USSH - Master Theses : [2434]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2434
 • 02050005391.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Nguyễn Phương Vy;  Advisor: Phan, Hải Linh (2018)

 • Ngoài lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành ba chương. Chương 1: Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1965) và những chính sách liên quan đến phụ nữ Chương này khái quát tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai và nội dung của Hiến pháp cùng các luật được xây dựng trên nền tảng Hiến pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi và nâng cao vai trò của người phụ nữ Nhật Bản sau chiến tranh. Chương 2: Vai trò của phụ nữ Nhật Bản trong gia đình giai đoạn 1945 -1965 Chương 2 tập trung phân tích vai trò của người phụ nữ trong gia đình và sự thay đổi của nó khi các chính sách liên quan đến p...

 • 02050005390.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Kim Ngoan;  Advisor: Triệu, Thế Việt (2018)

 • Mục đích chính của đề tài “Phát triển du lịch tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Bạc Liêu” nhằm đánh giá thực trạng phát triển du lịch tại các điểm tín ngưỡng tôn giáo tiêu biểu của tỉnh, qua đó khuyến nghị một số giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế và tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển du lịch tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Bạc Liêu. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần định hướng khai thác các nguồn tài nguyên du lịch, tạo động lực thúc đẩy Bạc Liêu trở thành một trong những địa bàn trọng điểm về du lịch tín ngưỡng tôn giáo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả luận văn gồm 4 phần chính: Thứ nhất, xây dựng thang điểm tổng hợp đánh giá tài nguyên du lịch tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở...

 • 02050005388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Lệ Quyên;  Advisor: Bùi, Hoài Sơn (2017)

 • - Bám sát trục nghiên cứu được đề tài định hướng, từ cơ sở lý luận báo chí học, Luận văn đã phân tích, tổng hợp, luận giải, xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu, Đó là vai trò, mối quan hệ giữa văn hóa và báo chí. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, Luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng về việc sử dụng các thông tin trên báo điện tử, dựa trên khảo sát các trang báo điện tử lớn như báo điện tử Tuổi trẻ, VnExpress, Đài Tiếng nói Việt Nam, Văn Hóa, Thể thao và Văn hóa. Đồng thời chỉ rõ ưu nhược điểm, đặc biệt là nguyên nhân của nhược điểm; cùng với việc khảo sát ý kiến phản hồi của công chúng và phỏng vấn sâu các chuyên gia, làm căn cứ cho việc đề xuất...

 • 02050005387.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thu Thảo;  Advisor: Mẫn, Văn Mai (2018)

 • Vấn đề dân tộc là một nội dung có ý nghĩa chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong giai đoạn hiện nay nó đang là một vấn đề thực tiễn nóng bỏng nhất. Sau hơn 30 năm đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các vùng dân tộc thiểu số nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc, các vùng dân tộc, đặc biệt là giữa dân tộc thiểu số và dân tộc đa số (Kinh), giữa miền núi với miền xuôi, vùng cao với vùng thấp; đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn... Vì vậy, tr...

 • 02050005385.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Supawadi, Tamnikrai;  Advisor: Phạm, Hùng Việt (2018)

 • Trong luận văn này nhằm nghiên cứu so sánh phương thức chỉ định thời gian của tiếng Thái so với tiếng Việt, làm rõ được sự tương đồng và khác biệt của hai ngôn ngữ, thông qua phương thức chỉ định thời gian. Trong phạm vi Danh từ chỉ thời gian. Các từ chỉ thời gian được nêu lên trong luận văn này thu thập bởi Từ điển tiếng Thái và Từ điển tiếng Việt, cũng như qua phương tiện điều tra phỏng vấn với những người bản ngữ. Sử dụng tiêu chí của thời điểm và thời đoạn để phân tích. Nếu nhận xét về mặt ngữ nghĩa có thể chia các phương thức chỉ thời điểm thành; cách xác định thời điểm trong một ngày và cách xác định thời điểm trong n...

 • 02050005383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Trắc Thành Động;  Advisor: Nguyễn, Đình Lê (2018)

 • Luận văn phân tích, làm rõ những nhân tố khách quan, chủ quan là cơ sở hình thành nên quan điểm quân sự của Võ Nguyên Giáp trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). Luận văn đã phân tích quá trình hoạt động và làm rõ những nội dung quan điểm quân sự của Võ Nguyên Giáp trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). Luận văn đưa ra giá trị, ý nghĩa của những quan điểm quân sự của Võ Nguyên Giáp đối với thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954).

