Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Hoàng Thái;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2014)

 • Chính tính không tương hợp về tôn giáo của Công giáo dẫn đến khiếm khuyết tính tôn giáo của Đảng Cần Lao Nhân vị, làm nó không tạo nên ảnh hưởng tích tới vùng nông thôn đã khiến Đảng Cần lao không thực hiện được chức năng chính trị thống nhất của nó, cũng là nguyên nhân bản chất nhất dẫn đến sự suy sụp của chính quyền Diệm; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Quang;  Advisor: Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn (2011)

 • 196 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Trình bày dữ liệu về tư tưởng triết học chính trị Việt Nam thế kỷ XV trong Đại Việt sử ký toàn thư: Dữ liệu giai đoạn nhà Hồ (1400 – 1407); Dữ liệu giai đoạn Minh thuộc (1407 – 1427); Dữ liệu giai đoạn nhà Lê Sơ (1428 – 1504). Những nhận định và đánh giá v (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • 106 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái quát về bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hoá những năm đầu thế kỷ XX, sự xuất hiện của báo chí và hoàn cảnh ra đời của hai tờ Thực nghiệp dân báo và Hà thành ngọ báo. Phân tích những sự kiện chính trị lớn được phản ánh trên Thực nghiệp dân b (...); Electronic Resources