Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng;  Advisor: Nguyễn, Viết Chữ (2014)

  • Nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề vận dụng thi pháp vào giảng dạy, chú ý đến những ưu thế và tính khả thi của hướng đi này trong việc vận dụng vào thực tế dạy học bộ môn Ngữ văn, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học văn trong nhà trường phổ thông hiện nay. Đề xuất một quy trình, cách thức tổ chức hoạt động dạy học theo hướng vận dụng thi tháp và thử nghiệm vận dụng thi pháp vào thực tế giảng dạy khi tiến hành dạy học một số bài thơ Nôm Đường luật ở chương trình Ngữ văn ở bậc THPT ...