HUS - Master Theses : [2860]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2860
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Đoan Trang;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải (2018)

 • Xây dựng các dự án điện nói chung và các dự án thủy điện nói riêng mang lại lợi ích kinh tế xã hội vô cùng to lớn nhưng ngược ảnh cũng gây ảnh hưởng đến môi trường xã hội nghiêm trọng đặc biệt là ảnh hưởng tới môi trường, sản xuất sinh hoạt của người dân do bi mất đất và phải tái định cư, cạn kiệt nguồn nước và giảm thiểu đa dạng sinh học. Chính vì vậy trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phải được tham vấn cộng đồng (TVCĐ). Tuy nhiên, ở Việt Nam các hoạt động TVCĐ trong báo ĐTM các dự án thủy điện đã được Luật hóa nhưng vẫn thiếu hiệu quả, và chưa đi vào thực tế, là thủ tục để hoàn thiện báo cáo ĐTM. Với tư cách là tư vấn môi trường trực tiếp tham gia lập báo cáo...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kiều Thanh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hải (2018)

 • - Kết quả đánh giá môi trường không khí xung quang tại bệnh viện nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. - Công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải y tế tại bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được quản lý chặt chẽ và triệt để. - Kết quả phân tích mẫu nước thải tại bệnh viện nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 28:2010/BTNMT. - Luận văn đã dùng phương pháp lập bảng hỏi và bảng điểm để đánh giá mức độ hiểu biết của cán bộ y tế và nhân viên vệ sinh môi trường, bệnh nhân tại bệnh viện về quản lý chất thải y tế qua đó đánh được hiệu quả của công tác tuyên truyền, tập huấn cũng như quản lý môi trường tại bệnh viện. - Hệ thống quản lý môi trư...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Khiêm;  Advisor: Đoàn, Hoàng Giang (2018)

 • - Hàng năm, khai thác than đã phát thải một lượng lớn khối lượng đất đá thải đổ thải tại các bãi thải. Bãi thải có chiều cao và độ dốc lớn, trên bề mặt bãi thải hầu hết chưa có thực vật che phủ nên khả năng phát tán bụi, xói mòn, trượt lở từ bãi thải có nguy cơ cao. Sự trôi lấp của bãi thải còn ảnh hưởng đến suối thoát nước, gây bồi lắng, tăng độ đục gây ô nhiễm nước. Ngoài ra, sự trôi lấp của bãi thải còn gây ảnh hưởng tới dân cư xung quanh bãi thải (công trình dân dụng, đất đai). - Quá trình khai thác than đã làm thay đổi địa hình, ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên: môi trường không khí, nước, làm suy thoái đất, suy giảm rừng. Khai thác than còn ảnh hưởng tới dân cư xung quanh khu ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thanh Hà;  Advisor: Phạm, Thị Ngọc Mai (2018)

 • Đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu từ quặng Laterite và hấp phụ tách ion Th và U trên vật liệu chế tạo được bằng phương pháp chiết pha rắn và xác định bằng thiết bị quang phổ phát xạ ICP-OES. 1)Đã nghiên cứu một cách có hệ thống thành phần và cấu trúc của quặng laterite tự nhiên ở Thanh Ba – Phú Thọ bằng các phương pháp hóa học và hóa lý hiện đại (phương pháp nhiễu xạ Rơngen XRD, phương pháp phổ hồng ngoại IR, phương pháp kính hiển vi). 2)Tối ưu các điều kiện để chế tạo vật liệu từ quặng laterite, đã biến tính được vật liệu bằng cách nung quặng laterite ở nhiệt độ 500oC để tăng độ xốp và độ bền của vật liệu, hoạt hóa vật liệu bằng axit H2SO4 20% tạo các nh...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trần Kiên;  Advisor: Hoàng, Anh Lê (2018)

