Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lân Trung;  Advisor: Nguyễn, Minh Thuyết (2001)

 • 221 tr; Sau khi thảo luận về quan niệm còn tồn tại trong giới Việt ngữ và pháp ngư về khái niệm mệnh đề phụ và sự phân loại. Tác giả đi sâu khảo sát các loại mệnh đề phụ đảm nhận các chức năng khác nhau trong câu tiếng Pháp và tiếng Việt để nêu bật các sự tương đồ (...); TS. Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Kỳ;  Advisor: PGS. Bùi Duy Tân; PTS. Nguyễn Xuân Kính (1995)

 • 143 tr; Tác giả luận văn đã hệ thống hoá toàn bộ tài liệu đã sưu tầm, nghiên cứu truyền thuyết và hội lễ ở Việt nam từ trước tới nay .Khẳng định truyền thuyết là một thể loại văn học dân gian, đó là hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng đặc biệt. Ngoài ra luận án (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai Đào;  Advisor: Đào, Thanh Lan, người hướng dẫn (2009)

 • 239 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Hệ thống hóa lý luận chung về từ loại. Trình bày những nét cơ bản về trạng từ tiếng Anh và phó từ tiếng Việt trong hệ thống từ loại. Mô tả những đặc điểm hình thái học, chức năng cú pháp, chức năng nghĩa, chức năng ngữ dụng của trạng từ tiếng Anh; một số đ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Hồng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn; Lê, Quang Thiêm, người hướng dẫn (2012)

 • 204 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan tình hình nghiên cứu về loại từ trên thế giới và loại từ tiếng Việt. Xác lập bộ tiêu chí để nhận diện loại từ tiếng Việt. Mô tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của loại từ tiếng Việt và các đơn vị tương đương trong tiếng Inđônêxia. Khảo sát các phươ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nhiếp Tâm;  Advisor: Nguyễn, Quang Hồng, người hướng dẫn (2012)

 • 272 tr. + CD-ROM +Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về chữ Nôm và văn bản Tân biên truyền kỳ mạn lục. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về văn tự học và chữ Nôm tự tạo trong văn bản giải âm Truyền kỳ mạn lục. Phân định chữ Nôm mượn Hán và chữ Nôm tự tạo. Nghiên cứu chữ Nôm tự tạo trong văn bản giải âm Tr (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Hữu Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Lai, Người hướng dẫn (2002)

 • 187 tr. + 01 đĩa mềm; Xác định tiêu chí nhận diện chung quán ngữ Việt - Anh. Từ đó phân tích và bình luận các kết quả sử dụng quán ngữ qua các cứ liệu thu thập được làm nổi bật các đặc thù văn hoá giao tiếp của quán ngữ trong hai cộng đồng ngôn ngữ Anh-Việt. Đưa ra một số đề ng (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học khoa học xã hội & Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Lan;  Advisor: PTS. Nguyễn Cao Đàm (1996)

 • 157 tr; Nêu một số khái niệm về ngôn ngữ trẻ em từ 1 đến 6 tuổi từ đó nghiên cứu những điểm giống nhau và khác nhau của ngôn ngữ chung. Sơ lược về các bước phát triển ngữ âm, từ vựng của ngôn ngữ trẻ em và các bước phát triển về ngữ pháp như khả năng nắm bắt các l (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • Thesis


 • Authors: Trương, Viên;  Advisor: Lê, Quang Thiêm, Người hướng dẫn (2003)

 • 225 tr; Xác định uyển ngữ, phân biệt uyển ngữ với các đơn vị khác. Tiến hành phân tích, miêu tả, phân loại các mô hình biến thể cấu trúc ngữ nghĩa của uyển ngữ trong tiếng Anh để tìm ra các đặc điểm ngôn ngữ của uyển ngữ. Phân tích đối chiếu để tìm ra sự tương đồn (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003