Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2017)

  • Trên cơ sở khảo sát nghiên cứu truyện ngắn sau 1975 viết về chiến tranh trong sự so sánh đồng đại với truyện ngắn nói chung, với tiểu thuyết về chiến tranh và sự so sánh lịch đại truyện ngắn về chiến tranh giai đoạn trước 1975, luận án muốn tìm ra những đặc điểm và sự cách tân của truyện ngắn về đề tài chiến tranh khi nhìn từ thời bình. Đó là những xu hướng, tìm tòi, thể nghiệm hướng đến khắc hoạ bối cảnh hiện thực và con người trong và sau chiến tranh. Luận án muốn khẳng định truyện ngắn về chiến tranh từ sau giải phóng đến nay có sự kế thừa, cách tân nhằm biểu đạt đề tài này một cách hiệu quả, mới mẻ và đa diện, góp phần tích cực vào sự đổi mới, vận động của thể loại trong đời sống văn học Việt Nam đương đại.