HUS - Dissertations : [590]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 590
 • 01050004007.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Bình;  Advisor: Võ, Thanh Quỳnh (2018)

 • - Hoàn thiện thuật toán 2 phương pháp nhận dạng mới: Phương pháp Tần suất - Nhận dạng và Phương pháp Khoảng cách - Tần suất - Nhận dạng. - Mở rộng phạm vi áp dụng và phân tích thử nghiệm thành công 2 phương pháp nhận dạng mới trong xử lý tổ hợp các tài liệu từ và phổ gamma hàng không. - Xây dựng các chương trình xử lý trên máy tính với hai phương pháp nhận dạng mới, cho phép dễ dàng sử dụng trong xử lý, phân tích tài liệu bay đo thực tế ở nước ta hiện nay. - Xây dựng và đưa vào áp dụng có hiệu quả một hệ phương pháp phân tích mới với chu trình các bước xử lý cụ thể, trên cơ sở lựa chọn một số phương pháp truyền thống hiện có đồng thời bổ sung 2 phương pháp phân tích nhận dạng mới ...

 • 01050004006.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Doanh;  Advisor: Doãn, Hà Phong (2018)

 • - Xây dựng được quy trình đánh giá thiệt hại kinh tế của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực ven biển miển Bắc Việt Nam. - Xây dựng hệ thống bản đồ nguy cơ ngập, bản đồ tác động của nước biển dâng đến sử dụng ĐNN tại 4 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy và Xuân Trường với các mức ngập từ 12 đến 32cm theo 3 phương án sử dụng đất gồm bản đồ quy hoạch 2020, bản đồ hiện trạng 2015 và 2010. - Xác định được các đối tượng bị tác động và tính toán giá trị thiệt hại kinh tế do tác động của nước biển dâng đến sử dụng đất nông nghiệp tại 4 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy và Xuân Trường tỉnh Nam Định cho các khu vực khác nhau. - Đề xuất được các...

 • 01050004005.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thu Hằng;  Advisor: Lê, Tất Khương (2018)

 • - Xác định được 01 giống xương rồng Nopal trồng tại Việt Nam có tác dụng hạ glucose huyết tốt nhất là giống xương rồng Jalpa. - Xác định được thành phần dinh dưỡng, định tính các nhóm chất, phân lập, xác định cấu trúc và định tên được các hợp chất trong cao phân đoạn ethylacetat của cây. Xác định được cao chiết phân đoạn ethylacetat có tác dụng hạ glucose huyết, cholesterol và khả năng hoạt hóa enzym p-AMPK và p-ACC tốt nhất. - Xác định được 01 chất là typhaneosid, chất đặc trưng trong cây xương rồng Jalpa có tác dụng hoạt hóa p-AMPK và p-ACC, ức chế FAS (tổng hợp acid béo), làm tăng sự hấp thu glucose trong tế bào.

 • 01050004004.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Nguyệt Hải Ninh;  Advisor: Trần, Ninh (2018)

 • - Cho đến nay, đây là công trình đầu tiên nghiên cứu đầy đủ và có hệ thống về phân loại chi Trà (Camellia L.) ở Việt Nam. Các taxon thuộc chi Trà (Camellia L.) ở Việt Nam hiện biết gồm 70 loài và 01 thứ, được sắp xếp trong hệ thống gồm 4 subgenus và 20 section. - Góp phần phát hiện và công bố 03 loài mới cho khoa học, gồm Camellia luongii Tran & Le (2015), Camellia ninhii Luong & Le (2016), Camellia tuyenquangensis D. V. Luong, N. N. H. Le & N. Tran (2017); bổ sung dữ liệu cho cho 04 loài, gồm Camellia yokdonensis Dung & Hakoda, Camellia phanii Hakoda & Ninh, Camellia thanxaensa Hakoda & Kirino, Camellia hirsuta Hakoda & Ninh để đáp ứng các điều kiện công bố hữu hiệu theo Luật Dan...

