HUS - Dissertations : [560]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 560
 • 01050003624.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thanh Hương (2017)

 • Đã phát triển và ứng dụng quy trình tính toán các trường 3D thủy văn và động lực biển thông qua triển khai kỹ thuật phân tích số liệu dựa trên phương pháp bình phương tối thiểu có trọng số địa phương (LOWESS). Kết quả cho thấy kỹ thuật LOWESS đã chứng tỏ khả năng tích hợp tốt trong xây dựng các trường chế độ 3D nhiệt độ, độ muối có độ tin cậy cao làm đầu vào cho mô hình GHER tính toán hoàn lưu cho Vịnh Bắc Bộ. - Thông qua kết quả triển khai mô hình đã phát hiện và lý giải được một cách có cơ sở và logic về một số cấu trúc nhiệt độ, độ muối và hoàn lưu biển quy mô tháng đặc thù ở các khu vực khác nhau trong vịnh, như sự phân hóa dòng chảy, các xoáy đ...

 • 01050003596.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Thị Huyền (2017)

 • - Lần đầu tiên nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài hải miên Smenospongia cerebriformis ở vùng biển miền Trung Việt Nam. - Đã phân lập xác định cấu trúc của 8 hợp chất mới từ loài hải miên S.cerebriformis. Các hợp chất đó là: smenohaimien A (SM1), smenohaimien B (SM2), smenohaimien C (SM3), smenohaimien D (SM4), smenohaimien E (SM5), smenohaimien F (SM6), smenocerone A (SM7), smenocerone B (SM8). - Lần đầu tiên 2 hợp chất diterpene: amijiol (SM21) và isoamijiol (SM22) được phân lập từ hải miên. - Lần đầu tiên 11 hợp chất merosesquiterpene: Dictyoceratin C (SM9), polyfibrospongol A (SM10), polyfibrospongol B (SM11), 19-hydroxy-polyfibrospongol B (SM12...

 • 01050003594.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Cao, Lệ Quyên (2017)

 • - Trình tự mã hóa OsDREB1A kích thước 720 bp đã được phân lập thành công và giải trình tự từ DNA tổng số của giống Cườm Dạng I và cDNA của giống Mộc Tuyền; trình tự mã hóa OsDREB2A kích thước 825 bp đã được phân lập thành công và giải trình tự từ cDNA giống Cườm Dạng I. Tạo được 04 cấu trúc vector chuyển gen: Ubi:OsDREB1A, Ubi:OsDREB2A, Lip9:OsDREB1A và Lip9:OsDREB2A làm vật liệu phục vụ công tác tạo giống cây trồng chịu hạn theo định hướng chuyển gen. - Khả năng tạo callus và khả năng tái sinh chồi từ callus của tập đoàn giống lúa trồng ở Việt Nam phụ thuộc chặt chẽ cả hai yếu tố giống và môi trường. Có 05/47 giống lúa (LP-5M, IR80416-B-152-4, YUNLU103-1B, Nếp Khau Để Đỏn và Chàn...

 • 01050003593.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Văn Bắc (2017)

 • 1. Đã nghiên cứu tái sinh xúc tác FCC thải D1506 của nhà máy lọc dầu Dung Quất bằng phương pháp đốt cốc và chiết các kim loại gây ngộ độc xúc tác FCC bằng các dung dịch axit citric, axit lactic, axit oxalic riêng biệt. Đã tìm ra được dung dịch axit oxalic có khả năng chiết kim loại Fe, Ni ra khỏi xúc tác FCC thải có hiệu quả nhất. Xúc tác FCC tái sinh (FCC-TS) được đặc trưng bằng các phương pháp EDX, XRD, SEM và BET, XRF. Xúc tác FCC-TS có diện tích bề mặt BET là 170 m 2 /g so với 112m 2 /g của FCC thải ban đầu. Bằng phương pháp XRF xác định được hàm lượng kim loại Fe, Ni, V, Ca và Na tách ra lần lượt là 54%, 54%, 26%, 58% và 69%. Đã xác định được một số cấu tử cố...

 • 01050003592.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lương, Đức Toàn (2017)

 • - Xác định được hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Sơn La - Xác định được chất lượng đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La - Xác định được các yếu tố hạn chế trong đất sản xuất nông nghiệp đến năng suất cây trồng tỉnh Sơn la - Xây dựng được 03 mô hình thực nghiệm cho các cây trồng (ngô, mía, cà phê) nhằm khắc phục các yếu tố hạn chế trong đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La. - Đề xuất được các giải pháp nhằm khắc phục các yếu tố hạn chế và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho tỉnh Sơn La

 • 01050003591.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thắm (2017)

 • - ã xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xử lý mẫu phân tích đồng thời 3 nhóm chất POPs nghiên cứu là OCPs, PCBs và PBDEs trong mẫu trầm tích và mẫu sinh học - ã ứng dụng phương pháp đo đồng vị 210 Pb của các lát cắt cột trầm tích để tính toán tốc độ tích tụ trầm tích và xác định tuổi trầm tích của các lát cắt . ã kết hợp phương pháp phân tích đồng vị phóng xạ và phương pháp hóa học để đánh giá đặc tính tích lũy, lịch sử ô nhiễm của các chất hữu cơ khó phân hủy tại khu vực ven biển miền Trung iệt Nam; - ã đánh giá một cách đồng độ mức độ tồn lưu của cả 3 nhóm chất OCPs, PCBs và PBDEs trong trầm tích tại 6 khu vực cửa sông ven biển từ Nghệ An đến Quảng Nam...

