USSH - Dissertations : [564]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 564
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Hà;  Advisor: Cao, Văn Liên (2018)

 • - Phân tích, làm rõ sự phát triển về nhận thực và chủ trương cũng như bước phát triển trong chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện. - Đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan, khoa học về những ưu điểm và hạn chế; bước đầu đúc kết những kinh nghiệm từ thực tiễn quá trình Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015. - Những kinh nghiệm được rút ra có thể được vận dụng vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và với tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài An;  Advisor: Lê, Thị Quý (2017)

 • • Năng lực của y tế cơ sở vẫn còn yếu và chưa đồng bộ về năng lực cung ứng dịch vụ, nhân lực, thông tin, năng lực kỹ thuật, dược phẩm công nghệ, năng lực tài chính và năng lực quản lý điều hành. Số liệu điều tra cho thấy 77% cán bộ y tế cho rằng bệnh viện cung ứng đủ thuốc; chỉ có 37% cán bộ y tế cho rằng có sự phù hợp giữa chuyên môn đào tạo và vị trí công tác hiện tại, chỉ có 29% cán bộ y tế bệnh viện huyện đào tạo ở trình độ đại học. 65% cán bộ y tế đánh giá quy trình tiếp đón bệnh nhân là đạt yêu cầu. Đánh giá của người dân về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế ở tuyến xã vẫn còn thấp. 72% ý kiến cho rằng trạm y tế vẫn còn ở mức trung bình, chỉ có 5% đánh giá là ở mức tốt. Tuyế...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Minh Thuận;  Advisor: Nguyễn, Văn Sửu (2017)

 • Là một công trình khảo cứu về phương thức mưu sinh của nhóm người Đan Lai ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, từ góc nhìn dân tộc học/ nhân học, luận án đã làm rõ một cách có hệ thống và toàn diện những chuyển đổi và sự ứng phó của người Đan Lai trước những tác động từ các chính sách Nhà nước tới phương thức mưu sinh và đời sống văn hóa - xã hội của họ ở địa bàn nghiên cứu. Qua đó, luận án cho thấy những bất cập, hạn chế của chính sách và những hỗ trợ của nhà nước, từ đó đưa ra những gợi ý chính sách cho phát triển sinh kế bền vững đối với nhóm người Đan Lai hiện nay và trong thời gian tới. Ngoài những giá trị khoa học và thực tiễn nêu trên, luận án chứa đựng nguồn tư liệu t...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hữu Thư;  Advisor: Vũ, Minh Giang (2017)

 • - Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thành phố toàn cầu gồm: khái niệm, hệ thống lý thuyết, phương pháp đánh giá, phân loại và xếp hạng các thành phố toàn cầu. - Thông qua nghiên cứu về một số thành phố của Pháp, Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á để thấy rõ mức độ kết nối, hội nhập và toàn cầu hóa của các thành phố này với khu vực và thế giới. - Khái quát bức tranh tổng thể về quá trình ra đời và phát triển của thành phố Hải Phòng từ cuối thế kỷ XIX đến nay, trong đó có đánh giá mức độ CNH, HĐH của thành phố sau 30 năm đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến 2015) với Bộ 15 tiêu chí về kinh tế, xã hội và môi trường. - Vận dụng phương pháp của GaWC để tính toán mức độ kết nối củ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Hường;  Advisor: Đinh, Khắc Thuân (2017)

 • - Luận án đã sưu tầm, thống kê, nêu lên những đặc điểm, hiện trạng văn bản từ nội dung đến hình thức văn bia thành phố Hồ Chí Minh. - Luận án đã góp phần chỉ ra được các tư liệu văn bia có giá trị trong nghiên cứu các vấn đề lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội từ nhân vật lịch sử, địa danh, văn học, hoạt động tổ chức bang hội người Hoa, hoạt động công tích từ thiện xây chùa, bệnh viện… đến các hoạt động giao thương, kinh tế, đất đai sản nghiệp… của thành phố Hồ Chí Minh - Luận án đã chỉ ra được giá trị tư liệu văn bia trong nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng, từ tín ngưỡng Phật giáo người Việt, người Hoa, tư tưởng Nho học, xây dựng trường học, thư viện... đến vấn đề truyền giáo, tín ngư...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hải Châu;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2017)