 • - Kết quả phân tích mẫu nước thải tại bệnh viện nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 28:2010/BTNMT. - Luận văn đã dùng phương pháp lập bảng kiểm và bảng hỏi để đánh giá mức độ hiểu biết của cán bộ y tế và nhân viên vệ sinh của bệnh viện về quản lý chất thải y tế qua đó đánh được hiệu quả của công tác tuyên truyền, tập huấn cũng như quản lý môi trường tại bệnh viện. - Quy trình phân loại, xử lý chất thải y tế đặc biệt là chất thải lây nhiễm tại bệnh viện Đa khoa Ninh Bình đã được thực hiện triệt để. - Hệ thống quản lý môi trường tại bệnh viện tại thời điểm hiện tại hoạt động khá hiệu quả đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại bệnh viện tuy nhiên việc đào tạo/tập huấn vê quy chế...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Tuấn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Tài Tuệ (2018)

 • - Luận văn đã xác lập được cơ sở khoa học trong việc xây dựng và ứng dụng bộ chỉ số PTBV nhằm đánh giá hiện trạng PTBV tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2010 - 2016. Phương pháp đánh giá PTBV cấp tỉnh (áp dụng cho tỉnh Điện Biên) dựa trên bộ chỉ số là hướng tiếp cận hiệu quả để định lượng hiện trạng PTBV của các tỉnh. Trong nghiên cứu này, bộ chỉ tiêu đánh giá PTBV cấp tỉnh được đề xuất gồm 40 chỉ số của 3 hợp phần cơ bản xoay quanh đến nội dung PTBV là: kinh tế - xã hội - môi trường. - Kết quả đánh giá mức độ PTBV tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2016 cho thấy chỉ số PTBV tổng hợp tỉnh Điện Biên có xu thế tăng đều qua các năm. Chỉ số PTBV tổng hợp thấp nhất là 0,202 vào năm 2010 và cao ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Minh Ngọc;  Advisor: Vũ, Văn Phái; Nguyễn, Thanh Sơn (2018)

 • Lưu vực sông Thạch Hãn được hình thành trong khu vực có điều kiện tự nhiên phong phú, cùng với ảnh hưởng của tác động nhân sinh, điều này làm phân hóa các đặc điểm tài nguyên nước cũng như hiện trạng sử dụng nước thành các tiểu vùng sử dụng nước nước độc lập. Tính đa dạng của khu vực được phân hóa thành 12 tiểu vùng dựa trên cơ sở phân hóa địa hình, đường phân thủy của các lưu vực sông con, ranh giới hành chính và hiện trạng sử dụng đất. Qua kết quả đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các tiểu vùng thấy rằng tất cả các tiểu vùng đều dễ bị tổn thương cao. Tuy nhiên vẫn có sự phân hóa về mức độ dễ bị tổn thương. Tiểu vùng CIV1 (vùng đồng bằng) và các tiểu vùng CIV2 và CIV3 (ven biển)...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Anh;  Advisor: Ngô, Đức Phúc; Trần, Văn Tuấn (2018)

 • Vấn đề vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là điều không thể tránh khỏi trong hoạt động sử dụng đất của người dân cũng như các tổ chức. Cơ quan nhà nước xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là hết sức cần thiết để giúp nhà nước trong lỗ lực xác lập cơ chế trong xử lý vi phạm hành chính về đất đai một cách có hiệu quả; góp phần vào việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, qua đó góp phần lập lại trật tự kỷ cương, phòng chống vi phạm, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; đảm bảo sự công bằng ổn định trong hoạt động sử dụng đất. Nh...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà Thành (2018)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa lại các cơ sở lý luận về vấn đề chuyển đổi việc làm và giải quyết việc làm cho người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. - Luận văn đồng thời đưa ra các cơ sở pháp lý đã ban hành và những chế tài đang được sử dụng hiện nay của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tốt vấn đề thu hồi đất và giải quyết việc làm cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư. - Luận văn nghiên cứu tại địa bàn 03 xã của huyện Thường Tín bằng phương pháp phỏng vấn người sử dụng đất có đất bị thu hồi để từ đó đưa ra được những đánh giá và giải pháp hữu hiệu cho vấn đề giải quyết việc làm cho người sử dụng đất khi nhà nước th...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Thực;  Advisor: Nhữ, Thị Xuân (2018)

