Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 31 (Search time: 0.201 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Học thuyết chính trị - xã hội của Nho giáo và sự thể hiện của nó ở Việt Nam : Từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS: 5.01.02Lê, Văn Quán, Người hướng dẫn; Nguyễn, Tài Thư, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Bình
2009Nguyên tắc thống nhất dân tộc, giai cấp, nhân loại trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Bùi, Thanh Quất, Người hướng dẫn; Lương, Thùy Liên
2005Lôgíc vận động của khái niệm trong tư duy lý luận : Luận án TS. Triết học : 5.01.02Bùi, Thanh Quất, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Tân
2014Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Đoàn, Thị Minh Oanh, 1964- , người hướng dẫn; Hồ, Trọng Hoài, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Thanh, 1976-
2014Islamism trong bối cảnh toàn cầu hóa : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Trần, Thị Kim Oanh , người hướng dẫn; Phạm, Thái Việt , người hướng dẫn; Lương, Thị Thu Hường, 1977-
2012Tư tưởng khoan dung và ý nghĩa hiện thời của nó : Luận án TS. Triết học : 62 22 80 05Phạm, Văn Đức, người hướng dẫn; Đỗ, Thị Hòa Hới, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Mai Phương
2012Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Trần, Văn Phòng, người hướng dẫn; Dương, Minh Đức, người hướng dẫn; Trần, Thị Minh
2005Nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 5 01 02Phạm, Ngọc Quang, Người hướng dẫn; Hoàng, Thái Triển
2002Một số quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh : Luận án TS. Triết học : 5.01.02Phùng, Hữu Phú, Người hướng dẫn; Đặng, Xuân Kỳ, Người hướng dẫn; Nguyễn, Đức Đạt
2014Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục - khoa cử Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Trần, Nguyên Việt , người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Bình, 1956-, người hướng dẫn; Phạm, Thị Quỳnh