USSH - Master Theses : [2409]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2409
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Trần, Thị Mai Hoa (2017)

 • Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận về du lịch nông thôn, phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy lợi ích của cộng đồng địa phương. Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch nông thôn tại một số điểm nghiên cứu (làng hoa Vạn Thành, làng hoa Hà Đông, làng hoa Thái Phiên, làng hoa Xuân Thành...) nhằm đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch nông thôn khu vực Đà Lạt. Đề xuất định hướng, giải phát phát triển du lịch nông thôn khu vực nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Hợp;  Advisor: Lê, Chí Quế (2018)

 • Luận văn lần đầu tiên tập hợp nguồn tư liệu về truyền thuyết Lý Phục Man, xác lập được những mô típ cơ bản và giá trị của truyền thuyết này và nghiên cứu một cách có hệ thống, chuyên sâu về truyền thuyết và lễ hội rước Giá ở Yên Sở, Hoài Đức. Đi từ truyền thuyết Lý Phục Man đến lễ hội rước Giá, luận văn góp phần chứng minh cho đặc trưng của văn học dân gian là mang tính nguyên hợp, đồng thời cũng cho thấy nét độc đáo, riêng biệt cũng như những nét tương đồng của lễ hội nơi đây với các lễ hội cổ truyền của Việt Nam nói chung. Luận văn của chúng tôi do đó cũng góp phần bảo lưu và phát triển những giá trị lịch sử và văn hóa truyền thốn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Diễm Linh;  Advisor: Phạm, Minh Sơn (2018)

 • Thứ nhất, tìm hiểu vai trò, nội dung, phương thức quảng bá hình ảnh Việt Nam trong hoạt động ngoại giao văn hóa. Thứ hai, đánh giá thực trạng, chỉ rõ các thành tựu và hạn chế của công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam trong ngoại giao văn hoá Việt Nam hiện nay. Thứ ba, thông qua kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, luận văn đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam trong ngoại giao văn hoá

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vũ Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Sửu (2018)

 • - Luận văn đã áp dụng lý thuyết chuỗi giá trị vào nghiên cứu chuỗi rau sạch qua các mắt xích trong chuỗi, bao gồm: Canh tác, chế biến, đóng gói, bảo quản, phân phối và tiêu dùng. Qua mỗi mắt xích, chi phí về thời gian, công sức và tiền của đầu tư tăng lên đồng nghĩa với việc giá trị của sản phẩm rau sạch tăng dần. Điều này là một quy luật tất yếu khoa học trong chuỗi giá trị nói chung và chuỗi giá trị được nghiên cứu nói riêng. - Phân tích thực trạng sản xuất rau sạch của trang trại canh tác rau sạch được nghiên cứu, luận văn chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế của chuỗi sản xuất rau sạch được nghiên cứu. - Tìm hiểu quan niệm và thực tiễn tiêu dùng rau sạch của người dân Hà Nội nói ch...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thu Hiền (2018)

 • - Thông qua các khảo sát về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác và quan niệm nghệ thuật của hai nhà văn Nam Cao và Lỗ Tấn, luận văn đã chỉ ra quan niệm văn chương vị nhân sinh là điểm gặp gỡ của hai nhà văn. Xuất phát điểm tương đồng này, cả hai tác giả đều tìm đến kiểu nhân vật nghịch dị như một hình thức biểu hiện nghệ thuật phù hợp để thể hiện quan điểm văn chương trong truyện ngắn của mình. - Luận văn đã hệ thống hóa được các loại hình nhân vật nghịch dị trong các truyện ngắn của Nam Cao và Lỗ Tấn, từ đó chỉ ra sự tương đồng và khác biệt trong sáng tạo về kiểu nhân vật nghịch dị thể hiện trong sáng tác của hai tác giả. - Luận văn đi sâu làm rõ nghệ thuật xây dựng các kiểu nhân vật ngh...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Viên Viên;  Advisor: Nguyễn, Văn Chính (2018)

 • Kết quả luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Khảo sát những cơ sỏ lý luận liên quan đến đề tài, chỉ ra khái niệm, phân loại và tình hình nghiên cứu của từ láy tiếng Việt và tiếng Trung một cách cụ thể và chi tiết. Chương 2: Khảo sát phân tích đặc điểm về kết cấu, ngữ âm và ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Việt và tiếng Trung theo phân loại. Chương 3: Tập trung vào việc so sánh đối chiếu sự tương đồng và khác biệt của từ láy trong tiếng việt và tiếng Trung trên các phương diện cấu tạo, ngữ âm và ngữ nghĩa theo phân loại. Kết luận: Từ láy là một bộ phận rất quan của từ vựng, nó chiếm số lượng khá nhiều trong từ vựng tiếng Việt và tiếng Trung, hai ngôn ngữ đều là ngôn ngữ không biến hình...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tất Thắng;  Advisor: Đào, Xuân Chúc (2018)

 • Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: Chương 1. Cơ sở lý luận và pháp lý về nguồn và thành phần tài liệu nghe nhìn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở khoa học để xác định về nguồn và thành phần tài liệu nghe nhìn nộp lưu, trong đó: làm rõ vị trí, vai trò các cơ quan hình thành tài liệu nghe nhìn, khu vực thẩm quyền lưu trữ; xác định giá trị lịch sử của tài liệu nghe nhìn cấp tỉnh; từ những tiêu chuẩn, tính chất, đặc điểm của tài liệu nghe nhìn làm rõ các tiêu chí xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. Chương 2. Thực trạng tổ chức quản lý tài liệu nghe nhìn và việc nộp lưu tài...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Vân Anh;  Advisor: Đỗ, Thu Hiền (2018)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa các vấn đề lí thuyết cơ bản và lịch sử nghiên cứu thơ trào phúng của Trần Tế Xương. - Luận văn là công trình lý luận, nhìn nhận thơ trào phúng của Trần Tế Xương từ những biểu hiện của sự tiếp xúc văn hóa Đông – Tây hay nói cách khác là mang tính “lai ghép” (một khái niệm thuộc lý thuyết hậu thực dân của Homi Bhabha). Trong đó bao gồm những ý niệm về “cái khác” (thể hiện qua chủ đề, đề tài, hệ thống nhân vật) và “tính lưỡng trị”. Từ đó, với những đóng góp trên, luận văn cũng hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc khẳng định vị trí của nhà thơ Trần Tế Xương trong nền văn học dân tộc những năm “bản lề” giữa hai thế kỉ XIX – XX.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thùy Vân;  Advisor: Mai, Ngọc Chừ (2018)

 • - Giới thiệu sơ lược về Islam giáo và các khái niệm liên quan đến Islam giáo. Đồng thời làm rõ vị trí của khái niệm Jihad trong Islam, có sự so sánh về bối cảnh xuất hiện và nội dung thuật ngữ “thánh chiến” (holywar) trong Kito giáo, từ đó chỉ rõ những đặc điểm khác biệt giữa hai khái niệm này. - Đi sâu tìm hiểu và phân tích những văn bản quan trọng được sử dụng trong Islam như Kinh Qur’an, Các bài Hadith và Luật Shari’ah (thông qua những lý luận tôn giáo của các học giả nổi tiếng trong từng trường phái) về Jihad, từ đó làm sáng tỏ bản chất của Jihad được quy định trong Islam. - Tìm hiểu về Học thuyết Jihad hiện đại thông qua lý luận của một...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Vi;  Advisor: Phạm, Hồng Long (2018)

 • Thứ nhất, hệ thống hoá cơ sở lý luận về du lịch, du lịch điện ảnh và marketing điểm đến du lịch, nêu lên vai trò của điện ảnh trong đời sống và trong việc quảng bá du lịch Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trang hoạt động marketing hình ảnh du lịch Việt Nam thông qua điện ảnh Trên cơ sở phân tích thực trạng, kết hợp với cơ sở lý luận khoa học, luận văn đã đưa ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing hình ảnh du lịch thông qua phim để quảng bá du lịch Việt Nam với công chúng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lấm;  Advisor: Trần, Thị Mai Hoa (2018)

 • Luận văn nghiên cứu các điều kiện và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng xã Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, Cẩm Thanh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi phát triển du lịch cộng đồng và việc khai thác loại hình du lịch này bước đầu đạt được những kết quả đáng mừng, đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cư dân địa phương nhưng mới ở mức độ thụ động và thông tin, đã mang đến sự hài lòng cho phần lớn du khách. Tuy nhiên, du lịch cộng đồng nơi đây vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần tháo gỡ, trong đó tập trung vào hai vấn đề chính: quản lý yếu và sản phẩm du lịch thiếu đặc sắc. Trước những điều kiện và thực trạng đó, luận văn đề xuất những giải pháp thiết...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Lại, Quốc Khánh (2018)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu và đưa ra một số kết quả cơ bản như sau: Trong chương 1, tác giả đã khái quát toàn bộ hệ thống lý luận và khái niệm về truyền thông đại chúng, xây dựng Đảng và truyền thông về công tác xây dựng Đảng trên báo chí. Đồng thời cũng nêu lên tầm quan trọng của báo chí trong truyền thông về xây dựng Đảng. Trong chương 2, luận văn đi vào khảo sát và phân tích sâu thực trạng công tác truyền thông về xây dựng Đảng trên báo in Hànộimới, chỉ ra những yếu tố tác động lên hoạt động này như đặc thù của hoạt động tòa soạn báo, những quan điểm chỉ đạo về Xây dựng Đảng của báo. Đồng thời cũng khảo sát 6000 tác phẩm báo chí về Xây dựng Đảng giai đoạn từ 2011-2016 trên bá...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Diệu Linh;  Advisor: Vũ, Đạt (2017)

