Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Xuân;  Advisor: Trần, Quốc Thành (2011)

  • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản lý trường Trung cấp chuyên nghiệp và quản lý học sinh nội trú của Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý các hoạt động của học sinh nội trú trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng. Đề xuất một số biện pháp nhằm quản lý học sinh nội trú góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng.