HUS - Master Theses : [2959]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2959
 • 01050003985.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Linh;  Advisor: Ngô, Đức Phúc (2018)

 • 1. Đăng ký đất đai là một trong những nội dung rất quan trọng của quản lý Nhà nước về đất đai, vì vậy trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai, cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của VPĐK cũng ngày càng được củng cố và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai. Tuy nhiên, sự thay đổi thường xuyên của những chế định pháp luật, nhất là những quy định liên quan đến giấy tờ xác định nguồn gốc và diện tích sử dụng đất qua các thời kỳ, về lập hệ thống sổ sách địa chính dẫn đến những khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện. 2. Bắc Ninh là một tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến nhiều biến động trong sử dụng đất đòi hỏi ...

 • 01050003984.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Anh;  Advisor: Nguyễn, Đức Vinh (2018)

 • Cấu trúc của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về phương pháp Địa chấn nông phân giải cao và khu vực nghiên cứu. Chương này trình bày tổng quan về phương pháp Địa chấn nông phân giải cao, bao gồm sự hình thành và phát triển của phương pháp trên thế giới và ở Việt Nam, cơ sở lý thuyết của phương pháp: tốc độ truyền sóng và tần số, độ phân giải địa chấn, các loại sóng nhiễu ảnh hưởng đến chất lượng tài liệu và giới thiệu về hệ thống phát và thu sóng địa chấn trên biển. Nắm được bản chất, xác định tần số của nguồn phát cũng như các loại sóng nhiễu chủ yếu có trong các mặt cắt địa chấn là rất cần thiết để phục vụ cho công tác xử lý số liệu về sau. Ngoài ra,...

 • 01050003983.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kiều Oanh;  Advisor: Nguyễn, Quang Huy (2018)

 • • Đã đánh giá được các nhóm chất thực vật thứ sinh gồm từ các mẫu hoa hòe, rau đắng, đinh lăng, rau má và bụp giấm. Kết quả cho thấy các mẫu nghiên cứu đều có flavonoids do vậy có thể có quercetin. Một số mẫu có chứa alkalois gồm rau đắng, đinh lăng trong khi các mẫu hoa hòe, bụp giấm và rau má đều có xuất hiện glycoside. Hầu hết các mẫu đều không có chứa saponin. • Đã đánh giá Hoạt tính DPPH và năng lực khử của các mẫu nghiên cứu. Kết quả cho thấy mẫu dịch chiết hoa hòe có hoạt tính DPPH cao nhất (75%). Năng lực khử của các mẫu tăng theo nồng độ mẫu được sử dụng. Ở nồng độ thấp nhất (0,1 mg/ml), năng lực khử của hoa hòe gấp 3 lần so với các mẫu còn lại. • Đã nghiên cứu quy trình ...

 • 01050003982.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Huyền Trang;  Advisor: Đặng, Văn Bào (2018)

 • * Kết quả nghiên cứu: Luận văn đánh giá được một cách toàn diện, tổng hợp nhất về vùng đất ngập nước tại khu vực Long Biên – Gia Lâm nhằm đề xuất được giải pháp quản lý nhằm sử dụng bền vững đất ngập nước khu vực; góp phần hoàn thiện cách tiếp cận hệ thống trong phát triển bền vững cho khu vực nói riêng và thủ đô nói chung. - Xác định được đặc điểm hình thành, phân bố, chức năng, các loại hình đất ngập nước tại khu vực nghiên cứu: Đã phân tích tổng quan được cơ sở lý luận và thực tiễn về quá trình hình thành và biến đổi các hồ nước, sông ngòi. - Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thực trạng khai thác, sử dụng, quản lý hệ thống hồ nước, sông n...

 • 01050003981.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Viết Hiệp;  Advisor: Dương, Thành Nam (2018)

 • - Luận văn đưa ra được cái nhìn tổng quát về diễn biến nồng độ Ozone trong tầng mặt tại 3 vị trí nghiên cứu là các trạm quan trắc không khí tự động liên tục tại Hà Nội, Quảng Ninh và Phú Thọ. Nghiên cứu chỉ ra rằng có sự đồng nhất giữa nồng độ Ozone tầng mặt trong ngày tại cả 3 vị trí, nồng độ Ozone đạt giá trị cực đại vào khoảng 14h và giá trị cực tiểu vào khoảng 5h. Có sự tương quan chặt chẽ đối với nồng độ Ozone tầng mặt trong ngày và giá trị bức xạ mặt trời. - Diễn biến của nồng độ Ozone theo các ngày trong tuần: giá trị Ozone đạt cực đại vào các ngày thứ 2, thứ 3 và giảm dần cho tới các ngày cuối tuần. Có sự tương quan giữa nồng độ Ozone tại 2 trạm quan trắc của Hà Nội và Ph...

 • 01050003980.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hiển;  Advisor: Ngô, Đức Phúc (2018)

 • Đặc trưng của thế giới từ hơn một thế kỉ nay là hiện tượng gia tăng dân số một cách nhanh chóng, nổi bật là hiện tượng tập trung dân cư vào đô thị. Vô hình chung, kéo theo đó là những vấn đề cần giải quyết nhu cầu về nhà ở và các dự án, khu đô thị tại các tỉnh, thành phố. Để giải quyết vấn đề này ở nước ta, trên khắp các tỉnh thành phố các dự án về bất động sản được hình thành và vẫn còn tiếp tục tăng lên. Nhà nước đã xây dựng khung chính sách và các quy định pháp lý cho phát triển bất động sản thể hiện qua các bộ luật dân sự (2005, 2015), luật đất đai (2003, 2013), luật xây dựng 2014, luật kinh doanh bất động sản (2006, 2014) và một số luật liên quan, trong đó chủ trương khuyến khích...

 • 01050003979.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Đào;  Advisor: Đinh, Văn Thuận (2018)

 •  Dựa trên kết quả phân tích mẫu, đã phân chia được 11 phức hệ cổ sinh (bào tử phấn hoa và trùng lỗ) trong các thành tạo trầm tích từ Oligocen muộn đến Pliocen sớm, cụ thể: - Oligocen muộn có 1 phức hệ: Gothanipollis - Zonocostites - Miocen sớm có 1 phức hệ: Caryapollenites - Acrostichum - Miocen giữa có 3 phức hệ, gồm: Crassoretitriletes – Stenochleana, Triporopollenites – Acrostichum – Stenochleana và Quercoidites – Zonocostites. - Miocen muộn có 5 phức hệ, gồm: Acrostichum – Pinuspollenites, Stenochleana – Triporopollenites, Ammonia – Stenochleana – Quercoidites, Quercoidites – Zonocostites và Platycaryapollenites – Stenochleana. - Pliocen sớm có 1 phức hệ: Ammonia – Globigeri...

 • 01050003977.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Toan;  Advisor: Nguyễn, Đình Thành (2018)

 • Đề tài nghiên cứu hóa học click của các 2-amino-4H-chromen-3-carbonitril chúng tôi thu được kết quả sau: + Tổng hợp một số tiền chất 2-amino-4-(phenyl)-7-propargyloxy-4H-chromen-3-carbonitril từ 2-amino-4-(phenyl)-7-propargyloxy-4H-chromen-3-carbonitril thế tương ứng dùng trong tổng hợp các hợp chất 1,2,3-1H-triazol chứa đồng thời vòng 4H-chromen-3-carbonitril và D-glucose bằng phản ứng click. + Thực hiện phản ứng click của 2-amino-4-(phenyl)-7-propargyloxy-4H-chromen-3-carbonitril thế với tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl azide, sử dụng chất xúc tác khung hữu cơ-kim loại Cu@MOF-5. + Nghiên cứu cấu trúc của các hợp chất tổng hợp được bằng phương pháp vật lí hiện đại như phổ IR, N...

 • 01050003976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Phạm, Đình Sắc (2018)

 • Kết quả Đề tài luận văn đã đáp ứng được mục tiêu và nội dung đề ra, bao gồm: - Đưa ra được danh sách thành phần loài bọ cạp tại vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, bao gồm 6 loài, trong đó 2 loài là mới cho khoa học, 1 loài là ghi nhận mới cho khu hệ động vật Việt Nam. - Nêu ra được sự phân bố của các loài bọ cạp tại ghi nhận được vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng theo sinh cảnh và điểm nghiên cứu. - Mô tả đặc điểm nhận biết của các loài ghi nhận được.

 • 01050003975.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Trần, Văn Thụy (2017)

 • 1. Hệ thực vật khu BTTN Xuân Nha được tạo thành bởi 1.003 loài thực vật bậc cao có mạch của của 427 chi và 128 họ, chúng được phân bố trong 5 ngành thực vật bậc cao có mạch là: Ngành Thông đất Lycopodiophyta, Ngành Cỏ tháp bút Equisetophyta, Ngành Dương xỉ Polipodiophyta, Ngành Thông Pinophyta và Ngành Mộc lan Magnoliophyta. Hệ thực vật khu BTTN Xuân Nha có tương quan số loài giữa hai hớp trong Ngành Mộc lan Magnoliophyta là cứ có 3,7/1, tỷ lệ này phù hợp với bản chất sinh thái của hệ thực vật khu BTTN Xuân Nha. 2. Đã xây dựng phổ dạng sống của hệ thực vật và phổ các yếu tố địa lý hệ thực vật, tính chất phổ của dạng sống và yếu tố địa lý cho thấy thảm thực vật và hệ thực vật của khu ...

 • 01050003974.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Tự Kiều;  Advisor: Đỗ, Trung Kiên (2017)

 • Luận văn đã trình bày những đặc trưng cơ bản của anten và anten dải, so sánh được những ưu điểm, nhược điểm giữa các loại anten vi dải cũng như giữa các kỹ thuật thiết kế của từng loại. Trong quá trình tính toán, thiết kế anten vi dải, luận văn tập trung vào phân tích ảnh hưởng của các tham số đặc trưng như độ dày chất nền, hằng số điện môi,hình dạng patch…đến khả năng bức xạ, băng thông của anten…để đưa ra mô hình anten hợp lý cho thiết kế và trình bày các công thức liên quan để tính toán các thông số đó. Song song với quá trình nghiên cứu lý thuyết về anten, luận văn cũng đi vào tìm hiểu và sử dụng phần mềm mô phỏng ADS để phục vụ cho quá trình mô phỏng anten được thi...

 • 01050003973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Norasane, Khonesavanh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà (2017)

 • Sông Sompoy đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động đời sống của nông dân trong lưu vực Sông Sompoy nói chung và đối với tỉnh Savannakhet nói riêng. Tuy nhiên hiện nay, chất lượng nước Sông Sompoy càng ngày càng bị suy giảm. Để góp phần bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước Sông Sompoy, luận văn đã thực hiện “Đánh giá chất lượng nước Sông Sompoy và đề suất giải pháp đảm bảo sử dụng cho sản xuất nông nghiệp huyện Kaisone tỉnh Savannakhet” dựa theo phương pháp tính chỉ số chất lượng nước. Kết quả cho thấy: Hầu hết các điểm quan trắc có chất lượng tương đối tốt. Đoạn sông từ vị trí lấy mẫu số 1 đến vị trí lấy mẫu số 4 do ít chịu ảnh hưởng từ các hoạt động công nghiệp ...

 • 01050003972.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thanh Hảo;  Advisor: Đỗ, Phúc Quân (2017)

 • Bằng cách so sánh tín hiệu của các ion cần phân tích Pb2+và Cd2+khi đo bằng các điện cực được biến tính với các vật liệu phù hợp so với điện cực GC trần với ta thu được điều kiện biến tính tối ưu của điện cực GC/CNTs-SDS/PDA/SbF như sau: điện cực GC trần sau khi phủ CNT-SDS được điện phân một lớp màng PDA trong dung dịch DA 10 mM, 350 s sau đó điện phân ex-situ các hạt antimon trong khoảng thời gian 180s, (-1,2) V. Dựa vào đường chuẩn thu được, độ nhạy tương đối và khoảng tuyến tính của phương pháp phân tích dòng chảy FIA sử dụng detector điện hóa lần lượt là 0,029 µA/µg/l, 20-250 µg/l đối với Cd2+và 0,028 µA/µg/l, 30-200 µg/l đối với Pb2+tại...

 • 01050003971.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Liên;  Advisor: Nguyễn, Thị Ánh Hường (2018)

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu xác định hàm lượng Polyphosphat (cụ thể là triphosphat và pyrophosphat) trong thực phẩm bằng phương pháp CE-C4D và đạt được những kết quả bao gồm: + Nghiên cứu tối ưu các điều kiện phân tích điện di, bao gồm: dung dịch đệm điện di là L-Arginin nồng độ 10mM và được chỉnh pH đến chính xác 5,0 bằng acid acetic đặc; mao quản silica có chiều dài 50cm, chiều dài hiệu dụng 35cm, điều kiện bơm mẫu: thủy động học kiểu xi phông với độ cao 15cm trong 30s. + Đánh giá phương pháp phân tích bao gồm xây dựng đường chuẩn cho chất phân tích trong khoảng nồng độ 20,0ppm đến 120,0ppm đều đạt hệt số tương quan tốt (R2>0,999), giới hạn phát hiện của phương pháp...

 • 01050003969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cù, Thị Phương Thảo;  Advisor: Đào, Châu Thu (2018)

 • Đề tài tập trung về sử dụng đất nông nghiệp, các loại hình sử dụng đất nông nghiệp cũng như các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và tác động của nó. Tập trung sâu hơn vào các tác động và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với việc sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Giao Thuỷ. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đất nông nghiệp dựa trên số liệu quan trắc và điều tra thực tế của địa phương về sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Giao Thuỷ. Vấn đề chưa được thực sự quan tâm đến địa phương. Từ những biểu hiện của biến đổi khí hậu như sự gia tăng số cơn bão mạnh, mùa mưa kéo dài kéo dài, trong 22 năm (1991 - 2013) nhiệt độ trung bình tăng lên 0.7 độ C, độ ẩm giảm. Trung bình 2,01%, ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2959

HUS - Master Theses : [2959]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2959
 • 01050003985.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Linh;  Advisor: Ngô, Đức Phúc (2018)

 • 1. Đăng ký đất đai là một trong những nội dung rất quan trọng của quản lý Nhà nước về đất đai, vì vậy trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai, cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của VPĐK cũng ngày càng được củng cố và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai. Tuy nhiên, sự thay đổi thường xuyên của những chế định pháp luật, nhất là những quy định liên quan đến giấy tờ xác định nguồn gốc và diện tích sử dụng đất qua các thời kỳ, về lập hệ thống sổ sách địa chính dẫn đến những khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện. 2. Bắc Ninh là một tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến nhiều biến động trong sử dụng đất đòi hỏi ...

 • 01050003984.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Anh;  Advisor: Nguyễn, Đức Vinh (2018)

 • Cấu trúc của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về phương pháp Địa chấn nông phân giải cao và khu vực nghiên cứu. Chương này trình bày tổng quan về phương pháp Địa chấn nông phân giải cao, bao gồm sự hình thành và phát triển của phương pháp trên thế giới và ở Việt Nam, cơ sở lý thuyết của phương pháp: tốc độ truyền sóng và tần số, độ phân giải địa chấn, các loại sóng nhiễu ảnh hưởng đến chất lượng tài liệu và giới thiệu về hệ thống phát và thu sóng địa chấn trên biển. Nắm được bản chất, xác định tần số của nguồn phát cũng như các loại sóng nhiễu chủ yếu có trong các mặt cắt địa chấn là rất cần thiết để phục vụ cho công tác xử lý số liệu về sau. Ngoài ra,...