 • 02050005381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Phương;  Advisor: Vũ, Văn Thi (2018)

 • Hiện nay số lượng người nước ngoài đến Việt Nam làm việc và sinh sống ngày càng nhiều, do đó, nhu cầu học tiếng Việt của họ cũng ngày càng cao. Quá trình người nước ngoài học tiếng Việt, khi sử dụng một số giáo trình để dạy, học tiếng Việt họ sẽ bắt gặp có một vài câu tục ngữ, thành ngữ. Trong quá trình dạy và học tiếng Việt đó, giáo viên là người đồng hành góp phần quan trọng giúp cho học viên hiểu và vận dụng được ngôn ngữ đích mà ở đây là tiếng Việt; do đó, khi giới thiệu cho sinh viên về thành ngữ, tục ngữ đòi hỏi giáo viên phải đầu tư rất nhiều để sinh viên có thể hiểu đúng về nội dung và ý nghĩa của nó. Từ đó biết cách hiểu, vận dụng trong giao tiếp hoặc làm việc với người Việt...

 • 02050005380.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Thủy;  Advisor: Trần, Thị Quý (2018)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng ứng dụng phần mềm Koha tại một số trung tâm thông tin thư viện của các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Qua tìm hiểu các tính năng của phần mềm Koha, cùng với nghiên cứu thực trạng ứng dụng phần mềm và kết quả phiếu khảo sát hệ thống của cán bộ thư viện, kết quả phiếu khảo sát sinh viên tại Thư viện trường Đại học Thăng Long, Trung tâm Thông tin Tư liệu trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Thư viện trường Đại học Tài chính Ngân hàng cũng như tìm hiểu các dịch vu hỗ trợ của nhà cung cấp phần mềm; trên cơ sở đó, tìm ra những cơ sở khoa học để đánh giá khách quan về phần mềm Koha về những điểm mạnh, điểm hạn chế của PM, sự phù ...

 • 02050005379.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Huyền;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2018)

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm 3 phần: Chương 1. Tổng quan tài liệu hình thành trong hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Nội dung của chương 1 chủ yếu là nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình; thống kê các tài liệu hình thành trong hoạt động của Bệnh viện, ý nghĩa của các tài liệu đó đối với hoạt động của Bệnh viện, từ đó phân tích đặc điểm, quá trình hình thành và phương thức lưu trữ một loại hình tài liệu chuyên môn đặc thù của Bệnh viện đó là hồ sơ bệnh án. Đây sẽ là tiền đề để tác giả đưa ra các cơ sở của việc định thời hạn bảo quản hồ sơ bệnh án ở chương 2. Chương 2. Cơ sở xác định thời hạn b...

 • 02050005378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hạnh Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Khánh (2018)

 • - Trình bày một cách hệ thống quá trình hình thành và tồn tại của trường Trung học Bảo hộ ở Hà Nội từ khi thành lập đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chương trình giảng dạy, mục tiêu đào tạo, những thành tựu và hạn chế trong đào tạo của trường giai đoạn 1908 – 1945. - Làm rõ vị trí, những đóng góp của trường Trung học Bảo hộ ở Hà Nội trong nền giáo dục quốc dân của Hà Nội và cả nước cũng như trong phong trào đấu tranh cách mạng nửa đầu thế kỉ XX . - Cung cấp thêm những cứ liệu đáng tin cậy về diện mạo của hệ thống giáo dục Pháp – Việt từ lí thuyết cũng như sự vận hành trên thực tế để có những đánh giá, nhận định khách quan v...

 • 02050005377.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Thái;  Advisor: Trần, Xuân Cầu (2018)

 • Với mục tiêu ứng dụng khung năng lực cốt lõi trong việc xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng tại Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam, cùng mục tiêu đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng, luận văn đã tập trung vào một số nội dung cơ bản như: - Hệ thống hóa các cơ sở lý luận chung về năng lực, khung năng lực cốt lõi và ứng dụng khung năng lực cốt lõi trong công tác xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng, các điều kiện để ứng dụng khung năng lực cốt lõi. Từ những lý luận chung đến việc áp dụng, so sánh vào trong thực trạng công tác xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng tại Công ty. Từ đó rút ra được những điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu còn tồn tại, nguy...