 • 01050004001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Cẩm Vân;  Advisor: Nguyễn, Cao Huần (2018)

 • - Làm rõ được sự phân chia lãnh thổ thành các tiểu vùng địa lý với đặc điểm riêng về điều kiện và tài nguyên du lịch tạo cơ sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Xác định được mức độ thuận lợi và định hướng ưu tiên phát triển du lịch đối với các tiểu vùng địa lý theo 3 loại hình du lịch chính: (1) du lịch homstay và trải nghiệm không gian văn hóa bản làng, (2) du lịch trải nghiệm nông nghiệp nông thôn, (3) du lịch mạo hiểm và định hướng phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

 • 01050004000.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Long;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo (2018)

 • - Kết quả nghiên cứu chỉ ra vai trò hoạt động của lớp brucite biến tính bởi ion kim loại chuyển tiếp (Co2+) và anion molipdat xen giữa các lớp brucite Mg-Al trong phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren với oxi không khí. - Kết quả nghiên cứu chỉ ra Co2+ được bền hóa và cố định trong lớp brucite Mg-Co-Al bằng việc thay thế một phần cation Mg2+. Ion Co2+ trong mạng thể hiện khả năng oxi hóa chọn lọc stiren thành benzanđehit và stiren oxit. Các ion coban nằm ngoài mạng tinh thể hidrotanxit chỉ có khả năng oxi hóa không chọn lọc và tạo thành các sản phẩm oxi hóa sâu như axit benzoic. - Kết quả nghiên cứu vai trò hoạt động của anion xen giữa các lớp hidroxit Mg-Al chỉ ra anion cacbonat không...

 • 01050003999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hữu Hiệp;  Advisor: Phan, Văn Quýnh (2018)

 • - Liên kết tài liệu trên đất liền và thềm lục địa nhằm hệ thống hóa các đứt gãy lớn trong toàn phạm vi bể Sông Hồng; - Khẳng định vai trò khống chế toàn bộ bể trầm tích của đứt gãy Sông Chảy và Sông Lô; khẳng định vai trò của đứt gãy Vĩnh Ninh khống chế phạm vi ảnh hưởng các pha nghịch đảo kiến tạo vào cuối Oligoxen và cuối Mioxen; - Xác định qui luật phân bố, hình thành theo không gian và thời gian các dạng bẫy nếp uốn trong Mioxen; - Xác định mối quan hệ giữa các giai đoạn trượt bằng dọc theo đới đứt gãy Sông Hồng với việc hình thành nên các bẫy dầu khí có triển vọng về dầu (giai đoạn đầu) và khí (giai đoạn sau) cũng như sự ảnh hưởng của các pha, giai đoạn kiến tạo tới các yếu tố...

 • 01050003998.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Sơn Hải;  Advisor: Nguyễn, Đình Thành (2018)

 • - Đã tổng hợp được 12 hợp chất của propargyl 6-amino-5-cyano-2-methyl-4-phenyl-4H-pyran-3-carboxylat thế bằng phản ứng ba thành phần ở nhiệt độ phòng; 11 dẫn xuất của 2-amino-4-phenyl-7-propargyloxy-4H-chromen-3-carbonitril thế bằng phản ứng O-alkyl hóa các hợp chất của 2-amino-4-phenyl-7-hydroxy-4H-chromen-3-carbonitril thế tương ứng và 5 hợp chất của ethyl 2,7-dimethyl-5-(phenyl)-4-oxo-3-propargyl-3,5-dihydro-4H-pyrano[2,3-d]pyrimidin-6-carboxylat. Đây hoàn toàn là các chất mới, chưa từng được công bố trong bất kỳ tài liệu nào. - Bên cạnh các phương pháp tổng hợp đã biết, luận án đã tổng hợp được 11 dẫn xuất của ethyl 6-amino-5-cyano-2-methyl-4-phenyl-4H-pyran-3-carboxylat thế ...

 • 01050003997.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Toản;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2018)

 • i. Mở rộng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa cho vật liệu có pha tạp chất. Dựa trên cơ học lượng tử và thống kê lượng tử, đã xây dựng các biểu thức giải tích cho các cumulant trong XAFS, các tham số thế Morse và thế tương tác nguyên tử phi điều hòa hiệu dụng của vật liệu. Biểu diễn các tính chất nhiệt động như độ dịch chuyển mạng, độ dịch tương đối trung bình bình phương, hay các hiệu ứng phi điều hòa của các vật liệu pha tạp chất. Điều này có thể mở rộng cho nghiên cứu các hợp chất, hợp kim và vật liệu khuyết tật. ii. Xây dựng lý thuyết nhiệt động học mạng cho đường cong nóng chảy - giản đồ pha nóng chảy của các hợp kim hai thành phần, qua đó xác định nhiệt độ nóng chảy Linde...

 • 01050003996.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Phong;  Advisor: Bùi, Công Cường (2018)

 • - Nghiên cứu các quy trình gộp thông tin cho bằng từ, có yếu tố trực cảm. Trong phần này, NCS đề xuất khái niệm từ trực cảm (ILL). Các toán tử gộp trên ILL cung cấp cơ sở lý thuyết cho các bài toán ra quyết định với thông tin là từ, có yếu tố trực cảm, được biểu diễn dưới dạng ILL. Tính đúng đắn và hiệu quả của việc sử dụng ILL trong các bài toán ra quyết định đã được chứng minh về mặt lý thuyết và thực hành. - Đề xuất độ đo tương tự giữa các từ và giữa các véc-tơ cho bằng từ. Các khái niệm mới được sử dụng để xây dựng thuật toán LCA giúp phân loại thông tin cho bằng từ. LCA được thực nghiệm trên dữ liệu rời rạc có thứ tự và dữ liệu rời rạc chưa có thứ tự. - Đưa ra độ đo tương tự gi...

 • 01050003994.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Cường;  Advisor: Nguyễn, Thị Loan (2018)

 • 1] Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá và lựa chọn được hệ thống đất ngập nước nhân tạo phù hợp xử lý nước thải đô thị TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Hệ thống này bao gồm: bể VF (dòng chảy thẳng đứng) – bể HF (Dòng chảy ngang) – bể FWS (Dòng chảy tự do bề mặt) với các cây trồng và vật liệu địa phương. 2] 03 loại cây trồng địa phương có tiềm năng làm sạch nước thải và chưa được nghiên cứu nhiều (cây môn nước, môn đốm và phát lộc) được thử nghiệm trong các bể HF (dòng chảy ngang) để xử lý nước thải đô thị. Kết quả loại bỏ ô nhiễm và thích nghi của cây môn nước lớn hơn cây môn đốm và phát lộc. 3] Làm rõ khả năng thích nghi và hiệu quả xử lý của hệ thống đất ngập nước nhân tạo 2 giai đoạn (D...

 • 01050003993.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thường;  Advisor: Đỗ, Quang Huy (2018)

 • - Lần đầu tiên ở Việt Nam xác định hệ số phát thải của dioxin và furan từ các nhà máy sản xuất thép hồ quang điện và nung clanhke xi măng lò quay dựa trên các số liệu đo đạc phân tích thực nghiệm. Hệ số phát thải dioxin và furan từ các nhà máy sản xuất thép hồ quang điện và nung clanhke xi măng là 1,01 đến 2,22 µg TEQ/tấn phôi thép và từ 0,089 đến 0,343 µg TEQ/tấn clanhke. - Đã xác định đặc điểm phát thải của dioxin và furan từ các lò luyện thép hồ quang điện và lò nung clanhke xi măng bằng công nghệ lò quay ở Việt Nam. Trong đó, 2,3,4,7,8-PeCDF là đồng loại đặc trưng trong khí thải và tro bay của các lò luyện thép; OCDD là đồng loại chính trong khí thải và tro bay của các lò nung cl...

 • 01050003793.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hồng Hạnh;  Advisor: Trương, Quang Học; Nguyễn, Danh Sơn (2018)

 • Hình thành được cơ sở lý luận về phát triển doanh nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh phù hợp trong điều kiện một nền kinh tế đang chuyển đổi sang cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu phát triển bền vững. - Đưa ra những phân tích, đánh giá thực trạng các doanh nghiệp sản xuất bia trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quan điểm tăng trưởng xanh dựa trên các bằng chứng thu thập. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã xác định được cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh hơn. - Đề xuất một số hàm ý chính sách và giải pháp thúc đẩy, phát triển doanh nghiệp sản xuất bia trên địa bàn thành phố Hà Nội theo hướng tăng trưởng xa...

 • 01050003739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Mai, Trọng Khoa; Võ, Thị Thương Lan (2018)

 • - Luận án đã nghiên cứu và điều chế được phức miễn dịch phóng xạ 131I-rituximab đặc hiệu lên tế bào lympho B ác tính. Thực nghiệm điều chế phức miễn dịch phóng xạ được tiến hành với hiệu suất đánh dấu cao. - Sản phẩm 131I-rituximab đạt các tiêu chí về độ tinh khiêt hóa phóng xạ, độ bền invitro và invivo. Nghiên cứu đáp ứng mục tiêu nghiên cứu sản xuất và đánh giá tiền lâm sàng dược chất phóng xạ, có tiềm năng là phương pháp mới trong điều trị miễn dịch phóng xạ trong nước.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 590

HUS - Dissertations : [590]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 590
 • 01050004007.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Bình;  Advisor: Võ, Thanh Quỳnh (2018)

 • - Hoàn thiện thuật toán 2 phương pháp nhận dạng mới: Phương pháp Tần suất - Nhận dạng và Phương pháp Khoảng cách - Tần suất - Nhận dạng. - Mở rộng phạm vi áp dụng và phân tích thử nghiệm thành công 2 phương pháp nhận dạng mới trong xử lý tổ hợp các tài liệu từ và phổ gamma hàng không. - Xây dựng các chương trình xử lý trên máy tính với hai phương pháp nhận dạng mới, cho phép dễ dàng sử dụng trong xử lý, phân tích tài liệu bay đo thực tế ở nước ta hiện nay. - Xây dựng và đưa vào áp dụng có hiệu quả một hệ phương pháp phân tích mới với chu trình các bước xử lý cụ thể, trên cơ sở lựa chọn một số phương pháp truyền thống hiện có đồng thời bổ sung 2 phương pháp phân tích nhận dạng mới ...

 • 01050004006.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Doanh;  Advisor: Doãn, Hà Phong (2018)

 • - Xây dựng được quy trình đánh giá thiệt hại kinh tế của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực ven biển miển Bắc Việt Nam. - Xây dựng hệ thống bản đồ nguy cơ ngập, bản đồ tác động của nước biển dâng đến sử dụng ĐNN tại 4 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy và Xuân Trường với các mức ngập từ 12 đến 32cm theo 3 phương án sử dụng đất gồm bản đồ quy hoạch 2020, bản đồ hiện trạng 2015 và 2010. - Xác định được các đối tượng bị tác động và tính toán giá trị thiệt hại kinh tế do tác động của nước biển dâng đến sử dụng đất nông nghiệp tại 4 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy và Xuân Trường tỉnh Nam Định cho các khu vực khác nhau. - Đề xuất được các...

 • 01050004005.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thu Hằng;  Advisor: Lê, Tất Khương (2018)

 • - Xác định được 01 giống xương rồng Nopal trồng tại Việt Nam có tác dụng hạ glucose huyết tốt nhất là giống xương rồng Jalpa. - Xác định được thành phần dinh dưỡng, định tính các nhóm chất, phân lập, xác định cấu trúc và định tên được các hợp chất trong cao phân đoạn ethylacetat của cây. Xác định được cao chiết phân đoạn ethylacetat có tác dụng hạ glucose huyết, cholesterol và khả năng hoạt hóa enzym p-AMPK và p-ACC tốt nhất. - Xác định được 01 chất là typhaneosid, chất đặc trưng trong cây xương rồng Jalpa có tác dụng hoạt hóa p-AMPK và p-ACC, ức chế FAS (tổng hợp acid béo), làm tăng sự hấp thu glucose trong tế bào.

 • 01050004004.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Nguyệt Hải Ninh;  Advisor: Trần, Ninh (2018)

 • - Cho đến nay, đây là công trình đầu tiên nghiên cứu đầy đủ và có hệ thống về phân loại chi Trà (Camellia L.) ở Việt Nam. Các taxon thuộc chi Trà (Camellia L.) ở Việt Nam hiện biết gồm 70 loài và 01 thứ, được sắp xếp trong hệ thống gồm 4 subgenus và 20 section. - Góp phần phát hiện và công bố 03 loài mới cho khoa học, gồm Camellia luongii Tran & Le (2015), Camellia ninhii Luong & Le (2016), Camellia tuyenquangensis D. V. Luong, N. N. H. Le & N. Tran (2017); bổ sung dữ liệu cho cho 04 loài, gồm Camellia yokdonensis Dung & Hakoda, Camellia phanii Hakoda & Ninh, Camellia thanxaensa Hakoda & Kirino, Camellia hirsuta Hakoda & Ninh để đáp ứng các điều kiện công bố hữu hiệu theo Luật Dan...

