ULIS - Dissertations : [31]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31
 • 04051001434.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Duyên (2017)

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra cách hiểu và thực tế giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) cũng như các yếu tố ngoại cảnh tác động đến suy nghĩ và cách giảng của giáo viên tại một số bối cảnh của Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ ba công cụ nghiên cứu chính bao gồm phỏng vấn giáo viên, quan sát lớp và phỏng vấn sau giờ học. Kết quả cho thấy các giáo viên trong nghiên cứu này sử dụng trực giác để đánh giá nhu cầu người học và có xu hướng thiên về truyền thụ kiến thức. Thêm vào đó, thực tế giảng dạy của các giáo viên được thể hiện chủ yếu qua phương pháp Ngữ pháp- Dịch (Grammar Translation Method) và đồng nhất với cách hiểu của họ. ...

 • V_L4_00007_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Hồng Thu;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hùng, Người hướng dẫn (2003)

 • Nghiên cứu phạm trù nhân quả từ quan điểm triết học và ngôn ngữ học. Xác định các tính chất đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học. Nghiên cứu các phương tiện biểu đạt cấu trúc chỉ nguyên nhân trong văn bản khoa học kỹ thuật tiếng Nga hiện đại và tương (...); Electronic Resources; 233 tr.; Luận án TS. Ngôn ngữ Xlavơ -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31

ULIS - Dissertations : [31]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31
 • 04051001434.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Duyên (2017)

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra cách hiểu và thực tế giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) cũng như các yếu tố ngoại cảnh tác động đến suy nghĩ và cách giảng của giáo viên tại một số bối cảnh của Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ ba công cụ nghiên cứu chính bao gồm phỏng vấn giáo viên, quan sát lớp và phỏng vấn sau giờ học. Kết quả cho thấy các giáo viên trong nghiên cứu này sử dụng trực giác để đánh giá nhu cầu người học và có xu hướng thiên về truyền thụ kiến thức. Thêm vào đó, thực tế giảng dạy của các giáo viên được thể hiện chủ yếu qua phương pháp Ngữ pháp- Dịch (Grammar Translation Method) và đồng nhất với cách hiểu của họ. ...

 • V_L4_00007_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Hồng Thu;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hùng, Người hướng dẫn (2003)

 • Nghiên cứu phạm trù nhân quả từ quan điểm triết học và ngôn ngữ học. Xác định các tính chất đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học. Nghiên cứu các phương tiện biểu đạt cấu trúc chỉ nguyên nhân trong văn bản khoa học kỹ thuật tiếng Nga hiện đại và tương (...); Electronic Resources; 233 tr.; Luận án TS. Ngôn ngữ Xlavơ -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31