 • 02050005376.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Lý;  Advisor: Trần, Thu Hương (2017)

 • - Về lý luận: Luận văn đã làm rõ và hệ thống hóa một số khái niệm cơ bản về bạo lực gia đình, hành vi bạo lực gia đình, tham vấn gia đình đối với người chồng gây bạo lực. Trên cơ sở các khái niệm đó, luận văn đưa ra hệ thống các yếu tố tâm lý cá nhân (nhận thức, xúc cảm) dẫn đến hành vi bạo lực gia đình ở người chồng, cũng như các yếu tố giúp gia tăng/giảm thiểu hoặc chấm dứt hành vi bạo lực trong gia đình. Trên cơ sở kết hợp các lý thuyết về giới và lý thuyết về tham vấn, luận văn đã đưa ra những điểm cốt lõi giúp cán bộ tham vấn tác động hiệu quả tới người chồng có hành vi bạo lực gia đình. - Về thực tiễn: Luận văn mô tả được thực trạng hành vi bạo lực của người chồ...

 • 02050005375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Triệu, Hồng Quang;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2018)

 • Luận văn với đề tài: “Quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015” hướng đến 3 mục đích: Thứ nhất, làm rõ những yếu tố chính tác động quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015, bao gồm: quan hệ giữa hai nước trước năm 2000, tìm hiểu về bối cảnh quốc tế - khu vực, tình hình và chính sách đối ngoại riêng của mỗi nước. Thứ 2, trình bày và phân tích những nội dung chính trong quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015: quan hệ chính trị ngoại giao, quan hệ kinh tế, quốc phòng. Thứ 3, rút ra một số nhận xét về quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015 và đánh giá những tác động của mối quan hệ này đến sự phát triển của mỗi nước, đến tình hình quốc tế, khu vực. Từ những mục...

 • 02050005374.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vi, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thiện (2018)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu và đưa ra một số kết quả cơ bản như sau: Khẳng định những đóng góp đặc sắc, có ý nghĩa của Tao Đàn trong việc đăng tải các loại bài viết về văn học, văn nghệ, văn hóa... góp phần đáng kể vào việc xây dựng và phát huy nền văn hóa dân tộc Việt Nam trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ghi nhận hai mô hình tạp chí về văn hóa – văn nghệ mà Tao Đàn thực hiện như một sáng kiến: Tạp chí ra hàng tháng với các chuyên mục ổn định tổng hợp về sáng tác và nghiên cứu, phê bình, dịch thuật và Tạp chí đặc biệt chuyên đề kịp thời cập nhật về một tác giả ngay sau khi tác gia đó vừa qua đời trong năm. Trong thời gian hoạ...

 • 02050005373.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Hà Chi;  Advisor: Nguyễn, Thiện Nam (2018)

 • Qua khảo sát, luận văn đưa ra các con số thống kê số lượng, mô tả các từ láy thu được trong các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Việc thống kê và mô tả này dựa trên sự phân loại từ láy về mặt cấu trúc và ngữ nghĩa. Các từ láy xuất hiện trong phần phát âm của các giáo trình cơ sở, trong các câu, đoạn văn mang tính chất riêng lẻ, đặc biệt, chúng xuất hiện nhiều hơn trong các giáo trình ở trình độ nâng cao và việc giảng dạy từ láy một cách cụ thể, chính thức được đề cập đến trong một số giáo trình nâng cao. Ngoài ra, luận văn còn trình bày sơ bộ về thực tế sử dụng từ láy của học viên, nhận định lỗi có thể mắc phải khi sử dụng và hướng đề đạt việc giới thiệu từ láy đến học ...

 • 02050005372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2018)

 • - Giới thiệu tương đối đầy đủ về cuộc đời nhà văn, đưa ra những yếu tố có vai trò tác động đến tính cách văn học của ông; khảo sát sự nghiệp sáng tác nổi bật của Yusuf Idris ở hai lĩnh vực là kịch và truyện ngắn và đưa ra những đánh giá của giới phê bình Ả rập và phương Tây. - Khảo sát về chủ nghĩa nữ quyền được thể hiện trong nền văn học thế giới nói chung cũng như chủ nghĩa nữ quyền trong văn học Ả rập hiện đại; tập trung khai thác tư tưởng nữ quyền được thể hiện trong các truyện ngắn của Yusuf Idris thông qua các hình ảnh của người phụ nữ. - Nghiên cứu cách xây dựng cốt truyện của Yusuf Idris mang âm hưởng huyền thoại cùng với ý niệm “định mệnh” và “Tuân phục” trong văn hoá người...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2434