 • 01050003983.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kiều Oanh;  Advisor: Nguyễn, Quang Huy (2018)

 • • Đã đánh giá được các nhóm chất thực vật thứ sinh gồm từ các mẫu hoa hòe, rau đắng, đinh lăng, rau má và bụp giấm. Kết quả cho thấy các mẫu nghiên cứu đều có flavonoids do vậy có thể có quercetin. Một số mẫu có chứa alkalois gồm rau đắng, đinh lăng trong khi các mẫu hoa hòe, bụp giấm và rau má đều có xuất hiện glycoside. Hầu hết các mẫu đều không có chứa saponin. • Đã đánh giá Hoạt tính DPPH và năng lực khử của các mẫu nghiên cứu. Kết quả cho thấy mẫu dịch chiết hoa hòe có hoạt tính DPPH cao nhất (75%). Năng lực khử của các mẫu tăng theo nồng độ mẫu được sử dụng. Ở nồng độ thấp nhất (0,1 mg/ml), năng lực khử của hoa hòe gấp 3 lần so với các mẫu còn lại. • Đã nghiên cứu quy trình ...

 • 01050003982.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Huyền Trang;  Advisor: Đặng, Văn Bào (2018)

 • * Kết quả nghiên cứu: Luận văn đánh giá được một cách toàn diện, tổng hợp nhất về vùng đất ngập nước tại khu vực Long Biên – Gia Lâm nhằm đề xuất được giải pháp quản lý nhằm sử dụng bền vững đất ngập nước khu vực; góp phần hoàn thiện cách tiếp cận hệ thống trong phát triển bền vững cho khu vực nói riêng và thủ đô nói chung. - Xác định được đặc điểm hình thành, phân bố, chức năng, các loại hình đất ngập nước tại khu vực nghiên cứu: Đã phân tích tổng quan được cơ sở lý luận và thực tiễn về quá trình hình thành và biến đổi các hồ nước, sông ngòi. - Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thực trạng khai thác, sử dụng, quản lý hệ thống hồ nước, sông n...

 • 01050003981.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Viết Hiệp;  Advisor: Dương, Thành Nam (2018)

 • - Luận văn đưa ra được cái nhìn tổng quát về diễn biến nồng độ Ozone trong tầng mặt tại 3 vị trí nghiên cứu là các trạm quan trắc không khí tự động liên tục tại Hà Nội, Quảng Ninh và Phú Thọ. Nghiên cứu chỉ ra rằng có sự đồng nhất giữa nồng độ Ozone tầng mặt trong ngày tại cả 3 vị trí, nồng độ Ozone đạt giá trị cực đại vào khoảng 14h và giá trị cực tiểu vào khoảng 5h. Có sự tương quan chặt chẽ đối với nồng độ Ozone tầng mặt trong ngày và giá trị bức xạ mặt trời. - Diễn biến của nồng độ Ozone theo các ngày trong tuần: giá trị Ozone đạt cực đại vào các ngày thứ 2, thứ 3 và giảm dần cho tới các ngày cuối tuần. Có sự tương quan giữa nồng độ Ozone tại 2 trạm quan trắc của Hà Nội và Ph...

 • 01050003980.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hiển;  Advisor: Ngô, Đức Phúc (2018)

 • Đặc trưng của thế giới từ hơn một thế kỉ nay là hiện tượng gia tăng dân số một cách nhanh chóng, nổi bật là hiện tượng tập trung dân cư vào đô thị. Vô hình chung, kéo theo đó là những vấn đề cần giải quyết nhu cầu về nhà ở và các dự án, khu đô thị tại các tỉnh, thành phố. Để giải quyết vấn đề này ở nước ta, trên khắp các tỉnh thành phố các dự án về bất động sản được hình thành và vẫn còn tiếp tục tăng lên. Nhà nước đã xây dựng khung chính sách và các quy định pháp lý cho phát triển bất động sản thể hiện qua các bộ luật dân sự (2005, 2015), luật đất đai (2003, 2013), luật xây dựng 2014, luật kinh doanh bất động sản (2006, 2014) và một số luật liên quan, trong đó chủ trương khuyến khích...