 • - Đề tài góp phần hoàn thiện khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954.. - Làm sáng tỏ một cách hệ thống cơ sở hình thành, quá trình phát triển, những nội dung và đặc trưng cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945-1954. - Khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954 và nêu lên một số định hướng vận dụng, phát triển tư tưởng đó của Người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Trung Kiên;  Advisor: Trương, Giang Long (2017)

 • Luận án góp phần phát triển một hướng nghiên cứu mới về xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị từ góc tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh: - Xác định rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị; phân tích nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị. - Đánh giá khách quan, khoa học về thực trạng xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị trong 10 năm vừa qua, chỉ rõ những yêu cầu đặt ra trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị hiện nay. Đề xuất phương hướng và những giải pháp nhă...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đăng Chung;  Advisor: Đoàn, Đức Phương (2018)

 • - Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống các tác phẩm tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam thời hậu chiến trong văn học Việt Nam và Mỹ từ góc nhìn so sánh với tham vọng nhìn nhận sự phản ánh cuộc chiến trong văn học từ cả hai phía, làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt của hai dòng văn học trong cách thức lý giải và cắt nghĩa, cách thức suy cảm và tái hiện chiến tranh. - Từ những quan điểm nghiên cứu mới mẻ dưới góc độ văn hóa học và thi pháp học, luận án soi sáng lại những hiện tượng văn học chiến tranh quen thuộc của Việt Nam dưới những chiều kích, khía cạnh khác biệt, đưa ra những diễn giải khác hơn so với những cách tiếp cận trước đây. - Luận án cũng là...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Chính (2017)

 • - Chính sách tái định cư có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc tổ chức lại đời sống cho người dân sau tái định cư, và được bắt nguồn từ quan điểm về quản lý và ổn định dân cư tại địa bàn hơn là sử dụng các chiến lược phát triển hợp lý. - Tái định cư thủy điện Hòa Bình có số lượng người phải di chuyển thực tế lớn gần gấp đôi số lượng người di chuyển dự kiến nhưng lại chưa có một chính sách và kế hoạch tái định cư hoàn chỉnh. Các quyết định mang nặng tính đối phó tình thế hơn là một chiến lược lâu dài. Hai hình thức tái định cư chủ yếu được vận dụng là di vén và lập làng mới. Trong quá trình này, mọi nguồn vốn sinh kế của người dân bị suy giảm nghiêm trọng, đặc biệ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Lê Huy;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2017)

 • - Bằng việc bổ sung tư liệu khảo cổ học, kết hợp với việc phân tích địa bàn hoạt động của các thủ lĩnh họ Đỗ (Chu Diên, Cửu Chân) đặt trong mối liên hệ với tuyến giao thông sông Đáy, Luận án làm rõ quá trình thay đổi kết cấu quyền lực địa phương ở khu vực đồng bằng và khe động sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Luận án chỉ ra quá trình “bản địa hóa” và phát triển thành tầng lớp thủ lĩnh địa phương của các nhóm di dân xuyên suốt từ thời Lục triều qua Tùy Đường, mối quan hệ giữa các thủ lĩnh có nguồn gốc di dân với các cuộc khởi nghĩa nổ ra tại Giao Châu – An Nam dưới thời Đường. - Trên cơ sở phân loại, đánh giá lại các tư liệu liên quan đến khởi nghĩa Phùng Hưng, Luận án...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai Phương;  Advisor: Đoàn, Đức Phương (2017)