USSH - Master Theses : [2434]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2434
 • 02050005391.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Nguyễn Phương Vy;  Advisor: Phan, Hải Linh (2018)

 • Ngoài lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành ba chương. Chương 1: Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1965) và những chính sách liên quan đến phụ nữ Chương này khái quát tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai và nội dung của Hiến pháp cùng các luật được xây dựng trên nền tảng Hiến pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi và nâng cao vai trò của người phụ nữ Nhật Bản sau chiến tranh. Chương 2: Vai trò của phụ nữ Nhật Bản trong gia đình giai đoạn 1945 -1965 Chương 2 tập trung phân tích vai trò của người phụ nữ trong gia đình và sự thay đổi của nó khi các chính sách liên quan đến p...

 • 02050005390.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Kim Ngoan;  Advisor: Triệu, Thế Việt (2018)

 • Mục đích chính của đề tài “Phát triển du lịch tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Bạc Liêu” nhằm đánh giá thực trạng phát triển du lịch tại các điểm tín ngưỡng tôn giáo tiêu biểu của tỉnh, qua đó khuyến nghị một số giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế và tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển du lịch tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Bạc Liêu. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần định hướng khai thác các nguồn tài nguyên du lịch, tạo động lực thúc đẩy Bạc Liêu trở thành một trong những địa bàn trọng điểm về du lịch tín ngưỡng tôn giáo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả luận văn gồm 4 phần chính: Thứ nhất, xây dựng thang điểm tổng hợp đánh giá tài nguyên du lịch tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở...

 • 02050005388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Lệ Quyên;  Advisor: Bùi, Hoài Sơn (2017)

 • - Bám sát trục nghiên cứu được đề tài định hướng, từ cơ sở lý luận báo chí học, Luận văn đã phân tích, tổng hợp, luận giải, xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu, Đó là vai trò, mối quan hệ giữa văn hóa và báo chí. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, Luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng về việc sử dụng các thông tin trên báo điện tử, dựa trên khảo sát các trang báo điện tử lớn như báo điện tử Tuổi trẻ, VnExpress, Đài Tiếng nói Việt Nam, Văn Hóa, Thể thao và Văn hóa. Đồng thời chỉ rõ ưu nhược điểm, đặc biệt là nguyên nhân của nhược điểm; cùng với việc khảo sát ý kiến phản hồi của công chúng và phỏng vấn sâu các chuyên gia, làm căn cứ cho việc đề xuất...

 • 02050005387.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thu Thảo;  Advisor: Mẫn, Văn Mai (2018)

 • Vấn đề dân tộc là một nội dung có ý nghĩa chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong giai đoạn hiện nay nó đang là một vấn đề thực tiễn nóng bỏng nhất. Sau hơn 30 năm đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các vùng dân tộc thiểu số nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc, các vùng dân tộc, đặc biệt là giữa dân tộc thiểu số và dân tộc đa số (Kinh), giữa miền núi với miền xuôi, vùng cao với vùng thấp; đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn... Vì vậy, tr...

 • 02050005385.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Supawadi, Tamnikrai;  Advisor: Phạm, Hùng Việt (2018)

 • Trong luận văn này nhằm nghiên cứu so sánh phương thức chỉ định thời gian của tiếng Thái so với tiếng Việt, làm rõ được sự tương đồng và khác biệt của hai ngôn ngữ, thông qua phương thức chỉ định thời gian. Trong phạm vi Danh từ chỉ thời gian. Các từ chỉ thời gian được nêu lên trong luận văn này thu thập bởi Từ điển tiếng Thái và Từ điển tiếng Việt, cũng như qua phương tiện điều tra phỏng vấn với những người bản ngữ. Sử dụng tiêu chí của thời điểm và thời đoạn để phân tích. Nếu nhận xét về mặt ngữ nghĩa có thể chia các phương thức chỉ thời điểm thành; cách xác định thời điểm trong một ngày và cách xác định thời điểm trong n...

 • 02050005383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Trắc Thành Động;  Advisor: Nguyễn, Đình Lê (2018)

 • Luận văn phân tích, làm rõ những nhân tố khách quan, chủ quan là cơ sở hình thành nên quan điểm quân sự của Võ Nguyên Giáp trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). Luận văn đã phân tích quá trình hoạt động và làm rõ những nội dung quan điểm quân sự của Võ Nguyên Giáp trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). Luận văn đưa ra giá trị, ý nghĩa của những quan điểm quân sự của Võ Nguyên Giáp đối với thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954).

