Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Viết Chữ , người hướng dẫn (2011)

  • 114 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ Văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Tìm hiểu và phát hiện những hạn chế trong vấn đề sử dụng câu hỏi, tổ chức giờ học của GV Ngữ Văn hiện nay. Từ đó tìm ra được một hệ thống câu hỏi phù hợp với việc phát huy chủ thể trong dạy học. Xác định khái niệm câu hỏi đối thoại và xây dựng hệ thống câu (...); Electronic Resources