Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 144 (Search time: 0.121 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Khảo sát hệ thuật ngữ tin học - viễn thông tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học : 5.04.08Nguyễn, Hồng Cổn, Người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Khang, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Kim Thanh
2000Quá trình giải quyết vấn đề ruộng đất ở Thái Nguyên từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết cải cách ruộng đất : Luận văn TS. Lịch sử: 5 03 15Nguyễn, Văn Thư, người hướng dẫn; Nguyễn, Duy Tiến
2005Tính thống nhất và sắc thái riêng trong ca dao người Việt ở ba miền Bắc, Trung, Nam : Luận án TS. Văn học: 5.04.07Nguyễn, Xuân Kính, Người hướng dẫn; Trần, Thị Kim Liên
2006Dạng bị động trong tiếng Pháp và những phương thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 01Đinh, Văn Đức, Người hướng dẫn; Đinh, Hồng Vân
2008Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nhật Bản trong nủa đầu thế kỷ XX : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 50 05Nguyễn, Quốc Hùng, Người hướng dẫn; Trần, Thiện Thanh
2009Nghiên cứu đối chiếu hành động bác bỏ trong tiếng Thái và tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01Phạm, Đức Dương, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Hiệp, người hướng dẫn; Siriwong, Hongsawan
2003Tổ chức khoa học tài liệu ảnh ở trung tâm lưu trữ quốc gia III - thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS Lưu trữ học và tư liệu học : 5.10.02Đào Xuân Chúc, Người hướng dẫn; Nguyễn, Minh Sơn
2005Học thuyết chính trị - xã hội của Nho giáo và sự thể hiện của nó ở Việt Nam : Từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS: 5.01.02Lê, Văn Quán, Người hướng dẫn; Nguyễn, Tài Thư, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Bình
2004Ảnh hưởng của đạo đức tôn giáo đối với đạo đức trong xã hội Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử : 62 22 80 05Nguyễn, Hữu Vui, Người hướng dẫn; Hoàng, Thị Lan
2009Nguyên tắc thống nhất dân tộc, giai cấp, nhân loại trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Bùi, Thanh Quất, Người hướng dẫn; Lương, Thùy Liên