 • 02050005381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Phương;  Advisor: Vũ, Văn Thi (2018)

 • Hiện nay số lượng người nước ngoài đến Việt Nam làm việc và sinh sống ngày càng nhiều, do đó, nhu cầu học tiếng Việt của họ cũng ngày càng cao. Quá trình người nước ngoài học tiếng Việt, khi sử dụng một số giáo trình để dạy, học tiếng Việt họ sẽ bắt gặp có một vài câu tục ngữ, thành ngữ. Trong quá trình dạy và học tiếng Việt đó, giáo viên là người đồng hành góp phần quan trọng giúp cho học viên hiểu và vận dụng được ngôn ngữ đích mà ở đây là tiếng Việt; do đó, khi giới thiệu cho sinh viên về thành ngữ, tục ngữ đòi hỏi giáo viên phải đầu tư rất nhiều để sinh viên có thể hiểu đúng về nội dung và ý nghĩa của nó. Từ đó biết cách hiểu, vận dụng trong giao tiếp hoặc làm việc với người Việt...

 • 02050005380.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Thủy;  Advisor: Trần, Thị Quý (2018)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng ứng dụng phần mềm Koha tại một số trung tâm thông tin thư viện của các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Qua tìm hiểu các tính năng của phần mềm Koha, cùng với nghiên cứu thực trạng ứng dụng phần mềm và kết quả phiếu khảo sát hệ thống của cán bộ thư viện, kết quả phiếu khảo sát sinh viên tại Thư viện trường Đại học Thăng Long, Trung tâm Thông tin Tư liệu trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Thư viện trường Đại học Tài chính Ngân hàng cũng như tìm hiểu các dịch vu hỗ trợ của nhà cung cấp phần mềm; trên cơ sở đó, tìm ra những cơ sở khoa học để đánh giá khách quan về phần mềm Koha về những điểm mạnh, điểm hạn chế của PM, sự phù ...

 • 02050005379.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Huyền;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2018)

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm 3 phần: Chương 1. Tổng quan tài liệu hình thành trong hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Nội dung của chương 1 chủ yếu là nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình; thống kê các tài liệu hình thành trong hoạt động của Bệnh viện, ý nghĩa của các tài liệu đó đối với hoạt động của Bệnh viện, từ đó phân tích đặc điểm, quá trình hình thành và phương thức lưu trữ một loại hình tài liệu chuyên môn đặc thù của Bệnh viện đó là hồ sơ bệnh án. Đây sẽ là tiền đề để tác giả đưa ra các cơ sở của việc định thời hạn bảo quản hồ sơ bệnh án ở chương 2. Chương 2. Cơ sở xác định thời hạn b...

 • 02050005378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hạnh Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Khánh (2018)

 • - Trình bày một cách hệ thống quá trình hình thành và tồn tại của trường Trung học Bảo hộ ở Hà Nội từ khi thành lập đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chương trình giảng dạy, mục tiêu đào tạo, những thành tựu và hạn chế trong đào tạo của trường giai đoạn 1908 – 1945. - Làm rõ vị trí, những đóng góp của trường Trung học Bảo hộ ở Hà Nội trong nền giáo dục quốc dân của Hà Nội và cả nước cũng như trong phong trào đấu tranh cách mạng nửa đầu thế kỉ XX . - Cung cấp thêm những cứ liệu đáng tin cậy về diện mạo của hệ thống giáo dục Pháp – Việt từ lí thuyết cũng như sự vận hành trên thực tế để có những đánh giá, nhận định khách quan v...

 • 02050005377.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Thái;  Advisor: Trần, Xuân Cầu (2018)

 • Với mục tiêu ứng dụng khung năng lực cốt lõi trong việc xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng tại Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam, cùng mục tiêu đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng, luận văn đã tập trung vào một số nội dung cơ bản như: - Hệ thống hóa các cơ sở lý luận chung về năng lực, khung năng lực cốt lõi và ứng dụng khung năng lực cốt lõi trong công tác xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng, các điều kiện để ứng dụng khung năng lực cốt lõi. Từ những lý luận chung đến việc áp dụng, so sánh vào trong thực trạng công tác xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng tại Công ty. Từ đó rút ra được những điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu còn tồn tại, nguy...

