Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33314
Title: Ứng dụng Viễn thám và GIS với sự tham gia của cộng đồng nghiên cứu nguy cơ tai biến thiên nhiên ở Sa Pa, Lào Cai trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Tai biến thiên nhiên;Nghiên cứu
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHKHTN
Description: 71 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33314
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003332(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 914.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.