Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hà Phương;  Advisor: Nguyễn, Đình Lê (2008)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Trình bày bối cảnh lịch sử của Hải Phòng – Kiến An và sân bay Cát Bi – một căn cứ không quân lợi hại của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945 - 1954) và chiến cuộc Đông Xuân (1953 - 1954), để làm rõ sự cần thiết phải tiến hành tập k (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sơn;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát đôi nét về sự biến đổi địa giới hành chính Thăng Long – Hà Nội thời phong kiến (đầu thế kỉ XI đến cuối thế kỉ XIX) từ thời: Đại Việt (đầu XI đến cuối thế kỉ XVIII), từ năm 1802 – 1858, từ năm 1858 – 1888. Tìm hiểu, nghiên cứu về sự biến đổi địa g (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hà, Lê Huyền;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2010)

 • Luận văn ThS. Lịch sử thế giới -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày những tiền đề lịch sử của quan hệ Việt Nam - Thái Lan: sở hình thành quan hệ Việt Nam - Thái Lan dựa trên 3 yếu tố vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, mối liên hệ về kinh tế - văn hóa và quan hệ tộc người; khái quát quá trình hình thành quan hệ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Xuân Trường;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009; Trình bày sự phát triển của cộng đồng công giáo ở Việt Nam từ đầu cho tới nửa cuối thế kỷ XIX, qua tìm hiểu về: Bối cảnh lịch sử của vấn đề Công giáo ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX; Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng Công giáo ở Việt Nam từ đ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Hữu Huy;  Advisor: Nguyễn, Đình Lê (2008)

 • Trình bày bối cảnh lịch sử, chủ trương mở chiến dịch Đường số 9 - Khe Sanh Xuân - Hè 1968 của ta; diễn biến chiến dịch và kết quả chiến dịch. Qua đó nêu lên một số nhận xét, đánh giá về ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến dịch này trong cuộc Tổng tấn công và (...); Luận văn ThS Lịch sử Việt Nam 60 22 54 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hồ, Thành Tâm;  Advisor: Nguyễn, Đình Lê (2012)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày vài nét về tình hình kinh tế-xã hội nước ta trước năm 1975, quá trình xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-1987), thành lập huyện Lâm Hà cũng như về điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư của huyện Lâm Hà. Nghiên cứu thực trạng di dân (...); Electronic Resources