...); Electronic Resources