 • Qua nghiên cứu, đánh giá chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của Việt Nam từ sau khi có Luật Đất đai 2013 đến nay, có thể rút ra các điều kiện chủ yếu để công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả cao gồm: - Phải có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất cũng như sự hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất của cấp uỷ và chính quyền địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết và mang tính bắt buộc để đảm bảo cho sự thành công của một dự án. Chỉ có sự thống nhất của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương thì công tác giải phóng mặt bằng mới được tiến hành thuận lợi, được người dân đồng thuận và không khiếu kiện. - Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tố Mai;  Advisor: Nguyễn, Đình Bồng (2018)

 • Kết quả điều tra tại quận Đống Đa cho thấy trong giai đoạn 2011-2016, các hộ gia đình cá nhân chủ yếu thực hiện 4 quyền sử dụng đất là: quyền chuyển nhượng, quyền cho tặng, quyền thừa kế và quyền thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất. Trong đó quyền thế chấp được thực hiện nhiều nhất, tiếp theo là quyền chuyển nhượng. Giai đoạn 2011-2016, việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân có nhiều thăng trầm, giai đoạn 2011-2012, số lượng các giao dịch sụt giảm nghiêm trọng, giai đoạn 2013-2014 thị trường phục hồi trở lại và giai đoạn 2015-2016 các giao dịch về quyền sử dụng đất có dấu hiệu chững lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc thực hiện quyền của người sử dụng đấ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Lý;  Advisor: Trần, Văn Quy (2018)

 • Phát thải dioxin/furan từ các hoạt động công nghiệp đang trở thành xu hướng rất được sự quan tâm của các quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển như Việt Nam. Mức độ ảnh hưởng của dioxin/furan đối với môi trường, hệ sinh thái và con người ngày càng trở lên nguy hiểm, đặc biệt ở những vùng tập trung nhiều khu công nghiệp và đông dân cư. Với mục tiêu: Đánh giá được nồng độ dioxin/furan phát thải tại nguồn trong mẫu khí thải và trong môi trường không khí từ một số nhà máy công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đó đề xuất được giải pháp giảm thiểu dioxin/furan từ các nguồn phát thải này. Đề tài nghiên cứu đã đạt được một số kết quả sau: - Đã đánh giá được các giá...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Việt Anh;  Advisor: Phạm, Thị Việt Anh (2018)

 • Luận văn đã đề cập đầy đủ tổng quan về kiểm toán môi trường và thông tin cơ bản của địa điểm nghiên cứu. Qua quá trình nghiên cứu tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây, học viên thu được các kết quả cụ thể sau: - Đã tổng hợp được các tài liệu liên quan đến kiểm toán môi trường nói chung và kiểm toán môi trường bệnh viện nói riêng - Đã thu thập được các thông tin liên quan đến hiện trạng môi trường khu vực nghiên cứu. - Đã kiểm toán các vấn đề môi trường bao gồm: môi trường nước, môi trường không khí, môi trường chất thải rắn. - Đã đánh giá được sự tuân thủ môi trường - Đề xuất được các giải pháp nâng cao công tác quản lý môi trường tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Cao Huần (2018)

 • Kết quả phân tích cho thấy, diện tích đất nông nghiệp giảm từ 3213,36 ha (năm 1999) xuống còn 2302,44ha (năm 2016). Diện tích đất ở tăng mạnh với 2088,45 ha (năm 2016) và hoàn toàn là đất ở đô thị, chiếm 42,07% trong tổng diện tích đất tự nhiên. Diện tích đất giao thông cũng tăng lên đáng kể với 285,36ha năm 2016 chiếm 5,75% với sự mở rộng của hai trục đường giao thông là Quốc Lộ 6 và đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài) nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông của Hà Nội. Quá trình biến đổi cảnh quan còn được thể hiện ở sự biến đổi các dạng cảnh quan trên bản đồ cảnh quan từng thời kỳ. Giai đoạn 1999 – 2008, cảnh quan khu vực có thay đổi nhưng chưa chuyển biến mạnh. Các khu ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai;  Advisor: Ngô, Đức Phúc (2018)

