Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Đức Tiến;  Advisor: Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn (2008)

 • 175 tr. + CD-ROM; Tổng quan về quan hệ Việt – Chăm ở Thăng Long – Hà Nội trong bối cảnh lịch sử Việt Nam cổ trung đại (trước và sau năm 1010). Nghiên cứu những dấu ấn văn hoá vật thể qua hiện vật khảo cổ học, những pho tượng, những bức phù điêu mang phong cách Chăm và văn h (...); Luận văn ThS Lịch sử Việt Nam 60 22 54 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Phúc;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2007)

 • Tập hợp, hệ thống và phân tích các nguồn tư liệu lịch sử để làm rõ quá trình xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức và các hoạt động quản lý đô thị Thăng Long-Kẻ Chợ với vai trò trung tâm kinh tế chính trị-hành chính của đất nước dưới tác động của nhân tố c (...); Electronic Resources; Luận vănThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Phương Thúy;  Advisor: Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn (2009)

 • 93 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009; Tìm hiểu sự chuyển cư của từng bộ phận dân cư có gốc gác Thanh Hóa ở Thăng Long thế kỷ XVII – XVIII. Đó là họ hàng thân tộc vua Lê, chúa Trịnh, là các quan lại, tướng lĩnh, binh lính trong hệ thống chính quyền đương thời, là các bộ phận dân cư khác như thợ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sơn;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát đôi nét về sự biến đổi địa giới hành chính Thăng Long – Hà Nội thời phong kiến (đầu thế kỉ XI đến cuối thế kỉ XIX) từ thời: Đại Việt (đầu XI đến cuối thế kỉ XVIII), từ năm 1802 – 1858, từ năm 1858 – 1888. Tìm hiểu, nghiên cứu về sự biến đổi địa g (...); Electronic Resources