Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33314
Title: Ứng dụng Viễn thám và GIS với sự tham gia của cộng đồng nghiên cứu nguy cơ tai biến thiên nhiên ở Sa Pa, Lào Cai trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Authors: Vũ, Kim Chi
Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Tai biến thiên nhiên;Nghiên cứu
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHKHTN
Citation: Nguyễn, T. T. T. (2016). Ứng dụng Viễn thám và GIS với sự tham gia của cộng đồng nghiên cứu nguy cơ tai biến thiên nhiên ở Sa Pa, Lào Cai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: - Phân tích, đánh giá tìm ra các nhân tố ảnh hưởng tới các hiện tượng tai biến thiên nhiên . - Thực địa tìm hiểu tri thức bản địa của người dân khu vực nghiên cứu về tai biến và biến đổi khí hậu -Xây dựng bản đồ xác định khu vực nguy cơ xảy ra tai biến thiên nhiên với các mức độ khác nhau ở khu vực nghiên cứu mẫu tại huyện Sa Pa -Lào Cai.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33314
Language: vi
Format Extent: 71 tr.
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003332(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 914.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.