 • 01050003590.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Trung Thành (2017)

 • Đề tài nghiên cứu "Tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn-Holocen khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam" được thực hiện thông qua việc phân tích minh giải tài liệu địa chấn nông phân giải cao kết hợp với phân tích thạch học, địa hóa các cột mẫu trầm tích và mẫu trầm tích bề mặt đáy biển đã đưa ra được năm điểm mới của luận án như sau: - Xác lập bốn bề mặt ranh giới tập chính bao gồm SB2, SB1, TS và MFS tương ứng với năm tập trầm tích T1, T2, T3, T4 và T5 và bốn miền hệ thống bao gồm miền hệ thống biển cao-thoái (HST), biển thấp (LST), biến tiến (TST và TST/SST) và biển cao trẻ nhất (HST) trên TĐN giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen. - Xác định sự hình thành thành tạo p...

 • 01050003535.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thành Trung (2017)

 • - Đã làm rõ hiện trạng và xu thế xói lở bờ biển trong mối quan hệ với quá trình địa mạo khu vực Sóc Trăng - Cà Mau. - Đã đưa ra định hướng quản lý bờ biển theo tiểu vùng và xác lập được hành lang cảnh báo nguy cơ xói lở - bồi tụ cho ba xã ven biển ở phía nam Mũi Cà Mau. - Dưới tác động tổng hợp của điều kiện tự nhiên và các hoạt động của con người trong bối cảnh nước biển dâng, biến động đường bờ biển Sóc Trăng - Cà Mau giai đoạn 1965 - 2013 có diễn biến phức tạp với xu thế gia tăng của quá trình xói lở. - Tích hợp phân tích xu thế biến động địa hình và đánh giá tính dễ bị tổn thương là cơ sở khoa học cần thiết cho định hướng quản lý và thiết lập hành lang cảnh báo nguy cơ xói lở...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 560

HUS - Dissertations : [560]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 560
 • 01050003624.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thanh Hương (2017)

 • Đã phát triển và ứng dụng quy trình tính toán các trường 3D thủy văn và động lực biển thông qua triển khai kỹ thuật phân tích số liệu dựa trên phương pháp bình phương tối thiểu có trọng số địa phương (LOWESS). Kết quả cho thấy kỹ thuật LOWESS đã chứng tỏ khả năng tích hợp tốt trong xây dựng các trường chế độ 3D nhiệt độ, độ muối có độ tin cậy cao làm đầu vào cho mô hình GHER tính toán hoàn lưu cho Vịnh Bắc Bộ. - Thông qua kết quả triển khai mô hình đã phát hiện và lý giải được một cách có cơ sở và logic về một số cấu trúc nhiệt độ, độ muối và hoàn lưu biển quy mô tháng đặc thù ở các khu vực khác nhau trong vịnh, như sự phân hóa dòng chảy, các xoáy đ...

 • 01050003596.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Thị Huyền (2017)

 • - Lần đầu tiên nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài hải miên Smenospongia cerebriformis ở vùng biển miền Trung Việt Nam. - Đã phân lập xác định cấu trúc của 8 hợp chất mới từ loài hải miên S.cerebriformis. Các hợp chất đó là: smenohaimien A (SM1), smenohaimien B (SM2), smenohaimien C (SM3), smenohaimien D (SM4), smenohaimien E (SM5), smenohaimien F (SM6), smenocerone A (SM7), smenocerone B (SM8). - Lần đầu tiên 2 hợp chất diterpene: amijiol (SM21) và isoamijiol (SM22) được phân lập từ hải miên. - Lần đầu tiên 11 hợp chất merosesquiterpene: Dictyoceratin C (SM9), polyfibrospongol A (SM10), polyfibrospongol B (SM11), 19-hydroxy-polyfibrospongol B (SM12...

 • 01050003594.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Cao, Lệ Quyên (2017)

 • - Trình tự mã hóa OsDREB1A kích thước 720 bp đã được phân lập thành công và giải trình tự từ DNA tổng số của giống Cườm Dạng I và cDNA của giống Mộc Tuyền; trình tự mã hóa OsDREB2A kích thước 825 bp đã được phân lập thành công và giải trình tự từ cDNA giống Cườm Dạng I. Tạo được 04 cấu trúc vector chuyển gen: Ubi:OsDREB1A, Ubi:OsDREB2A, Lip9:OsDREB1A và Lip9:OsDREB2A làm vật liệu phục vụ công tác tạo giống cây trồng chịu hạn theo định hướng chuyển gen. - Khả năng tạo callus và khả năng tái sinh chồi từ callus của tập đoàn giống lúa trồng ở Việt Nam phụ thuộc chặt chẽ cả hai yếu tố giống và môi trường. Có 05/47 giống lúa (LP-5M, IR80416-B-152-4, YUNLU103-1B, Nếp Khau Để Đỏn và Chàn...

 • 01050003593.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Văn Bắc (2017)

 • 1. Đã nghiên cứu tái sinh xúc tác FCC thải D1506 của nhà máy lọc dầu Dung Quất bằng phương pháp đốt cốc và chiết các kim loại gây ngộ độc xúc tác FCC bằng các dung dịch axit citric, axit lactic, axit oxalic riêng biệt. Đã tìm ra được dung dịch axit oxalic có khả năng chiết kim loại Fe, Ni ra khỏi xúc tác FCC thải có hiệu quả nhất. Xúc tác FCC tái sinh (FCC-TS) được đặc trưng bằng các phương pháp EDX, XRD, SEM và BET, XRF. Xúc tác FCC-TS có diện tích bề mặt BET là 170 m 2 /g so với 112m 2 /g của FCC thải ban đầu. Bằng phương pháp XRF xác định được hàm lượng kim loại Fe, Ni, V, Ca và Na tách ra lần lượt là 54%, 54%, 26%, 58% và 69%. Đã xác định được một số cấu tử cố...

 • 01050003592.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lương, Đức Toàn (2017)

 • - Xác định được hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Sơn La - Xác định được chất lượng đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La - Xác định được các yếu tố hạn chế trong đất sản xuất nông nghiệp đến năng suất cây trồng tỉnh Sơn la - Xây dựng được 03 mô hình thực nghiệm cho các cây trồng (ngô, mía, cà phê) nhằm khắc phục các yếu tố hạn chế trong đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La. - Đề xuất được các giải pháp nhằm khắc phục các yếu tố hạn chế và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho tỉnh Sơn La

 • 01050003591.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thắm (2017)

 • - ã xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xử lý mẫu phân tích đồng thời 3 nhóm chất POPs nghiên cứu là OCPs, PCBs và PBDEs trong mẫu trầm tích và mẫu sinh học - ã ứng dụng phương pháp đo đồng vị 210 Pb của các lát cắt cột trầm tích để tính toán tốc độ tích tụ trầm tích và xác định tuổi trầm tích của các lát cắt . ã kết hợp phương pháp phân tích đồng vị phóng xạ và phương pháp hóa học để đánh giá đặc tính tích lũy, lịch sử ô nhiễm của các chất hữu cơ khó phân hủy tại khu vực ven biển miền Trung iệt Nam; - ã đánh giá một cách đồng độ mức độ tồn lưu của cả 3 nhóm chất OCPs, PCBs và PBDEs trong trầm tích tại 6 khu vực cửa sông ven biển từ Nghệ An đến Quảng Nam...

 • 01050003590.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Trung Thành (2017)

 • Đề tài nghiên cứu "Tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn-Holocen khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam" được thực hiện thông qua việc phân tích minh giải tài liệu địa chấn nông phân giải cao kết hợp với phân tích thạch học, địa hóa các cột mẫu trầm tích và mẫu trầm tích bề mặt đáy biển đã đưa ra được năm điểm mới của luận án như sau: - Xác lập bốn bề mặt ranh giới tập chính bao gồm SB2, SB1, TS và MFS tương ứng với năm tập trầm tích T1, T2, T3, T4 và T5 và bốn miền hệ thống bao gồm miền hệ thống biển cao-thoái (HST), biển thấp (LST), biến tiến (TST và TST/SST) và biển cao trẻ nhất (HST) trên TĐN giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen. - Xác định sự hình thành thành tạo p...

 • 01050003535.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thành Trung (2017)

 • - Đã làm rõ hiện trạng và xu thế xói lở bờ biển trong mối quan hệ với quá trình địa mạo khu vực Sóc Trăng - Cà Mau. - Đã đưa ra định hướng quản lý bờ biển theo tiểu vùng và xác lập được hành lang cảnh báo nguy cơ xói lở - bồi tụ cho ba xã ven biển ở phía nam Mũi Cà Mau. - Dưới tác động tổng hợp của điều kiện tự nhiên và các hoạt động của con người trong bối cảnh nước biển dâng, biến động đường bờ biển Sóc Trăng - Cà Mau giai đoạn 1965 - 2013 có diễn biến phức tạp với xu thế gia tăng của quá trình xói lở. - Tích hợp phân tích xu thế biến động địa hình và đánh giá tính dễ bị tổn thương là cơ sở khoa học cần thiết cho định hướng quản lý và thiết lập hành lang cảnh báo nguy cơ xói lở...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 560