ULIS - Dissertations : [31] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31
Issue DateTitleAuthor(s)
2017ESP teachers’ perceptions and practices in Vietnamese context = Cách hiểu và thực tế giảng dạy của giáo viên tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh Việt Nam. Doctor of Linguistics: 621401Lê, Thị Hồng Duyên
2017Designing a Competency-based English Oral Communication Course for Vietnamese Undergraduate Business Administration Students =Thiết kế khóa học giao tiếp nói tiếng Anh dựa trên đường hướng năng lực cho sinh viên Quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Doctor of Linguistics: 621401Nguyễn, Thị Minh Trâm
2017Secondary School Teacher’s Perceptions of Task-Based Language Teaching and Their Beliefs about the Current Series of English Textbooks = Nhận thức của giáo viên THPT về phương pháp dạy học tiếng Anh dựa vào nhiệm vụ và niềm tin của họ về bộ sách giáo khoa tiếng Anh. Doctor of Linguistics: 621401Nguyễn, Việt Hùng
2017Vấn đề giới trong bối cảnh của biến đổi khí hậu (nghiên cứu trường hợp tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định).Vũ Phương Ly
2013A study on Structural and semantic components of Typical English and Vietnamese Idioms = Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt. Doctoral Dissertation Linguistics: 62 22 15Võ, Đại Quang, supervisor; Lê, Hùng Tiến, supervisor; Đặng, Nguyên Giang; Admin
2014A Study on Deontic Modality Expressing Means in English and Vietnamese Declarative and Interrogative Sentences: . Luận án TS1 , supervisor; Bùi, Thị Đào
2014A Study on Structural and Semantic Components of Typical English and Vietnamese Idioms = Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của mốt số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt. Doctoral English Linguistics : 62 22 15 01Võ, Đại Quang, supervisor; Lê, Hùng Tiến, supervisor; Đặng, Nguyên Giang; Admin
2014A Study on Structural and Semantic Components of Typical English and Vietnamese Idioms = Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của mốt số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt. Doctoral English Linguistics : 62 22 15 01Võ, Đại Quang, supervisor; Lê, Hùng Tiến, supervisor; Đặng, Nguyên Giang; Admin
2014Étude du discours pédagogique dans l’enseignement de la compréhension écrite = Nghiên cứu diễn ngôn sư phạm trong giảng dạy đọc hiểu tiếng Pháp. Luận án TS. Ngôn ngữ: 62 14 01 11Vi, Văn Đính, directeur; Trần, Thị Mai Yến, directeur; Nguyễn, Việt Quang
2014ÉTUDE DES ERREURS EN EXPRESSION ORALE DES EXPRESSION ÉCRITE DES ÉTUDIANTS VIETNAMIENS D'ANGLAIS APPRENANT LE FRANÇAIS COMME LANGUE ÉTRANGÈREL = nghiên cứu lỗi trong diễn đạt viết của sinh viên Việt Nam ngành tiếng Anh học tiếng Pháp như là ngoại ngữ 2. LuTrịnh, Văn Minh; Trần, Đình Bình; Nguyễn, Thị Ái Quỳnh
2016Rôle de la langue française dans le développement de la ville de Danang = vai trò của tiếng Pháp trong sự phát triển thành phố Đà Nẵng. Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 60 22 02Trịnh, Văn Minh, supervisor; Trịnh, Đức Thái, supervisor; Lê, Trần Thanh Cương
2016Les écueils culturels dans la traduction Une application à la traduction Français - VietNamien = Những khó khăn về mặt văn hóa trong dịch thuật - Giải pháp dùng cho biên dịch Pháp - Việt. Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 62 22 02Đinh, Hồng Vân, supervisor; Trịnh, Đức Thái, supervisor; Nguyễn, Thanh Hoa
2016Étude des erreurs en traduction du français en vietnamien (Le cas des étudiants des départements de français au Vietnam) =Nghiên cứu lỗi trong dịch thuật Pháp - Việt (trường hợp sinh viên các khoa tiếng Pháp tại Việt Nam). Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoáĐinh, Hồng Vân, supervisor; Trịnh, Đức Thái, supervisor; Đỗ, Lan Anh
2015Élaboration d’une approche pédagogique intégrant des tice pour améliorer la compétence de compréhension de textes en français de spécialité des étudiants de l’académie de la police populaire =Xây dựng đường hướng sư phạm có sử dụng công nghệ thông tin nhằNguyễn, Quang Thuấn, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Huệ
2015Communication in family disputes: surveying American and Vietnamese movies = Giao tiếp trong tranh cãi gia đình (Khảo sát phim Mỹ và phim Việt). Degree of doctor of Linguistics: 62 22 15 01Nguyen, Van Do, supervisor; Vo, Dai Quang, supervisor; Nguyễn, Thị Việt Nga
2015The relationship between student motivation and learning achievements from a sociocultural perspective: A case study of the Police University = mối quan hệ giữa động cơ và kết quả học tập của sinh viên dựa trên quan điểm lý thuyết văn hóa xã hội qua kết qVũ Thị Phương Anh, supervisor; Lê Hùng Tiến, supervisor; Lê, Hương Hoa
2015Modality in English and Vietnamese: A Cognitive Perspective = tính tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt: nghiên cứu từ góc độ tri nhận. Doctor thesis Linguistics: 62 22 15 01Hoàng Văn Vân, supervisor; Võ Đại Quang, supervisor; Nguyễn, Thị Thu Thủy
2015现代汉语提问言语行为研究——与越南语对比 = Nghiên cứu hành vi hỏi trong tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt). Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 02 04Nguyễn, Văn Khang, người hướng dẫn; Hoàng, Thanh Hương
2001Câu phức hợp có các phần liên kết với nhau theo kiểu thành ngữ trong tiếng Nga và phương thức truyền đạt ý nghĩa của chúng sang tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 5 04 09Nguyễn, Hào; Nguyễn, Hữu Chinh; Lưu, Hoà Bình
2003Các cấu trúc chỉ nguyên nhân trong tiếng Nga và tương đương của chúng trong tiếng ViệtNguyễn, Ngọc Hùng, Người hướng dẫn; Đào, Hồng Thu
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31