Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.157 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Học thuyết chính trị - xã hội của Nho giáo và sự thể hiện của nó ở Việt Nam : Từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS: 5.01.02Lê, Văn Quán, Người hướng dẫn; Nguyễn, Tài Thư, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Bình
2009Nguyên tắc thống nhất dân tộc, giai cấp, nhân loại trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Bùi, Thanh Quất, Người hướng dẫn; Lương, Thùy Liên
2005Lôgíc vận động của khái niệm trong tư duy lý luận : Luận án TS. Triết học : 5.01.02Bùi, Thanh Quất, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Tân
2005Nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 5 01 02Phạm, Ngọc Quang, Người hướng dẫn; Hoàng, Thái Triển
2002Một số quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh : Luận án TS. Triết học : 5.01.02Phùng, Hữu Phú, Người hướng dẫn; Đặng, Xuân Kỳ, Người hướng dẫn; Nguyễn, Đức Đạt
2009Vận dụng sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vào đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Lê, Văn Quang, người hướng dẫn; Đoàn, Đức Hiếu, người hướng dẫn; La, Đình Mão
2008Quan điểm của Mác, Ăngghen, Lênin về nhà nước xã hội chủ nghĩa và việc vận dụng để xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Trần, Phúc Thăng, Người hướng dẫn; Trương, Quốc Chính
2009Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Hoàng, Thị Thơ, người hướng dẫn; Nguyễn, Hữu Vui, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Anh
2008Quan niệm của C. Mác về tha hóa và ý nghĩa của nó đối với phát triển con người Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Hồ, Sĩ Quý, Người hướng dẫn; Nguyễn, Anh Tuấn, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh Huyền
2005Tư tưởng triết học kinh tế trong tác phẩm lí thuyết về công lí của John Rawls : Luận án TS CNDVBC & CNDVLS 5.01.02Lê, Hữu Nghĩa, Người hướng dẫn; Đoàn, Quang Thọ, Người hướng dẫn; Trần, Thảo Nguyên