 • 01050004001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Cẩm Vân;  Advisor: Nguyễn, Cao Huần (2018)

 • - Làm rõ được sự phân chia lãnh thổ thành các tiểu vùng địa lý với đặc điểm riêng về điều kiện và tài nguyên du lịch tạo cơ sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. - Xác định được mức độ thuận lợi và định hướng ưu tiên phát triển du lịch đối với các tiểu vùng địa lý theo 3 loại hình du lịch chính: (1) du lịch homstay và trải nghiệm không gian văn hóa bản làng, (2) du lịch trải nghiệm nông nghiệp nông thôn, (3) du lịch mạo hiểm và định hướng phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

 • 01050004000.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Long;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo (2018)

 • - Kết quả nghiên cứu chỉ ra vai trò hoạt động của lớp brucite biến tính bởi ion kim loại chuyển tiếp (Co2+) và anion molipdat xen giữa các lớp brucite Mg-Al trong phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren với oxi không khí. - Kết quả nghiên cứu chỉ ra Co2+ được bền hóa và cố định trong lớp brucite Mg-Co-Al bằng việc thay thế một phần cation Mg2+. Ion Co2+ trong mạng thể hiện khả năng oxi hóa chọn lọc stiren thành benzanđehit và stiren oxit. Các ion coban nằm ngoài mạng tinh thể hidrotanxit chỉ có khả năng oxi hóa không chọn lọc và tạo thành các sản phẩm oxi hóa sâu như axit benzoic. - Kết quả nghiên cứu vai trò hoạt động của anion xen giữa các lớp hidroxit Mg-Al chỉ ra anion cacbonat không...

 • 01050003999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hữu Hiệp;  Advisor: Phan, Văn Quýnh (2018)

 • - Liên kết tài liệu trên đất liền và thềm lục địa nhằm hệ thống hóa các đứt gãy lớn trong toàn phạm vi bể Sông Hồng; - Khẳng định vai trò khống chế toàn bộ bể trầm tích của đứt gãy Sông Chảy và Sông Lô; khẳng định vai trò của đứt gãy Vĩnh Ninh khống chế phạm vi ảnh hưởng các pha nghịch đảo kiến tạo vào cuối Oligoxen và cuối Mioxen; - Xác định qui luật phân bố, hình thành theo không gian và thời gian các dạng bẫy nếp uốn trong Mioxen; - Xác định mối quan hệ giữa các giai đoạn trượt bằng dọc theo đới đứt gãy Sông Hồng với việc hình thành nên các bẫy dầu khí có triển vọng về dầu (giai đoạn đầu) và khí (giai đoạn sau) cũng như sự ảnh hưởng của các pha, giai đoạn kiến tạo tới các yếu tố...

 • 01050003998.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Sơn Hải;  Advisor: Nguyễn, Đình Thành (2018)

 • - Đã tổng hợp được 12 hợp chất của propargyl 6-amino-5-cyano-2-methyl-4-phenyl-4H-pyran-3-carboxylat thế bằng phản ứng ba thành phần ở nhiệt độ phòng; 11 dẫn xuất của 2-amino-4-phenyl-7-propargyloxy-4H-chromen-3-carbonitril thế bằng phản ứng O-alkyl hóa các hợp chất của 2-amino-4-phenyl-7-hydroxy-4H-chromen-3-carbonitril thế tương ứng và 5 hợp chất của ethyl 2,7-dimethyl-5-(phenyl)-4-oxo-3-propargyl-3,5-dihydro-4H-pyrano[2,3-d]pyrimidin-6-carboxylat. Đây hoàn toàn là các chất mới, chưa từng được công bố trong bất kỳ tài liệu nào. - Bên cạnh các phương pháp tổng hợp đã biết, luận án đã tổng hợp được 11 dẫn xuất của ethyl 6-amino-5-cyano-2-methyl-4-phenyl-4H-pyran-3-carboxylat thế ...

 • 01050003997.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Toản;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2018)

 • i. Mở rộng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa cho vật liệu có pha tạp chất. Dựa trên cơ học lượng tử và thống kê lượng tử, đã xây dựng các biểu thức giải tích cho các cumulant trong XAFS, các tham số thế Morse và thế tương tác nguyên tử phi điều hòa hiệu dụng của vật liệu. Biểu diễn các tính chất nhiệt động như độ dịch chuyển mạng, độ dịch tương đối trung bình bình phương, hay các hiệu ứng phi điều hòa của các vật liệu pha tạp chất. Điều này có thể mở rộng cho nghiên cứu các hợp chất, hợp kim và vật liệu khuyết tật. ii. Xây dựng lý thuyết nhiệt động học mạng cho đường cong nóng chảy - giản đồ pha nóng chảy của các hợp kim hai thành phần, qua đó xác định nhiệt độ nóng chảy Linde...

