Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Phạm, Thị Thu Hoa (2015)

  • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Electronic Resources; Đề tài nghiên cứu thực trạng hứng thú học tập môn Kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I dựa trên các mặt biểu hiện của hứng thú học tập: nhận thức, thái độ và mức độ biểu hiện hứng thú học tập của sinh viên. Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy, hứng thú học tập môn Kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường CĐ CSND I là ở mức độ khá. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập của sinh viên nhưng yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hứng thú học tập của sinh viên là động cơ học tập. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hứng thú học tập môn Kỹ năng giao tiếp của sinh viên, luận văn đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hứng thú học t...