Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Trịnh, Khắc Mạnh (2011)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Chỉ ra các vấn đề về nghiên cứu văn bản học, giải quyết một phần các vấn đề đó, đóng góp cho công tác văn bản học Hán Nôm nói chung. Nghiên cứu toàn diện về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Đức Đạt với những thông tin cập nhật hiện nay. Lần đầu tiên giới t (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Ngô, Công Hoàn (2013)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Xây dựng cơ sở lý luận về stress và stress trong công việc của giáo viên mầm non. Tìm hiểu mức độ stress của giáo viên mầm non quận Cầu Giấy. Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng stress của giáo viên mầm non hiện nay. Đề xuất kiến nghị nhằm đưa r (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày ảnh hưởng phân tâm học với nghiên cứu văn học nghệ thuật và ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1900 - 1945. Tìm hiểu ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1945 - 1975: ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1945 - 1975 ở miền Bắc, ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1945 - 1975 ở miền Nam. Nghiên cứu ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1975 – nay.; Electronic Resources