 • Đánh giá kết quả sử dụng đất nông nghiệp cho các loại hình chính tại địa phương. Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp khu vực nghiên cứu theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: - Khai thác tối đa tiềm năng đất, sử dụng đất hợp lý. - Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên môi trường. - Các đề xuất cụ thể: sản xuất lúa, trồng rau (rau an toàn, rau hữu cơ, rau ứng dụng công nghệ cao), trồng cây ăn quả, phát triển mô hình V-A-C, sản xuất hoa – cây cảnh, chăn nuôi gà đồi, trồng chè, dịch vụ sinh thái...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Tú;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2018)

 • Từ thực trạng công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu, luận văn đã đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp gồm: nâng cao chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ GPMB; làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC; chú trọng việc đào tạo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người bị thu hồi đất. Phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, nghề phi nông nghiệp; Có chính sách cho vay vốn ưu đãi, miễn, giảm thuế với người lao động lớn tuổi, lao động trình độ học vấn thấp để họ tự tạo việc làm trong lĩnh vực dịch vụ đời sống, du lịch, thương mại…Chính quyền địa phư...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Viết Chiến;  Advisor: Lê, Thị Hồng Hảo (2018)

 • - Xây dựng được quy trình phân tích đồng thời 10 kim loại nặng trong thực phẩm bằng ICP-MS, có khảo sát các điều kiện tối ưu cho phép đo, xử lí mẫu bằng lò vi sóng có so sánh với phương pháp xử lí mẫu bằng bộ vô cơ hóa mẫu VELP - Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phân tích với các thông số như đường chuẩn, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ lặp lại, độ tái lặp, hiệu suất thu hồi và độ không đảm bảo đo. Các thông số thẩm định phương pháp cho thấy phù hợp với tiêu chuẩn AOAC, đáp ứng được các yêu cầu về định lượng và ngưỡng kiểm soát theo các quy định, quy chuẩn hiện hành. - Thực hiện lấy mẫu khảo sát, nghiên cứu với số lượng mẫu lớn, đa dạng, chi tiết được thời gian, đị...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Chung;  Advisor: Nguyễn, Kiều Băng Tâm; Lương, Hữu Thành (2018)

 • - Nghiên cứu chỉ số sử dụng nước và hiệu quả sử dụng nước cho 2 giai đoạn sản xuất và chế biến nhiên liệu sinh học ở Việt Nam + Kết quả đánh giá chỉ số sử dụng nước và hiệu quả sử dụng nước cho cây sắn cho thấy: phần lớn lượng nước lấy ra trong sản xuất nhiên liệu sinh học liên quan đến giai đoạn trồng trọt sắn nguyên liệu. Trên thực tế, nước sử dụng cho giai đoạn chế biến nguyên liệu chỉ chiếm 0,72% trong toàn bộ quá trình sản xuất nguyên liệu. Sản xuất năng lượng sinh học ở Việt Nam theo tính toán sử dụng 0,0067% tổng nguồn nước tái tạo thực tế, vì mỗi MJ của năng lượng sinh học cần 0,155 m3 nước + Kết quả đánh giá chỉ số sử dụng nước và hiệu quả sử dụng nước cho biogas cho thấy: ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhung;  Advisor: Thái, Thị Như Quỳnh (2018)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được kết cấu theo 3 chương, gồm: Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý và tình hình sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Đi tìm hiểu chi tiết hơn vào nội dung mỗi chương. Ở chương 1 với nội dung Tổng quan về vấn đề nghiên cứu sẽ nêu khái quát vấn đề về: - Cơ sở lý luận về cho thuê đất gồm cơ sở hình thành về cho thuê ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2860