 • Luận án là công trình chuyên biệt đầu tiên tìm hiểu hồi ký văn học của nhà văn Việt Nam từ 1986 đến nay từ góc nhìn tư duy nghệ thuật. Luận án đã: - Đưa ra quan niệm riêng về tư duy nghệ thuật trong thể loại hồi kí, một thể loại có những đặc trưng riêng, độc đáo so với các thể loại khác, đặc biệt là sự liên hệ gần như trực tiếp của nó với bối cảnh thời đại và ý thức hệ, ý thức nghệ thuật, yếu tố giới,... - Phác hoạ một cách tổng quát và bản chất quá trình phát triển của hồi kí văn học Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của nó, tập trung vào giai đoạn giai đoạn từ 1986 đến nay. - Chỉ ra những đặc trưng về tư duy nghệ thuật trong hồi kí văn học Việt Na...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Nhung;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2017)

 • Thứ nhất, luận án khảo cứu một cách có hệ thống thiết chế tổ chức, quản lí của làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ thế kỉ XVIII-XIX bao gồm cả thiết chế quan phương và phi quan phương; mối quan hệ và sự vận hành giữa các thiết chế để chỉ ra những đặc trưng trong cách thức quản lí làng xã truyền thống, khuynh hướng và quy luật vận động, biến đổi của làng xã đồng thời lí giải căn nguyên của sự vận động và biến đổi đó. Thứ hai, nhận diện và chỉ ra bản chất của tệ cường hào, tái hiện một cách khách quan thực trạng nạn cường hào làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ trong hai thế kỉ XVIII-XIX cùng những tác động, hệ quả của nó đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đồng thời đưa ra những kiến giải một cách ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Nguyên Phương;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2018)

 • Luận án chỉ rõ các yếu tố tác động đến quá trình lãnh đạo phát triển GDPT ở miền Bắc của Đảng (1954-1975), như: bối cảnh lịch sử; điều kiện kinh tế, xã hội; thực trạng của GDPT trước năm 1954 và yêu cầu đặt ra; Luận án trình bày một cách hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong phát triển GDPT ở miền Bắc (1954-1975) đồng thời mô tả, làm rõ quá trình chỉ đạo thực hiện trên thực tiễn qua hai giai đoạn nghiên cứu: 1954-1964 và 1965-1975. Luận án đưa ra những so sánh và luận giải sự khác biệt trong việc đề ra đường lối chủ trương, sự chuyển hướng trong chỉ đạo của Đảng về phát triển GDPT ở miền Bắc qua 2 giai đoạn nghiên cứu (1954-1964, 1965-1975) củ...

 • 02050005063.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quang Hoa (2017)

 • - Luận án đã nêu rõ bối cảnh lịch sử của việc hình thành và xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954. Bối cảnh lịch sử này không chỉ gói gọn trong thời kỳ lịch sử của luận án (từ 1945-1954) mà nó được đánh dấu từ 1930 với sự ra đời của Đảng cộng sản mở đầu cho sự ra đời của các thành tố khác trong hệ thống chính trị và được tiếp tục hoàn thiện sau Cách mạng tháng Tám. - Luận án đã chỉ rõ cơ cấu của hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954 bao gồm Đảng, Nhà nước và Mặt trận. Tuy nhiên tùy vào hoàn cảnh lịch sử khác nhau mà các thành tố này có những sự biến đổi về cả cơ cấu và tổ chức dẫn đến những tá...

 • 02050005062.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thùy Dương (2017)

 • - Luận án phân tích mối quan hệ giữa tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo nói chung và Thiền Phật giáo Việt Nam nói riêng với phong trào Chấn hưng Phật giáo, từ đó, làm rõ một số đặc trưng của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam. - Luận án phân tích nguyên nhân, diễn biến của phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX và làm rõ một số nội dung, đặc điểm của tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam qua phong trào này. - Luận án làm rõ những giá trị và hạn chế của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam từ phong trào Chấn hưng Phật giáo Bắc Kỳ đầu thế kỷ XX đối với đương thời từ đó rút ra những bài học lịch sử đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt N...