 • 02050005376.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Lý;  Advisor: Trần, Thu Hương (2017)

 • - Về lý luận: Luận văn đã làm rõ và hệ thống hóa một số khái niệm cơ bản về bạo lực gia đình, hành vi bạo lực gia đình, tham vấn gia đình đối với người chồng gây bạo lực. Trên cơ sở các khái niệm đó, luận văn đưa ra hệ thống các yếu tố tâm lý cá nhân (nhận thức, xúc cảm) dẫn đến hành vi bạo lực gia đình ở người chồng, cũng như các yếu tố giúp gia tăng/giảm thiểu hoặc chấm dứt hành vi bạo lực trong gia đình. Trên cơ sở kết hợp các lý thuyết về giới và lý thuyết về tham vấn, luận văn đã đưa ra những điểm cốt lõi giúp cán bộ tham vấn tác động hiệu quả tới người chồng có hành vi bạo lực gia đình. - Về thực tiễn: Luận văn mô tả được thực trạng hành vi bạo lực của người chồ...

 • 02050005375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Triệu, Hồng Quang;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2018)

 • Luận văn với đề tài: “Quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015” hướng đến 3 mục đích: Thứ nhất, làm rõ những yếu tố chính tác động quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015, bao gồm: quan hệ giữa hai nước trước năm 2000, tìm hiểu về bối cảnh quốc tế - khu vực, tình hình và chính sách đối ngoại riêng của mỗi nước. Thứ 2, trình bày và phân tích những nội dung chính trong quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015: quan hệ chính trị ngoại giao, quan hệ kinh tế, quốc phòng. Thứ 3, rút ra một số nhận xét về quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015 và đánh giá những tác động của mối quan hệ này đến sự phát triển của mỗi nước, đến tình hình quốc tế, khu vực. Từ những mục...

 • 02050005374.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vi, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thiện (2018)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu và đưa ra một số kết quả cơ bản như sau: Khẳng định những đóng góp đặc sắc, có ý nghĩa của Tao Đàn trong việc đăng tải các loại bài viết về văn học, văn nghệ, văn hóa... góp phần đáng kể vào việc xây dựng và phát huy nền văn hóa dân tộc Việt Nam trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ghi nhận hai mô hình tạp chí về văn hóa – văn nghệ mà Tao Đàn thực hiện như một sáng kiến: Tạp chí ra hàng tháng với các chuyên mục ổn định tổng hợp về sáng tác và nghiên cứu, phê bình, dịch thuật và Tạp chí đặc biệt chuyên đề kịp thời cập nhật về một tác giả ngay sau khi tác gia đó vừa qua đời trong năm. Trong thời gian hoạ...

 • 02050005373.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Hà Chi;  Advisor: Nguyễn, Thiện Nam (2018)

 • Qua khảo sát, luận văn đưa ra các con số thống kê số lượng, mô tả các từ láy thu được trong các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Việc thống kê và mô tả này dựa trên sự phân loại từ láy về mặt cấu trúc và ngữ nghĩa. Các từ láy xuất hiện trong phần phát âm của các giáo trình cơ sở, trong các câu, đoạn văn mang tính chất riêng lẻ, đặc biệt, chúng xuất hiện nhiều hơn trong các giáo trình ở trình độ nâng cao và việc giảng dạy từ láy một cách cụ thể, chính thức được đề cập đến trong một số giáo trình nâng cao. Ngoài ra, luận văn còn trình bày sơ bộ về thực tế sử dụng từ láy của học viên, nhận định lỗi có thể mắc phải khi sử dụng và hướng đề đạt việc giới thiệu từ láy đến học ...

 • 02050005372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2018)

 • - Giới thiệu tương đối đầy đủ về cuộc đời nhà văn, đưa ra những yếu tố có vai trò tác động đến tính cách văn học của ông; khảo sát sự nghiệp sáng tác nổi bật của Yusuf Idris ở hai lĩnh vực là kịch và truyện ngắn và đưa ra những đánh giá của giới phê bình Ả rập và phương Tây. - Khảo sát về chủ nghĩa nữ quyền được thể hiện trong nền văn học thế giới nói chung cũng như chủ nghĩa nữ quyền trong văn học Ả rập hiện đại; tập trung khai thác tư tưởng nữ quyền được thể hiện trong các truyện ngắn của Yusuf Idris thông qua các hình ảnh của người phụ nữ. - Nghiên cứu cách xây dựng cốt truyện của Yusuf Idris mang âm hưởng huyền thoại cùng với ý niệm “định mệnh” và “Tuân phục” trong văn hoá người...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2434