HUS - Master Theses : [2860]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2860
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Đoan Trang;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải (2018)

 • Xây dựng các dự án điện nói chung và các dự án thủy điện nói riêng mang lại lợi ích kinh tế xã hội vô cùng to lớn nhưng ngược ảnh cũng gây ảnh hưởng đến môi trường xã hội nghiêm trọng đặc biệt là ảnh hưởng tới môi trường, sản xuất sinh hoạt của người dân do bi mất đất và phải tái định cư, cạn kiệt nguồn nước và giảm thiểu đa dạng sinh học. Chính vì vậy trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phải được tham vấn cộng đồng (TVCĐ). Tuy nhiên, ở Việt Nam các hoạt động TVCĐ trong báo ĐTM các dự án thủy điện đã được Luật hóa nhưng vẫn thiếu hiệu quả, và chưa đi vào thực tế, là thủ tục để hoàn thiện báo cáo ĐTM. Với tư cách là tư vấn môi trường trực tiếp tham gia lập báo cáo...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kiều Thanh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hải (2018)

 • - Kết quả đánh giá môi trường không khí xung quang tại bệnh viện nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. - Công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải y tế tại bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được quản lý chặt chẽ và triệt để. - Kết quả phân tích mẫu nước thải tại bệnh viện nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 28:2010/BTNMT. - Luận văn đã dùng phương pháp lập bảng hỏi và bảng điểm để đánh giá mức độ hiểu biết của cán bộ y tế và nhân viên vệ sinh môi trường, bệnh nhân tại bệnh viện về quản lý chất thải y tế qua đó đánh được hiệu quả của công tác tuyên truyền, tập huấn cũng như quản lý môi trường tại bệnh viện. - Hệ thống quản lý môi trư...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Khiêm;  Advisor: Đoàn, Hoàng Giang (2018)

 • - Hàng năm, khai thác than đã phát thải một lượng lớn khối lượng đất đá thải đổ thải tại các bãi thải. Bãi thải có chiều cao và độ dốc lớn, trên bề mặt bãi thải hầu hết chưa có thực vật che phủ nên khả năng phát tán bụi, xói mòn, trượt lở từ bãi thải có nguy cơ cao. Sự trôi lấp của bãi thải còn ảnh hưởng đến suối thoát nước, gây bồi lắng, tăng độ đục gây ô nhiễm nước. Ngoài ra, sự trôi lấp của bãi thải còn gây ảnh hưởng tới dân cư xung quanh bãi thải (công trình dân dụng, đất đai). - Quá trình khai thác than đã làm thay đổi địa hình, ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên: môi trường không khí, nước, làm suy thoái đất, suy giảm rừng. Khai thác than còn ảnh hưởng tới dân cư xung quanh khu ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thanh Hà;  Advisor: Phạm, Thị Ngọc Mai (2018)

 • Đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu từ quặng Laterite và hấp phụ tách ion Th và U trên vật liệu chế tạo được bằng phương pháp chiết pha rắn và xác định bằng thiết bị quang phổ phát xạ ICP-OES. 1)Đã nghiên cứu một cách có hệ thống thành phần và cấu trúc của quặng laterite tự nhiên ở Thanh Ba – Phú Thọ bằng các phương pháp hóa học và hóa lý hiện đại (phương pháp nhiễu xạ Rơngen XRD, phương pháp phổ hồng ngoại IR, phương pháp kính hiển vi). 2)Tối ưu các điều kiện để chế tạo vật liệu từ quặng laterite, đã biến tính được vật liệu bằng cách nung quặng laterite ở nhiệt độ 500oC để tăng độ xốp và độ bền của vật liệu, hoạt hóa vật liệu bằng axit H2SO4 20% tạo các nh...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trần Kiên;  Advisor: Hoàng, Anh Lê (2018)