 • 02050005061.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Trọng;  Advisor: Trần, Ngọc Long; Nguyễn, Quang Liệu (2017)

 • - Luận án khai thác và hệ thống hóa được nguồn tư liệu phong phú, có độ tin cậy, trong đó có nhiều tư liệu mới được công bố về quá trình các cấp bộ Đảng ở tỉnh Bình Định lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống phá “bình định”. - Luận án làm rõ hơn âm mưu và thủ đoạn của Mỹ, chính quyền VNCH trong quá trình thực thi chính sách “bình định” tại tỉnh Bình Định; đồng thời góp phần khẳng định sự vận dụng sáng tạo chủ trương chống phá “bình định” của các cấp bộ Đảng ở tỉnh Bình Định trong những năm 1961 - 1973. - Bước đầu luận án đưa ra một số nhận xét đánh giá tương đối khách quan về những ưu điểm, hạn chế nổi bật và chỉ ra nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế trong quá trình Đảng bộ tỉnh Bì...

 • 02050005060.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hoài Phương;  Advisor: Đinh, Văn Đức (2017)

 • Luận án đã xây dựng được khái niệm "diễn văn chính trị" và "diễn văn chính trị tiếng Việt";Luận án xác lập được bốn nhóm biểu thức từ ngữ xưng hô phổ biến mang dấu ấn quyền lực cá nhân và quyền lực tập thể thực hiện chức năng tác động trong diễn văn chính trị tiếng Việt. Luận án đã nhận diện và phân tích lợi thế của ba nhóm lập luận khi tham gia thực hiện chức năng tác động trong diễn văn chính trị tiếng Việt gồm: lập luận đơn, lập luận phức; lập luận đồng hướng, lập luận nghịch hướng và lập luận tường minh, lập luận hàm ẩn. Việc sử dụng loại lập luận tuỳ thuộc vào trình độ nhận thức của người nghe, nội dung vấn đề và hoàn cảnh giao tiếp. Lập luận của diễn văn là vũ khí sắc bén để t...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 564

USSH - Dissertations : [564]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 564
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Hà;  Advisor: Cao, Văn Liên (2018)

 • - Phân tích, làm rõ sự phát triển về nhận thực và chủ trương cũng như bước phát triển trong chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện. - Đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan, khoa học về những ưu điểm và hạn chế; bước đầu đúc kết những kinh nghiệm từ thực tiễn quá trình Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015. - Những kinh nghiệm được rút ra có thể được vận dụng vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và với tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài An;  Advisor: Lê, Thị Quý (2017)

 • • Năng lực của y tế cơ sở vẫn còn yếu và chưa đồng bộ về năng lực cung ứng dịch vụ, nhân lực, thông tin, năng lực kỹ thuật, dược phẩm công nghệ, năng lực tài chính và năng lực quản lý điều hành. Số liệu điều tra cho thấy 77% cán bộ y tế cho rằng bệnh viện cung ứng đủ thuốc; chỉ có 37% cán bộ y tế cho rằng có sự phù hợp giữa chuyên môn đào tạo và vị trí công tác hiện tại, chỉ có 29% cán bộ y tế bệnh viện huyện đào tạo ở trình độ đại học. 65% cán bộ y tế đánh giá quy trình tiếp đón bệnh nhân là đạt yêu cầu. Đánh giá của người dân về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế ở tuyến xã vẫn còn thấp. 72% ý kiến cho rằng trạm y tế vẫn còn ở mức trung bình, chỉ có 5% đánh giá là ở mức tốt. Tuyế...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Minh Thuận;  Advisor: Nguyễn, Văn Sửu (2017)

