Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Hoàng, Lương (2010)

  • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Khái quát về các nhóm Thái lưu vực sông Mê Kông. Hệ thống và giới thiệu những tư liệu về sản phẩm dệt của các nhóm Thái trong vùng. So sánh đối chiếu sự tương đồng và khác biệt giữa sản phẩm dệt của các nhóm Thái trên. Từ đó thấy được mối quan hệ giao lưu (...); Electronic Resources