 • - Kết quả phân tích mẫu nước thải tại bệnh viện nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 28:2010/BTNMT. - Luận văn đã dùng phương pháp lập bảng kiểm và bảng hỏi để đánh giá mức độ hiểu biết của cán bộ y tế và nhân viên vệ sinh của bệnh viện về quản lý chất thải y tế qua đó đánh được hiệu quả của công tác tuyên truyền, tập huấn cũng như quản lý môi trường tại bệnh viện. - Quy trình phân loại, xử lý chất thải y tế đặc biệt là chất thải lây nhiễm tại bệnh viện Đa khoa Ninh Bình đã được thực hiện triệt để. - Hệ thống quản lý môi trường tại bệnh viện tại thời điểm hiện tại hoạt động khá hiệu quả đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại bệnh viện tuy nhiên việc đào tạo/tập huấn vê quy chế...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Tuấn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Tài Tuệ (2018)

 • - Luận văn đã xác lập được cơ sở khoa học trong việc xây dựng và ứng dụng bộ chỉ số PTBV nhằm đánh giá hiện trạng PTBV tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2010 - 2016. Phương pháp đánh giá PTBV cấp tỉnh (áp dụng cho tỉnh Điện Biên) dựa trên bộ chỉ số là hướng tiếp cận hiệu quả để định lượng hiện trạng PTBV của các tỉnh. Trong nghiên cứu này, bộ chỉ tiêu đánh giá PTBV cấp tỉnh được đề xuất gồm 40 chỉ số của 3 hợp phần cơ bản xoay quanh đến nội dung PTBV là: kinh tế - xã hội - môi trường. - Kết quả đánh giá mức độ PTBV tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2016 cho thấy chỉ số PTBV tổng hợp tỉnh Điện Biên có xu thế tăng đều qua các năm. Chỉ số PTBV tổng hợp thấp nhất là 0,202 vào năm 2010 và cao ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Minh Ngọc;  Advisor: Vũ, Văn Phái; Nguyễn, Thanh Sơn (2018)

 • Lưu vực sông Thạch Hãn được hình thành trong khu vực có điều kiện tự nhiên phong phú, cùng với ảnh hưởng của tác động nhân sinh, điều này làm phân hóa các đặc điểm tài nguyên nước cũng như hiện trạng sử dụng nước thành các tiểu vùng sử dụng nước nước độc lập. Tính đa dạng của khu vực được phân hóa thành 12 tiểu vùng dựa trên cơ sở phân hóa địa hình, đường phân thủy của các lưu vực sông con, ranh giới hành chính và hiện trạng sử dụng đất. Qua kết quả đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các tiểu vùng thấy rằng tất cả các tiểu vùng đều dễ bị tổn thương cao. Tuy nhiên vẫn có sự phân hóa về mức độ dễ bị tổn thương. Tiểu vùng CIV1 (vùng đồng bằng) và các tiểu vùng CIV2 và CIV3 (ven biển)...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Anh;  Advisor: Ngô, Đức Phúc; Trần, Văn Tuấn (2018)

 • Vấn đề vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là điều không thể tránh khỏi trong hoạt động sử dụng đất của người dân cũng như các tổ chức. Cơ quan nhà nước xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là hết sức cần thiết để giúp nhà nước trong lỗ lực xác lập cơ chế trong xử lý vi phạm hành chính về đất đai một cách có hiệu quả; góp phần vào việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, qua đó góp phần lập lại trật tự kỷ cương, phòng chống vi phạm, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; đảm bảo sự công bằng ổn định trong hoạt động sử dụng đất. Nh...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà Thành (2018)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa lại các cơ sở lý luận về vấn đề chuyển đổi việc làm và giải quyết việc làm cho người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. - Luận văn đồng thời đưa ra các cơ sở pháp lý đã ban hành và những chế tài đang được sử dụng hiện nay của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tốt vấn đề thu hồi đất và giải quyết việc làm cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư. - Luận văn nghiên cứu tại địa bàn 03 xã của huyện Thường Tín bằng phương pháp phỏng vấn người sử dụng đất có đất bị thu hồi để từ đó đưa ra được những đánh giá và giải pháp hữu hiệu cho vấn đề giải quyết việc làm cho người sử dụng đất khi nhà nước th...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Thực;  Advisor: Nhữ, Thị Xuân (2018)

