Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 58 (Search time: 0.116 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Nghiên cứu ngôn ngữ văn bản hợp đồng tiếng Việt từ bình diện phân tích diễn ngôn : Luận án TS. Việt ngữ học: 62 22 01 15Nguyễn, Thiện Giáp , người hướng dẫn; Trần, Thị Thùy Linh, 1982-
2005Khảo sát hệ thuật ngữ tin học - viễn thông tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học : 5.04.08Nguyễn, Hồng Cổn, Người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Khang, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Kim Thanh
2006Dạng bị động trong tiếng Pháp và những phương thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 01Đinh, Văn Đức, Người hướng dẫn; Đinh, Hồng Vân
2009Nghiên cứu đối chiếu hành động bác bỏ trong tiếng Thái và tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01Phạm, Đức Dương, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Hiệp, người hướng dẫn; Siriwong, Hongsawan
2010Khảo sát chức năng ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước qua phương pháp phân tích diễn ngôn : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01Lê, Quang Thiêm , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hà
2003Các phương thức biểu hiện ý nghĩa so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt ( so sánh thang độ ) : Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ: 5.04.08Hoàng Trọng Phiến, Người hướng dẫn; Lưu, Quý Khương
2004Khảo sát các động từ tình thái trong Tiếng Việt : Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ : 5 04 08Nguyễn, Văn Hiệp, Người hướng dẫn; Đinh, Văn Đức, Người hướng dẫn; Bùi, Trọng Ngoãn
1994Hệ thống liên kết lời nói (Trên cứ liệu tiếng Việt) : Luận án PTS. Lý luận ngôn ngữ: 05 04 08Trần, Ngọc Thêm, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Việt Thanh
2010Cấu trúc gây khiến - kết quả trong tiếng Anh và tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 01Hoàng, Văn Vân, người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Hương
2006Phương vị từ tiếng Hán hiện đại và những biểu hiện từ vựng, ngữ pháp tương đương trong tiếng Việt : Luận án TS Ngôn ngữ học: 5.04.08Đinh, Văn Đức, Người hướng dẫn; Đào, Thị Hà Ninh