 • 01050003979.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Đào;  Advisor: Đinh, Văn Thuận (2018)

 •  Dựa trên kết quả phân tích mẫu, đã phân chia được 11 phức hệ cổ sinh (bào tử phấn hoa và trùng lỗ) trong các thành tạo trầm tích từ Oligocen muộn đến Pliocen sớm, cụ thể: - Oligocen muộn có 1 phức hệ: Gothanipollis - Zonocostites - Miocen sớm có 1 phức hệ: Caryapollenites - Acrostichum - Miocen giữa có 3 phức hệ, gồm: Crassoretitriletes – Stenochleana, Triporopollenites – Acrostichum – Stenochleana và Quercoidites – Zonocostites. - Miocen muộn có 5 phức hệ, gồm: Acrostichum – Pinuspollenites, Stenochleana – Triporopollenites, Ammonia – Stenochleana – Quercoidites, Quercoidites – Zonocostites và Platycaryapollenites – Stenochleana. - Pliocen sớm có 1 phức hệ: Ammonia – Globigeri...

 • 01050003977.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Toan;  Advisor: Nguyễn, Đình Thành (2018)

 • Đề tài nghiên cứu hóa học click của các 2-amino-4H-chromen-3-carbonitril chúng tôi thu được kết quả sau: + Tổng hợp một số tiền chất 2-amino-4-(phenyl)-7-propargyloxy-4H-chromen-3-carbonitril từ 2-amino-4-(phenyl)-7-propargyloxy-4H-chromen-3-carbonitril thế tương ứng dùng trong tổng hợp các hợp chất 1,2,3-1H-triazol chứa đồng thời vòng 4H-chromen-3-carbonitril và D-glucose bằng phản ứng click. + Thực hiện phản ứng click của 2-amino-4-(phenyl)-7-propargyloxy-4H-chromen-3-carbonitril thế với tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl azide, sử dụng chất xúc tác khung hữu cơ-kim loại Cu@MOF-5. + Nghiên cứu cấu trúc của các hợp chất tổng hợp được bằng phương pháp vật lí hiện đại như phổ IR, N...

 • 01050003976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Phạm, Đình Sắc (2018)

 • Kết quả Đề tài luận văn đã đáp ứng được mục tiêu và nội dung đề ra, bao gồm: - Đưa ra được danh sách thành phần loài bọ cạp tại vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, bao gồm 6 loài, trong đó 2 loài là mới cho khoa học, 1 loài là ghi nhận mới cho khu hệ động vật Việt Nam. - Nêu ra được sự phân bố của các loài bọ cạp tại ghi nhận được vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng theo sinh cảnh và điểm nghiên cứu. - Mô tả đặc điểm nhận biết của các loài ghi nhận được.

 • 01050003975.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Trần, Văn Thụy (2017)

 • 1. Hệ thực vật khu BTTN Xuân Nha được tạo thành bởi 1.003 loài thực vật bậc cao có mạch của của 427 chi và 128 họ, chúng được phân bố trong 5 ngành thực vật bậc cao có mạch là: Ngành Thông đất Lycopodiophyta, Ngành Cỏ tháp bút Equisetophyta, Ngành Dương xỉ Polipodiophyta, Ngành Thông Pinophyta và Ngành Mộc lan Magnoliophyta. Hệ thực vật khu BTTN Xuân Nha có tương quan số loài giữa hai hớp trong Ngành Mộc lan Magnoliophyta là cứ có 3,7/1, tỷ lệ này phù hợp với bản chất sinh thái của hệ thực vật khu BTTN Xuân Nha. 2. Đã xây dựng phổ dạng sống của hệ thực vật và phổ các yếu tố địa lý hệ thực vật, tính chất phổ của dạng sống và yếu tố địa lý cho thấy thảm thực vật và hệ thực vật của khu ...

 • 01050003974.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Tự Kiều;  Advisor: Đỗ, Trung Kiên (2017)

 • Luận văn đã trình bày những đặc trưng cơ bản của anten và anten dải, so sánh được những ưu điểm, nhược điểm giữa các loại anten vi dải cũng như giữa các kỹ thuật thiết kế của từng loại. Trong quá trình tính toán, thiết kế anten vi dải, luận văn tập trung vào phân tích ảnh hưởng của các tham số đặc trưng như độ dày chất nền, hằng số điện môi,hình dạng patch…đến khả năng bức xạ, băng thông của anten…để đưa ra mô hình anten hợp lý cho thiết kế và trình bày các công thức liên quan để tính toán các thông số đó. Song song với quá trình nghiên cứu lý thuyết về anten, luận văn cũng đi vào tìm hiểu và sử dụng phần mềm mô phỏng ADS để phục vụ cho quá trình mô phỏng anten được thi...

