Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Cao Đàm (1989)

 • 172 tr.; Luận văn nghiên cứu tổ chức hình thức của câu đơn hai thành phần trong sự tương ứng với ngữ nghĩa của câu. Đồng thời tác giả còn sử dụng phương pháp diễn định và qui nạp có tính kết hợp hai chiều một cách biện chứng; Luận án PTS 5.04.31 Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Võ, Quang Nhơn (1981)

 • 125 tr.; Luận văn nghiên cứu những nét chủ yếu về đặc điểm xã hội và sinh hoạt văn hoá của các dân tộc Tây nguyên; sưu tầm nghiên cứu sử thi anh hùng các dân tộc ít người từ trước đến nay và xác định thể loại sử thi anh hùng.Đồng thời tìm hiểu nội dung và nghệ thuậ (...); Luận án PTS. Khoa Ngữ văn -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1981; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trường Lịch (1985)

 • 140 tr; Tác giả luận văn nghiên cứu tư tưởng nhân dân trong tác phẩm Chiến tranh và Hoà bình không ngoài mục đích nhằm làm sáng tỏ quá trình hình thành, vận động, tiến lên khẳng định Tư tưởng nhân dân và nghệ thuật biểu hiện tác phẩm, góp phần giải quyết những vấn (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Văn học Nga -- Trường ĐHTH HN. Bộ GDĐT, 1985