Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hải Kế (2011)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Khái quát quá trình hình thành của hồ Gươm trong lịch sử thành Thăng Long - Hà Nội đến những năm 20 của thế kỷ XX, tức là bào hàm quá trình hồ Gươm và vùng ven hồ trong lòng một đô thị phong kiến chuyển sang một đô thị thực sự với dáng vẻ phương Tây trong (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai;  Advisor: Phan, Phương Thảo (2014)

 • Tập trung xử lý và phân tích các tư liệu địa chính Hà Nội đầu thế kỷ XX, đặc biệt là số liệu từ bằng khoán điền thổ của các phố Hàng Ngang, Lãn Ông, Hàng Buồm, Mã Mây, nhằm bổ sung những thông tin mang tính định lượng xung quanh vấn đề biến đổi diện mạo, c (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai;  Advisor: Phan, Phương Thảo, 1962- , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Tập trung xử lý và phân tích các tư liệu địa chính Hà Nội đầu thế kỷ XX, đặc biệt là số liệu từ bằng khoán điền thổ của các phố Hàng Ngang, Lãn Ông, Hàng Buồm, Mã Mây, nhằm bổ sung những thông tin mang tính định lượng xung quanh vấn đề biến đổi diện mạo, c (...); Electronic Resources