 • Là một công trình khảo cứu về phương thức mưu sinh của nhóm người Đan Lai ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, từ góc nhìn dân tộc học/ nhân học, luận án đã làm rõ một cách có hệ thống và toàn diện những chuyển đổi và sự ứng phó của người Đan Lai trước những tác động từ các chính sách Nhà nước tới phương thức mưu sinh và đời sống văn hóa - xã hội của họ ở địa bàn nghiên cứu. Qua đó, luận án cho thấy những bất cập, hạn chế của chính sách và những hỗ trợ của nhà nước, từ đó đưa ra những gợi ý chính sách cho phát triển sinh kế bền vững đối với nhóm người Đan Lai hiện nay và trong thời gian tới. Ngoài những giá trị khoa học và thực tiễn nêu trên, luận án chứa đựng nguồn tư liệu t...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hữu Thư;  Advisor: Vũ, Minh Giang (2017)

 • - Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thành phố toàn cầu gồm: khái niệm, hệ thống lý thuyết, phương pháp đánh giá, phân loại và xếp hạng các thành phố toàn cầu. - Thông qua nghiên cứu về một số thành phố của Pháp, Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á để thấy rõ mức độ kết nối, hội nhập và toàn cầu hóa của các thành phố này với khu vực và thế giới. - Khái quát bức tranh tổng thể về quá trình ra đời và phát triển của thành phố Hải Phòng từ cuối thế kỷ XIX đến nay, trong đó có đánh giá mức độ CNH, HĐH của thành phố sau 30 năm đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến 2015) với Bộ 15 tiêu chí về kinh tế, xã hội và môi trường. - Vận dụng phương pháp của GaWC để tính toán mức độ kết nối củ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Hường;  Advisor: Đinh, Khắc Thuân (2017)

 • - Luận án đã sưu tầm, thống kê, nêu lên những đặc điểm, hiện trạng văn bản từ nội dung đến hình thức văn bia thành phố Hồ Chí Minh. - Luận án đã góp phần chỉ ra được các tư liệu văn bia có giá trị trong nghiên cứu các vấn đề lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội từ nhân vật lịch sử, địa danh, văn học, hoạt động tổ chức bang hội người Hoa, hoạt động công tích từ thiện xây chùa, bệnh viện… đến các hoạt động giao thương, kinh tế, đất đai sản nghiệp… của thành phố Hồ Chí Minh - Luận án đã chỉ ra được giá trị tư liệu văn bia trong nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng, từ tín ngưỡng Phật giáo người Việt, người Hoa, tư tưởng Nho học, xây dựng trường học, thư viện... đến vấn đề truyền giáo, tín ngư...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hải Châu;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2017)

 • - Đề tài góp phần hoàn thiện khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954.. - Làm sáng tỏ một cách hệ thống cơ sở hình thành, quá trình phát triển, những nội dung và đặc trưng cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945-1954. - Khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954 và nêu lên một số định hướng vận dụng, phát triển tư tưởng đó của Người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Trung Kiên;  Advisor: Trương, Giang Long (2017)

 • Luận án góp phần phát triển một hướng nghiên cứu mới về xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị từ góc tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh: - Xác định rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị; phân tích nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị. - Đánh giá khách quan, khoa học về thực trạng xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị trong 10 năm vừa qua, chỉ rõ những yêu cầu đặt ra trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị hiện nay. Đề xuất phương hướng và những giải pháp nhă...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đăng Chung;  Advisor: Đoàn, Đức Phương (2018)

 • - Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống các tác phẩm tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam thời hậu chiến trong văn học Việt Nam và Mỹ từ góc nhìn so sánh với tham vọng nhìn nhận sự phản ánh cuộc chiến trong văn học từ cả hai phía, làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt của hai dòng văn học trong cách thức lý giải và cắt nghĩa, cách thức suy cảm và tái hiện chiến tranh. - Từ những quan điểm nghiên cứu mới mẻ dưới góc độ văn hóa học và thi pháp học, luận án soi sáng lại những hiện tượng văn học chiến tranh quen thuộc của Việt Nam dưới những chiều kích, khía cạnh khác biệt, đưa ra những diễn giải khác hơn so với những cách tiếp cận trước đây. - Luận án cũng là...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Chính (2017)

