Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Phạm, Xanh (2010)

  • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ những hoạt động đấu tranh của tầng lớp nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong phòng trào đòi dân sinh, dân chủ 1936-1939 được phản ánh trên báo Dân chúng. Qua đó, khẳng định giá trị nguô (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

  • 106 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái quát về bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hoá những năm đầu thế kỷ XX, sự xuất hiện của báo chí và hoàn cảnh ra đời của hai tờ Thực nghiệp dân báo và Hà thành ngọ báo. Phân tích những sự kiện chính trị lớn được phản ánh trên Thực nghiệp dân b (...); Electronic Resources