 • Theo kết quả nghiên cứu, có thể rút ra một số kết luận về hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn như sau: Về thực trạng tiêu dùng thực phẩm, hiện nay người dân chủ yếu duy trì việc mua sắm tại các chợ (chợ có ban quản lý, chợ tự phát) bởi sự đa dạng về hàng hóa ở đây. Phần lớn người dân đang có xu hướng lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, trong thời hạn sử dụng tốt nhất và quan tâm đến thành phần dinh dưỡng. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của họ đến chất lượng bữa ăn hàng ngày của gia đình, đến sức khỏe của bản thân. Trong sự phát triển của một nền kinh tế có sự giao thương diễn ra thuận tiện, loại thực phẩm thường xuyên sử dụng của mỗi gia đình vẫn là rau xanh, trái cây và thực phẩm tươi s...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2018)

 • Thứ nhất, nghiên cứu đã làm rõ hệ thống khái niệm liên quan và những lý thuyết vận dụng nhằm lý giải hoạt động nâng cao mức độ cam kết học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Thứ hai, nghiên cứu đã phân tích và làm rõ được thực trạng mức độ cam kết học tập của sinh Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Thứ ba, nghiên cứu đã làm rõ được các yếu tác động ảnh hưởng tới mức độ cam kết học tập của sinh viên. Trên cơ sở đó đề xuất vai trò của nhân viên CTXH học đường trong việc can thiệp - trợ giúp sinh viên tham gia hoạt động học tập tại trường tốt hơn.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2409

USSH - Master Theses : [2409]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2409
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Trần, Thị Mai Hoa (2017)

 • Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận về du lịch nông thôn, phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy lợi ích của cộng đồng địa phương. Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch nông thôn tại một số điểm nghiên cứu (làng hoa Vạn Thành, làng hoa Hà Đông, làng hoa Thái Phiên, làng hoa Xuân Thành...) nhằm đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch nông thôn khu vực Đà Lạt. Đề xuất định hướng, giải phát phát triển du lịch nông thôn khu vực nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Hợp;  Advisor: Lê, Chí Quế (2018)

 • Luận văn lần đầu tiên tập hợp nguồn tư liệu về truyền thuyết Lý Phục Man, xác lập được những mô típ cơ bản và giá trị của truyền thuyết này và nghiên cứu một cách có hệ thống, chuyên sâu về truyền thuyết và lễ hội rước Giá ở Yên Sở, Hoài Đức. Đi từ truyền thuyết Lý Phục Man đến lễ hội rước Giá, luận văn góp phần chứng minh cho đặc trưng của văn học dân gian là mang tính nguyên hợp, đồng thời cũng cho thấy nét độc đáo, riêng biệt cũng như những nét tương đồng của lễ hội nơi đây với các lễ hội cổ truyền của Việt Nam nói chung. Luận văn của chúng tôi do đó cũng góp phần bảo lưu và phát triển những giá trị lịch sử và văn hóa truyền thốn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Diễm Linh;  Advisor: Phạm, Minh Sơn (2018)

 • Thứ nhất, tìm hiểu vai trò, nội dung, phương thức quảng bá hình ảnh Việt Nam trong hoạt động ngoại giao văn hóa. Thứ hai, đánh giá thực trạng, chỉ rõ các thành tựu và hạn chế của công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam trong ngoại giao văn hoá Việt Nam hiện nay. Thứ ba, thông qua kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, luận văn đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam trong ngoại giao văn hoá

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vũ Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Sửu (2018)