 • 01050003996.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Phong;  Advisor: Bùi, Công Cường (2018)

 • - Nghiên cứu các quy trình gộp thông tin cho bằng từ, có yếu tố trực cảm. Trong phần này, NCS đề xuất khái niệm từ trực cảm (ILL). Các toán tử gộp trên ILL cung cấp cơ sở lý thuyết cho các bài toán ra quyết định với thông tin là từ, có yếu tố trực cảm, được biểu diễn dưới dạng ILL. Tính đúng đắn và hiệu quả của việc sử dụng ILL trong các bài toán ra quyết định đã được chứng minh về mặt lý thuyết và thực hành. - Đề xuất độ đo tương tự giữa các từ và giữa các véc-tơ cho bằng từ. Các khái niệm mới được sử dụng để xây dựng thuật toán LCA giúp phân loại thông tin cho bằng từ. LCA được thực nghiệm trên dữ liệu rời rạc có thứ tự và dữ liệu rời rạc chưa có thứ tự. - Đưa ra độ đo tương tự gi...

 • 01050003994.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Cường;  Advisor: Nguyễn, Thị Loan (2018)

 • 1] Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá và lựa chọn được hệ thống đất ngập nước nhân tạo phù hợp xử lý nước thải đô thị TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Hệ thống này bao gồm: bể VF (dòng chảy thẳng đứng) – bể HF (Dòng chảy ngang) – bể FWS (Dòng chảy tự do bề mặt) với các cây trồng và vật liệu địa phương. 2] 03 loại cây trồng địa phương có tiềm năng làm sạch nước thải và chưa được nghiên cứu nhiều (cây môn nước, môn đốm và phát lộc) được thử nghiệm trong các bể HF (dòng chảy ngang) để xử lý nước thải đô thị. Kết quả loại bỏ ô nhiễm và thích nghi của cây môn nước lớn hơn cây môn đốm và phát lộc. 3] Làm rõ khả năng thích nghi và hiệu quả xử lý của hệ thống đất ngập nước nhân tạo 2 giai đoạn (D...

 • 01050003993.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thường;  Advisor: Đỗ, Quang Huy (2018)

 • - Lần đầu tiên ở Việt Nam xác định hệ số phát thải của dioxin và furan từ các nhà máy sản xuất thép hồ quang điện và nung clanhke xi măng lò quay dựa trên các số liệu đo đạc phân tích thực nghiệm. Hệ số phát thải dioxin và furan từ các nhà máy sản xuất thép hồ quang điện và nung clanhke xi măng là 1,01 đến 2,22 µg TEQ/tấn phôi thép và từ 0,089 đến 0,343 µg TEQ/tấn clanhke. - Đã xác định đặc điểm phát thải của dioxin và furan từ các lò luyện thép hồ quang điện và lò nung clanhke xi măng bằng công nghệ lò quay ở Việt Nam. Trong đó, 2,3,4,7,8-PeCDF là đồng loại đặc trưng trong khí thải và tro bay của các lò luyện thép; OCDD là đồng loại chính trong khí thải và tro bay của các lò nung cl...

 • 01050003793.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hồng Hạnh;  Advisor: Trương, Quang Học; Nguyễn, Danh Sơn (2018)

 • Hình thành được cơ sở lý luận về phát triển doanh nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh phù hợp trong điều kiện một nền kinh tế đang chuyển đổi sang cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu phát triển bền vững. - Đưa ra những phân tích, đánh giá thực trạng các doanh nghiệp sản xuất bia trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quan điểm tăng trưởng xanh dựa trên các bằng chứng thu thập. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã xác định được cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh hơn. - Đề xuất một số hàm ý chính sách và giải pháp thúc đẩy, phát triển doanh nghiệp sản xuất bia trên địa bàn thành phố Hà Nội theo hướng tăng trưởng xa...

 • 01050003739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Mai, Trọng Khoa; Võ, Thị Thương Lan (2018)

 • - Luận án đã nghiên cứu và điều chế được phức miễn dịch phóng xạ 131I-rituximab đặc hiệu lên tế bào lympho B ác tính. Thực nghiệm điều chế phức miễn dịch phóng xạ được tiến hành với hiệu suất đánh dấu cao. - Sản phẩm 131I-rituximab đạt các tiêu chí về độ tinh khiêt hóa phóng xạ, độ bền invitro và invivo. Nghiên cứu đáp ứng mục tiêu nghiên cứu sản xuất và đánh giá tiền lâm sàng dược chất phóng xạ, có tiềm năng là phương pháp mới trong điều trị miễn dịch phóng xạ trong nước.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 590