Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 110 (Search time: 0.114 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học các chủ đề: Cơ chế di truyền – biến dị và các quy luật di truyền – Sinh học 12 – THPT. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học: 60 14 01 11Phạm, Vân Anh
2016Thiết kế các chủ đề tích hợp liên môn trong dạy học phần sinh học cơ thể động vật, Sinh học 11, Trung học phổ thông. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Sinh học): 60 14 01 11Doãn, Thị Phương
2016Tổ chức dạy học dự án trong dạy học Sinh học 12 - Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học : 60 14 01 11Nguyễn, Thị Hồng Vân
2016Xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề để dạy học di truyền quần thể và ứng dụng Di truyền học - Sinh học 12, trung học phổ thông. : Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học : 60 14 01 11Bùi, Thị Duyên
2016Thiết kế câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực người học trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật - Sinh học 10 Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01Phan, Thị Hồng Lê
2016Sử dụng thí nghiệm để tổ chức hoạt động học tập trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thôngTrần, Ngọc Dung
2016Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực người học Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị, Sinh học 12 - Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học : 60 14 01 11Nguyễn, Duy Tiến
2016Tổ chức hoạt động khám phá trong dạy học chương 4 : Sinh sản, Sinh học 11, Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học : 60 14 01 11Trần, Thị Minh Hằng
2016Xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần động vật - Sinh học 7 - Trung học cơ sở. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học: 60140111Lê, Thanh Hà
2016Sử dụng kênh hình trong dạy học Sinh học 10 Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh họcMẫn, Thị Hà