 • - Chính sách tái định cư có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc tổ chức lại đời sống cho người dân sau tái định cư, và được bắt nguồn từ quan điểm về quản lý và ổn định dân cư tại địa bàn hơn là sử dụng các chiến lược phát triển hợp lý. - Tái định cư thủy điện Hòa Bình có số lượng người phải di chuyển thực tế lớn gần gấp đôi số lượng người di chuyển dự kiến nhưng lại chưa có một chính sách và kế hoạch tái định cư hoàn chỉnh. Các quyết định mang nặng tính đối phó tình thế hơn là một chiến lược lâu dài. Hai hình thức tái định cư chủ yếu được vận dụng là di vén và lập làng mới. Trong quá trình này, mọi nguồn vốn sinh kế của người dân bị suy giảm nghiêm trọng, đặc biệ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Lê Huy;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2017)

 • - Bằng việc bổ sung tư liệu khảo cổ học, kết hợp với việc phân tích địa bàn hoạt động của các thủ lĩnh họ Đỗ (Chu Diên, Cửu Chân) đặt trong mối liên hệ với tuyến giao thông sông Đáy, Luận án làm rõ quá trình thay đổi kết cấu quyền lực địa phương ở khu vực đồng bằng và khe động sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Luận án chỉ ra quá trình “bản địa hóa” và phát triển thành tầng lớp thủ lĩnh địa phương của các nhóm di dân xuyên suốt từ thời Lục triều qua Tùy Đường, mối quan hệ giữa các thủ lĩnh có nguồn gốc di dân với các cuộc khởi nghĩa nổ ra tại Giao Châu – An Nam dưới thời Đường. - Trên cơ sở phân loại, đánh giá lại các tư liệu liên quan đến khởi nghĩa Phùng Hưng, Luận án...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai Phương;  Advisor: Đoàn, Đức Phương (2017)

 • Luận án là công trình chuyên biệt đầu tiên tìm hiểu hồi ký văn học của nhà văn Việt Nam từ 1986 đến nay từ góc nhìn tư duy nghệ thuật. Luận án đã: - Đưa ra quan niệm riêng về tư duy nghệ thuật trong thể loại hồi kí, một thể loại có những đặc trưng riêng, độc đáo so với các thể loại khác, đặc biệt là sự liên hệ gần như trực tiếp của nó với bối cảnh thời đại và ý thức hệ, ý thức nghệ thuật, yếu tố giới,... - Phác hoạ một cách tổng quát và bản chất quá trình phát triển của hồi kí văn học Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của nó, tập trung vào giai đoạn giai đoạn từ 1986 đến nay. - Chỉ ra những đặc trưng về tư duy nghệ thuật trong hồi kí văn học Việt Na...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Nhung;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2017)

 • Thứ nhất, luận án khảo cứu một cách có hệ thống thiết chế tổ chức, quản lí của làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ thế kỉ XVIII-XIX bao gồm cả thiết chế quan phương và phi quan phương; mối quan hệ và sự vận hành giữa các thiết chế để chỉ ra những đặc trưng trong cách thức quản lí làng xã truyền thống, khuynh hướng và quy luật vận động, biến đổi của làng xã đồng thời lí giải căn nguyên của sự vận động và biến đổi đó. Thứ hai, nhận diện và chỉ ra bản chất của tệ cường hào, tái hiện một cách khách quan thực trạng nạn cường hào làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ trong hai thế kỉ XVIII-XIX cùng những tác động, hệ quả của nó đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đồng thời đưa ra những kiến giải một cách ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Nguyên Phương;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2018)

 • Luận án chỉ rõ các yếu tố tác động đến quá trình lãnh đạo phát triển GDPT ở miền Bắc của Đảng (1954-1975), như: bối cảnh lịch sử; điều kiện kinh tế, xã hội; thực trạng của GDPT trước năm 1954 và yêu cầu đặt ra; Luận án trình bày một cách hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong phát triển GDPT ở miền Bắc (1954-1975) đồng thời mô tả, làm rõ quá trình chỉ đạo thực hiện trên thực tiễn qua hai giai đoạn nghiên cứu: 1954-1964 và 1965-1975. Luận án đưa ra những so sánh và luận giải sự khác biệt trong việc đề ra đường lối chủ trương, sự chuyển hướng trong chỉ đạo của Đảng về phát triển GDPT ở miền Bắc qua 2 giai đoạn nghiên cứu (1954-1964, 1965-1975) củ...

