Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đình Ngôn;  Advisor: Lê, Chí Quế; Trần, Bảng (1996)

 • Trên cơ sở tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của yếu tố dân gian và yếu tố bác học trong quá trình hình thành và phát triển của kịch bản chèo, tác giả đi sâu nghiên cứu sự kết hợp của 2 yếu tố này trong kịch bản chèo và khẳng định tầm quan trọ (...); Electronic Resources; 146 tr.; Luận án PTS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Kỳ;  Advisor: PGS. Bùi Duy Tân; PTS. Nguyễn Xuân Kính (1995)

 • 143 tr; Tác giả luận văn đã hệ thống hoá toàn bộ tài liệu đã sưu tầm, nghiên cứu truyền thuyết và hội lễ ở Việt nam từ trước tới nay .Khẳng định truyền thuyết là một thể loại văn học dân gian, đó là hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng đặc biệt. Ngoài ra luận án (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Long;  Advisor: Phan, Đăng Nhật, Người hướng dẫn (2002)

 • Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; 354 tr; Luận án trình bày những tiền để lý luận liên quan đến phong tục tập quán trong quan hệ gia đình Việt Nam truyền thống được phản ánh qua tục ngữ, ca dao. Những quan hệ chính trong gia đình người Việt thể hiện qua tục ngữ, ca dao: quan hệ vợ chồng; quan hệ c (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Park, Yeon Kwan;  Advisor: Lê, Chí Quế, Người hướng dẫn (2002)

 • 260 tr; Tổng quan về kho tàng truyện cổ tích Việt Nam - Hàn Quốc. Đi sâu khảo sát nghiên cứu một số kiểu truyện cổ tích Việt Nam, Hàn Quốc để lý giải nguyên nhân những tương đồng và dị biệt giữa kiểu truyện của hai nước; Electronic Resources; Tiến sĩ Văn học dân gian -- Trường Đại học khoa học xã hội & Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Hà;  Advisor: Trần, Đức Ngôn (1996)

 • 168 tr; Trên cơ sở khảo sát nguồn gốc và diễn hoá của một số môtíp nổi bật của truyện Thạch Sanh, tác giả tiến hành tìm hiểu mô hình kết cấu của truyện Thạch Sanh ở Việt nam và tìm hiểu những nét tương đồng, những nét khác biệt của truyện Thạch sanh và kiểu truyện (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Văn học dân gian -- ĐHKHXH và NV. Đại học quốc gia Hà Nội, 1996