Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33290Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33290