 • - Luận văn đã áp dụng lý thuyết chuỗi giá trị vào nghiên cứu chuỗi rau sạch qua các mắt xích trong chuỗi, bao gồm: Canh tác, chế biến, đóng gói, bảo quản, phân phối và tiêu dùng. Qua mỗi mắt xích, chi phí về thời gian, công sức và tiền của đầu tư tăng lên đồng nghĩa với việc giá trị của sản phẩm rau sạch tăng dần. Điều này là một quy luật tất yếu khoa học trong chuỗi giá trị nói chung và chuỗi giá trị được nghiên cứu nói riêng. - Phân tích thực trạng sản xuất rau sạch của trang trại canh tác rau sạch được nghiên cứu, luận văn chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế của chuỗi sản xuất rau sạch được nghiên cứu. - Tìm hiểu quan niệm và thực tiễn tiêu dùng rau sạch của người dân Hà Nội nói ch...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thu Hiền (2018)

 • - Thông qua các khảo sát về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác và quan niệm nghệ thuật của hai nhà văn Nam Cao và Lỗ Tấn, luận văn đã chỉ ra quan niệm văn chương vị nhân sinh là điểm gặp gỡ của hai nhà văn. Xuất phát điểm tương đồng này, cả hai tác giả đều tìm đến kiểu nhân vật nghịch dị như một hình thức biểu hiện nghệ thuật phù hợp để thể hiện quan điểm văn chương trong truyện ngắn của mình. - Luận văn đã hệ thống hóa được các loại hình nhân vật nghịch dị trong các truyện ngắn của Nam Cao và Lỗ Tấn, từ đó chỉ ra sự tương đồng và khác biệt trong sáng tạo về kiểu nhân vật nghịch dị thể hiện trong sáng tác của hai tác giả. - Luận văn đi sâu làm rõ nghệ thuật xây dựng các kiểu nhân vật ngh...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Viên Viên;  Advisor: Nguyễn, Văn Chính (2018)

 • Kết quả luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Khảo sát những cơ sỏ lý luận liên quan đến đề tài, chỉ ra khái niệm, phân loại và tình hình nghiên cứu của từ láy tiếng Việt và tiếng Trung một cách cụ thể và chi tiết. Chương 2: Khảo sát phân tích đặc điểm về kết cấu, ngữ âm và ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Việt và tiếng Trung theo phân loại. Chương 3: Tập trung vào việc so sánh đối chiếu sự tương đồng và khác biệt của từ láy trong tiếng việt và tiếng Trung trên các phương diện cấu tạo, ngữ âm và ngữ nghĩa theo phân loại. Kết luận: Từ láy là một bộ phận rất quan của từ vựng, nó chiếm số lượng khá nhiều trong từ vựng tiếng Việt và tiếng Trung, hai ngôn ngữ đều là ngôn ngữ không biến hình...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tất Thắng;  Advisor: Đào, Xuân Chúc (2018)

 • Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: Chương 1. Cơ sở lý luận và pháp lý về nguồn và thành phần tài liệu nghe nhìn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở khoa học để xác định về nguồn và thành phần tài liệu nghe nhìn nộp lưu, trong đó: làm rõ vị trí, vai trò các cơ quan hình thành tài liệu nghe nhìn, khu vực thẩm quyền lưu trữ; xác định giá trị lịch sử của tài liệu nghe nhìn cấp tỉnh; từ những tiêu chuẩn, tính chất, đặc điểm của tài liệu nghe nhìn làm rõ các tiêu chí xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. Chương 2. Thực trạng tổ chức quản lý tài liệu nghe nhìn và việc nộp lưu tài...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Vân Anh;  Advisor: Đỗ, Thu Hiền (2018)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa các vấn đề lí thuyết cơ bản và lịch sử nghiên cứu thơ trào phúng của Trần Tế Xương. - Luận văn là công trình lý luận, nhìn nhận thơ trào phúng của Trần Tế Xương từ những biểu hiện của sự tiếp xúc văn hóa Đông – Tây hay nói cách khác là mang tính “lai ghép” (một khái niệm thuộc lý thuyết hậu thực dân của Homi Bhabha). Trong đó bao gồm những ý niệm về “cái khác” (thể hiện qua chủ đề, đề tài, hệ thống nhân vật) và “tính lưỡng trị”. Từ đó, với những đóng góp trên, luận văn cũng hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc khẳng định vị trí của nhà thơ Trần Tế Xương trong nền văn học dân tộc những năm “bản lề” giữa hai thế kỉ XIX – XX.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thùy Vân;  Advisor: Mai, Ngọc Chừ (2018)