 • 01050003973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Norasane, Khonesavanh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà (2017)

 • Sông Sompoy đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động đời sống của nông dân trong lưu vực Sông Sompoy nói chung và đối với tỉnh Savannakhet nói riêng. Tuy nhiên hiện nay, chất lượng nước Sông Sompoy càng ngày càng bị suy giảm. Để góp phần bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước Sông Sompoy, luận văn đã thực hiện “Đánh giá chất lượng nước Sông Sompoy và đề suất giải pháp đảm bảo sử dụng cho sản xuất nông nghiệp huyện Kaisone tỉnh Savannakhet” dựa theo phương pháp tính chỉ số chất lượng nước. Kết quả cho thấy: Hầu hết các điểm quan trắc có chất lượng tương đối tốt. Đoạn sông từ vị trí lấy mẫu số 1 đến vị trí lấy mẫu số 4 do ít chịu ảnh hưởng từ các hoạt động công nghiệp ...

 • 01050003972.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thanh Hảo;  Advisor: Đỗ, Phúc Quân (2017)

 • Bằng cách so sánh tín hiệu của các ion cần phân tích Pb2+và Cd2+khi đo bằng các điện cực được biến tính với các vật liệu phù hợp so với điện cực GC trần với ta thu được điều kiện biến tính tối ưu của điện cực GC/CNTs-SDS/PDA/SbF như sau: điện cực GC trần sau khi phủ CNT-SDS được điện phân một lớp màng PDA trong dung dịch DA 10 mM, 350 s sau đó điện phân ex-situ các hạt antimon trong khoảng thời gian 180s, (-1,2) V. Dựa vào đường chuẩn thu được, độ nhạy tương đối và khoảng tuyến tính của phương pháp phân tích dòng chảy FIA sử dụng detector điện hóa lần lượt là 0,029 µA/µg/l, 20-250 µg/l đối với Cd2+và 0,028 µA/µg/l, 30-200 µg/l đối với Pb2+tại...

 • 01050003971.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Liên;  Advisor: Nguyễn, Thị Ánh Hường (2018)

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu xác định hàm lượng Polyphosphat (cụ thể là triphosphat và pyrophosphat) trong thực phẩm bằng phương pháp CE-C4D và đạt được những kết quả bao gồm: + Nghiên cứu tối ưu các điều kiện phân tích điện di, bao gồm: dung dịch đệm điện di là L-Arginin nồng độ 10mM và được chỉnh pH đến chính xác 5,0 bằng acid acetic đặc; mao quản silica có chiều dài 50cm, chiều dài hiệu dụng 35cm, điều kiện bơm mẫu: thủy động học kiểu xi phông với độ cao 15cm trong 30s. + Đánh giá phương pháp phân tích bao gồm xây dựng đường chuẩn cho chất phân tích trong khoảng nồng độ 20,0ppm đến 120,0ppm đều đạt hệt số tương quan tốt (R2>0,999), giới hạn phát hiện của phương pháp...

 • 01050003969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cù, Thị Phương Thảo;  Advisor: Đào, Châu Thu (2018)

 • Đề tài tập trung về sử dụng đất nông nghiệp, các loại hình sử dụng đất nông nghiệp cũng như các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và tác động của nó. Tập trung sâu hơn vào các tác động và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với việc sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Giao Thuỷ. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đất nông nghiệp dựa trên số liệu quan trắc và điều tra thực tế của địa phương về sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Giao Thuỷ. Vấn đề chưa được thực sự quan tâm đến địa phương. Từ những biểu hiện của biến đổi khí hậu như sự gia tăng số cơn bão mạnh, mùa mưa kéo dài kéo dài, trong 22 năm (1991 - 2013) nhiệt độ trung bình tăng lên 0.7 độ C, độ ẩm giảm. Trung bình 2,01%, ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2959