Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/332
Title: Xác định dư lượng kháng sinh Floquinolon trong nước, bùn và tôm tại khu vực nuôi tôm quảng canh Giao An, Giao Thủy, Nam Định
Authors: Dương Hồng, Anh
Phạm Ngọc, Hà
Keywords: kháng sinh floquinolon;nuôi trồng thủy sản;mẫu nước;bùn;tôm
Issue Date: 2015
Publisher: Tạp chí ĐHQGHN
Abstract: Các mẫu nước, bùn, tôm được lấy tại các điểm trong ao nuôi, dọc kênh và rừng ngập mặn tiếp giáp ở khu vực nuôi tôm quảng canh thuộc xã Giao An, Giao Thủy, Nam Định vào hai thời điểm thả tôm giống và thu hoạch. Dư lượng các kháng sinh Ciprofloxacin và Norfloxacin được phân tích trong các mẫu sử dụng phương pháp chiết pha rắn, chiết lỏng áp suất cao và sắc ký lỏng hiệu năng cao/ detector huỳnh quang. Chỉ có dư lượng Ciprofloxacin được tìm thấy trong nước và bùn ở các khoảng nồng độ 0,06 – 0,35 µg/L và 0,22 – 0,40 µg/g tương ứng. Kết quả phân tích tại thời điểm đầu vụ nuôi tôm chỉ ra việc sử dụng Ciprofloxacin trong nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, vào thời điểm thu hoạch, kết quả không được xác nhận rõ ràng do trước đó đã có bão. Trong mẫu tôm sản phẩm thu tại khu vực này không phát hiện thấy Ciprofloxacin và Norfloxacin.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/332
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TN-CN2015-31-01.pdf
  • Description : 
  • Size : 283.68 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.