 • 02050005063.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quang Hoa (2017)

 • - Luận án đã nêu rõ bối cảnh lịch sử của việc hình thành và xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954. Bối cảnh lịch sử này không chỉ gói gọn trong thời kỳ lịch sử của luận án (từ 1945-1954) mà nó được đánh dấu từ 1930 với sự ra đời của Đảng cộng sản mở đầu cho sự ra đời của các thành tố khác trong hệ thống chính trị và được tiếp tục hoàn thiện sau Cách mạng tháng Tám. - Luận án đã chỉ rõ cơ cấu của hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954 bao gồm Đảng, Nhà nước và Mặt trận. Tuy nhiên tùy vào hoàn cảnh lịch sử khác nhau mà các thành tố này có những sự biến đổi về cả cơ cấu và tổ chức dẫn đến những tá...

 • 02050005062.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thùy Dương (2017)

 • - Luận án phân tích mối quan hệ giữa tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo nói chung và Thiền Phật giáo Việt Nam nói riêng với phong trào Chấn hưng Phật giáo, từ đó, làm rõ một số đặc trưng của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam. - Luận án phân tích nguyên nhân, diễn biến của phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX và làm rõ một số nội dung, đặc điểm của tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam qua phong trào này. - Luận án làm rõ những giá trị và hạn chế của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam từ phong trào Chấn hưng Phật giáo Bắc Kỳ đầu thế kỷ XX đối với đương thời từ đó rút ra những bài học lịch sử đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt N...

 • 02050005061.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Trọng;  Advisor: Trần, Ngọc Long; Nguyễn, Quang Liệu (2017)

 • - Luận án khai thác và hệ thống hóa được nguồn tư liệu phong phú, có độ tin cậy, trong đó có nhiều tư liệu mới được công bố về quá trình các cấp bộ Đảng ở tỉnh Bình Định lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống phá “bình định”. - Luận án làm rõ hơn âm mưu và thủ đoạn của Mỹ, chính quyền VNCH trong quá trình thực thi chính sách “bình định” tại tỉnh Bình Định; đồng thời góp phần khẳng định sự vận dụng sáng tạo chủ trương chống phá “bình định” của các cấp bộ Đảng ở tỉnh Bình Định trong những năm 1961 - 1973. - Bước đầu luận án đưa ra một số nhận xét đánh giá tương đối khách quan về những ưu điểm, hạn chế nổi bật và chỉ ra nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế trong quá trình Đảng bộ tỉnh Bì...

 • 02050005060.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hoài Phương;  Advisor: Đinh, Văn Đức (2017)

 • Luận án đã xây dựng được khái niệm "diễn văn chính trị" và "diễn văn chính trị tiếng Việt";Luận án xác lập được bốn nhóm biểu thức từ ngữ xưng hô phổ biến mang dấu ấn quyền lực cá nhân và quyền lực tập thể thực hiện chức năng tác động trong diễn văn chính trị tiếng Việt. Luận án đã nhận diện và phân tích lợi thế của ba nhóm lập luận khi tham gia thực hiện chức năng tác động trong diễn văn chính trị tiếng Việt gồm: lập luận đơn, lập luận phức; lập luận đồng hướng, lập luận nghịch hướng và lập luận tường minh, lập luận hàm ẩn. Việc sử dụng loại lập luận tuỳ thuộc vào trình độ nhận thức của người nghe, nội dung vấn đề và hoàn cảnh giao tiếp. Lập luận của diễn văn là vũ khí sắc bén để t...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 564