Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2016)

 • Nghiên cứu về các quan điểm dạy học hiện đại trong đó đặc biệt chú trọng tới cơ sở lý luận của dạy học tích hợp. Nghiên cứu về lý luận phát triển chƣơng trình và đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Tìm hiểu thực tế chương trình dạy và học chủ đề “Năng lượng hạt nhân” trong môn Vật lý, Hóa học và Sinh học ở trong nước. Tìm hiểu thực tế việc dạy học tích hợp hiện nay ở khối THPT. Nghiên cứu nội dung kiến thức về năng lượng ở các môn khoa học tự nhiên, vận dụng lý luận dạy học tích hợp để xây dựng và tổ chức hoạt động dạy học chủ để tích hợp “Năng lượng hạt nhân” . Soạn thảo tiến trình dạy họctheo dạy học giải quyết vấn đề, dạy học trải nghiệm sáng tạo để tổ chức hoạt động dạy học chủ để tích hợp Năng lượng hạt nhân”. Tiến hành thực nghiệm sư phạm theo tiến trình dạy học đã s...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Mai Hương (2017)

 • Đào tạo đại học theo phương thức ĐTTXTT là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Muốn nâng cao hiệu quả đào tạo trước hết phải cải tiến công tác quản lý đào tạo. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý đào tạo đại học hệ từ xa theo phương thức trực tuyến và làm rõ thực trạng quản lý này, đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến tại Viện Đại học Mở Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin. Để hệ thống luôn đảm bảo hoạt động hiệu quả và đáp ứng tối đa nhu cầu của người học, các biện pháp cần được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, không thể coi trọng biện pháp nào hơn biện pháp nào, có như thế mới đảm bảo công tác quản lý đào tạo từ xa trực tuyến tại Viện Đại học Mở Hà Nội ngày được hoàn thiện...

 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2015)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về các vấn đề: đổi mới PPDH, PPDH theo DA, môi trường và GDMT trong dạy học Hóa học THPT. Phân tích nội dung, cấu trúc chương nhóm cacbon từ đó xác định các nội dung học tập tích hợp các kiến thức giáo dục môi trường và xây dựng DA. Thiết kế các DA học tập và giáo án bài dạy chương nhóm Cacbon-Hóa học lớp 11 nâng cao. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính phù hợp, khả thi và hiệu quả của các đề xuất. Điều tra thực trạng về việc vận dụng PPDHTDA và GDMT trong dạy học hoá học ở một số trường THPT thành phố Hải Phòng.