 • - Giới thiệu sơ lược về Islam giáo và các khái niệm liên quan đến Islam giáo. Đồng thời làm rõ vị trí của khái niệm Jihad trong Islam, có sự so sánh về bối cảnh xuất hiện và nội dung thuật ngữ “thánh chiến” (holywar) trong Kito giáo, từ đó chỉ rõ những đặc điểm khác biệt giữa hai khái niệm này. - Đi sâu tìm hiểu và phân tích những văn bản quan trọng được sử dụng trong Islam như Kinh Qur’an, Các bài Hadith và Luật Shari’ah (thông qua những lý luận tôn giáo của các học giả nổi tiếng trong từng trường phái) về Jihad, từ đó làm sáng tỏ bản chất của Jihad được quy định trong Islam. - Tìm hiểu về Học thuyết Jihad hiện đại thông qua lý luận của một...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Vi;  Advisor: Phạm, Hồng Long (2018)

 • Thứ nhất, hệ thống hoá cơ sở lý luận về du lịch, du lịch điện ảnh và marketing điểm đến du lịch, nêu lên vai trò của điện ảnh trong đời sống và trong việc quảng bá du lịch Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trang hoạt động marketing hình ảnh du lịch Việt Nam thông qua điện ảnh Trên cơ sở phân tích thực trạng, kết hợp với cơ sở lý luận khoa học, luận văn đã đưa ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing hình ảnh du lịch thông qua phim để quảng bá du lịch Việt Nam với công chúng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lấm;  Advisor: Trần, Thị Mai Hoa (2018)

 • Luận văn nghiên cứu các điều kiện và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng xã Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, Cẩm Thanh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi phát triển du lịch cộng đồng và việc khai thác loại hình du lịch này bước đầu đạt được những kết quả đáng mừng, đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cư dân địa phương nhưng mới ở mức độ thụ động và thông tin, đã mang đến sự hài lòng cho phần lớn du khách. Tuy nhiên, du lịch cộng đồng nơi đây vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần tháo gỡ, trong đó tập trung vào hai vấn đề chính: quản lý yếu và sản phẩm du lịch thiếu đặc sắc. Trước những điều kiện và thực trạng đó, luận văn đề xuất những giải pháp thiết...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Lại, Quốc Khánh (2018)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu và đưa ra một số kết quả cơ bản như sau: Trong chương 1, tác giả đã khái quát toàn bộ hệ thống lý luận và khái niệm về truyền thông đại chúng, xây dựng Đảng và truyền thông về công tác xây dựng Đảng trên báo chí. Đồng thời cũng nêu lên tầm quan trọng của báo chí trong truyền thông về xây dựng Đảng. Trong chương 2, luận văn đi vào khảo sát và phân tích sâu thực trạng công tác truyền thông về xây dựng Đảng trên báo in Hànộimới, chỉ ra những yếu tố tác động lên hoạt động này như đặc thù của hoạt động tòa soạn báo, những quan điểm chỉ đạo về Xây dựng Đảng của báo. Đồng thời cũng khảo sát 6000 tác phẩm báo chí về Xây dựng Đảng giai đoạn từ 2011-2016 trên bá...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Diệu Linh;  Advisor: Vũ, Đạt (2017)

 • Theo kết quả nghiên cứu, có thể rút ra một số kết luận về hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn như sau: Về thực trạng tiêu dùng thực phẩm, hiện nay người dân chủ yếu duy trì việc mua sắm tại các chợ (chợ có ban quản lý, chợ tự phát) bởi sự đa dạng về hàng hóa ở đây. Phần lớn người dân đang có xu hướng lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, trong thời hạn sử dụng tốt nhất và quan tâm đến thành phần dinh dưỡng. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của họ đến chất lượng bữa ăn hàng ngày của gia đình, đến sức khỏe của bản thân. Trong sự phát triển của một nền kinh tế có sự giao thương diễn ra thuận tiện, loại thực phẩm thường xuyên sử dụng của mỗi gia đình vẫn là rau xanh, trái cây và thực phẩm tươi s...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2018)

 • Thứ nhất, nghiên cứu đã làm rõ hệ thống khái niệm liên quan và những lý thuyết vận dụng nhằm lý giải hoạt động nâng cao mức độ cam kết học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Thứ hai, nghiên cứu đã phân tích và làm rõ được thực trạng mức độ cam kết học tập của sinh Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Thứ ba, nghiên cứu đã làm rõ được các yếu tác động ảnh hưởng tới mức độ cam kết học tập của sinh viên. Trên cơ sở đó đề xuất vai trò của nhân viên CTXH học đường trong việc can thiệp - trợ giúp sinh viên tham gia hoạt động học tập tại trường tốt hơn.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2409