 • Qua nghiên cứu, đánh giá chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của Việt Nam từ sau khi có Luật Đất đai 2013 đến nay, có thể rút ra các điều kiện chủ yếu để công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả cao gồm: - Phải có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất cũng như sự hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất của cấp uỷ và chính quyền địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết và mang tính bắt buộc để đảm bảo cho sự thành công của một dự án. Chỉ có sự thống nhất của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương thì công tác giải phóng mặt bằng mới được tiến hành thuận lợi, được người dân đồng thuận và không khiếu kiện. - Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tố Mai;  Advisor: Nguyễn, Đình Bồng (2018)

 • Kết quả điều tra tại quận Đống Đa cho thấy trong giai đoạn 2011-2016, các hộ gia đình cá nhân chủ yếu thực hiện 4 quyền sử dụng đất là: quyền chuyển nhượng, quyền cho tặng, quyền thừa kế và quyền thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất. Trong đó quyền thế chấp được thực hiện nhiều nhất, tiếp theo là quyền chuyển nhượng. Giai đoạn 2011-2016, việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân có nhiều thăng trầm, giai đoạn 2011-2012, số lượng các giao dịch sụt giảm nghiêm trọng, giai đoạn 2013-2014 thị trường phục hồi trở lại và giai đoạn 2015-2016 các giao dịch về quyền sử dụng đất có dấu hiệu chững lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc thực hiện quyền của người sử dụng đấ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Lý;  Advisor: Trần, Văn Quy (2018)

 • Phát thải dioxin/furan từ các hoạt động công nghiệp đang trở thành xu hướng rất được sự quan tâm của các quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển như Việt Nam. Mức độ ảnh hưởng của dioxin/furan đối với môi trường, hệ sinh thái và con người ngày càng trở lên nguy hiểm, đặc biệt ở những vùng tập trung nhiều khu công nghiệp và đông dân cư. Với mục tiêu: Đánh giá được nồng độ dioxin/furan phát thải tại nguồn trong mẫu khí thải và trong môi trường không khí từ một số nhà máy công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đó đề xuất được giải pháp giảm thiểu dioxin/furan từ các nguồn phát thải này. Đề tài nghiên cứu đã đạt được một số kết quả sau: - Đã đánh giá được các giá...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Việt Anh;  Advisor: Phạm, Thị Việt Anh (2018)

 • Luận văn đã đề cập đầy đủ tổng quan về kiểm toán môi trường và thông tin cơ bản của địa điểm nghiên cứu. Qua quá trình nghiên cứu tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây, học viên thu được các kết quả cụ thể sau: - Đã tổng hợp được các tài liệu liên quan đến kiểm toán môi trường nói chung và kiểm toán môi trường bệnh viện nói riêng - Đã thu thập được các thông tin liên quan đến hiện trạng môi trường khu vực nghiên cứu. - Đã kiểm toán các vấn đề môi trường bao gồm: môi trường nước, môi trường không khí, môi trường chất thải rắn. - Đã đánh giá được sự tuân thủ môi trường - Đề xuất được các giải pháp nâng cao công tác quản lý môi trường tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Cao Huần (2018)

 • Kết quả phân tích cho thấy, diện tích đất nông nghiệp giảm từ 3213,36 ha (năm 1999) xuống còn 2302,44ha (năm 2016). Diện tích đất ở tăng mạnh với 2088,45 ha (năm 2016) và hoàn toàn là đất ở đô thị, chiếm 42,07% trong tổng diện tích đất tự nhiên. Diện tích đất giao thông cũng tăng lên đáng kể với 285,36ha năm 2016 chiếm 5,75% với sự mở rộng của hai trục đường giao thông là Quốc Lộ 6 và đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài) nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông của Hà Nội. Quá trình biến đổi cảnh quan còn được thể hiện ở sự biến đổi các dạng cảnh quan trên bản đồ cảnh quan từng thời kỳ. Giai đoạn 1999 – 2008, cảnh quan khu vực có thay đổi nhưng chưa chuyển biến mạnh. Các khu ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai;  Advisor: Ngô, Đức Phúc (2018)

 • Đánh giá kết quả sử dụng đất nông nghiệp cho các loại hình chính tại địa phương. Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp khu vực nghiên cứu theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: - Khai thác tối đa tiềm năng đất, sử dụng đất hợp lý. - Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên môi trường. - Các đề xuất cụ thể: sản xuất lúa, trồng rau (rau an toàn, rau hữu cơ, rau ứng dụng công nghệ cao), trồng cây ăn quả, phát triển mô hình V-A-C, sản xuất hoa – cây cảnh, chăn nuôi gà đồi, trồng chè, dịch vụ sinh thái...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Tú;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2018)

 • Từ thực trạng công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu, luận văn đã đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp gồm: nâng cao chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ GPMB; làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC; chú trọng việc đào tạo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người bị thu hồi đất. Phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, nghề phi nông nghiệp; Có chính sách cho vay vốn ưu đãi, miễn, giảm thuế với người lao động lớn tuổi, lao động trình độ học vấn thấp để họ tự tạo việc làm trong lĩnh vực dịch vụ đời sống, du lịch, thương mại…Chính quyền địa phư...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Viết Chiến;  Advisor: Lê, Thị Hồng Hảo (2018)

 • - Xây dựng được quy trình phân tích đồng thời 10 kim loại nặng trong thực phẩm bằng ICP-MS, có khảo sát các điều kiện tối ưu cho phép đo, xử lí mẫu bằng lò vi sóng có so sánh với phương pháp xử lí mẫu bằng bộ vô cơ hóa mẫu VELP - Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phân tích với các thông số như đường chuẩn, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ lặp lại, độ tái lặp, hiệu suất thu hồi và độ không đảm bảo đo. Các thông số thẩm định phương pháp cho thấy phù hợp với tiêu chuẩn AOAC, đáp ứng được các yêu cầu về định lượng và ngưỡng kiểm soát theo các quy định, quy chuẩn hiện hành. - Thực hiện lấy mẫu khảo sát, nghiên cứu với số lượng mẫu lớn, đa dạng, chi tiết được thời gian, đị...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Chung;  Advisor: Nguyễn, Kiều Băng Tâm; Lương, Hữu Thành (2018)

 • - Nghiên cứu chỉ số sử dụng nước và hiệu quả sử dụng nước cho 2 giai đoạn sản xuất và chế biến nhiên liệu sinh học ở Việt Nam + Kết quả đánh giá chỉ số sử dụng nước và hiệu quả sử dụng nước cho cây sắn cho thấy: phần lớn lượng nước lấy ra trong sản xuất nhiên liệu sinh học liên quan đến giai đoạn trồng trọt sắn nguyên liệu. Trên thực tế, nước sử dụng cho giai đoạn chế biến nguyên liệu chỉ chiếm 0,72% trong toàn bộ quá trình sản xuất nguyên liệu. Sản xuất năng lượng sinh học ở Việt Nam theo tính toán sử dụng 0,0067% tổng nguồn nước tái tạo thực tế, vì mỗi MJ của năng lượng sinh học cần 0,155 m3 nước + Kết quả đánh giá chỉ số sử dụng nước và hiệu quả sử dụng nước cho biogas cho thấy: ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhung;  Advisor: Thái, Thị Như Quỳnh (2018)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được kết cấu theo 3 chương, gồm: Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý và tình hình sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Đi tìm hiểu chi tiết hơn vào nội dung mỗi chương. Ở chương 1 với nội dung Tổng quan về vấn đề nghiên cứu sẽ nêu khái quát vấn đề về: - Cơ sở lý luận về cho thuê đất gồm cơ sở hình thành về cho thuê ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2860