ULIS - Master Theses : [1659] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1659
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Designing listening tasks based on authentic materials for second-year students at English language teacher education faculty, ULIS-VNU = Thiết kế hoạt động nghe dựa trên nguồn dữ liệu nguyên bản cho sinh viên năm thứ hai khoa Sư phạm Tiếng Anh, trường ĐạVũ, Mai Trang , supervisor; Phạm, Thị Thu Huyền
2014现代汉语“白”与越南语“TRẮNG”对比研究及其在汉译越中的应用 = Nghiên cứu đối chiếu từ và ngữ tố “bai” trong tiếng Hán hiện đại với từ và ngữ tố “trắng” trong tiếng Việt và ứng dụng trong việc dịch Hán Việt . Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04Nguyễn, Hoàng Anh , supervisor; Nguyễn, Thị Ngọc Lan
2014现代汉语“按照”与“根据” 的对比及其越南语相对应表达形式考察研究 = Đối chiếu giới từ “anzhao” và “genju” trong tiếng Hán hiện đại đồng thời nghiên cứu khảo sát hình thức biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04Vũ Thị Hà, supervisor; Trần, Lệ Thu
2014汉越视觉动词语义对比研究 = Đối chiếu ngữ nghĩa động từ thị giác trong tiếng Việt và tiếng Hán. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Đỗ, Thị Thanh Huyền, supervisor; Nguyễn, Thị Thúy Hòa
2014中越电视访谈节目主持人的语言特点对比研究 = \b Nghiên cứu so sánh đặc điểm ngôn ngữ người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình Trung Quốc và Việt Nam. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04Nguyễn Thị Lệ Quyên , supervisor; Phan, Thị Thịnh
2014现代汉语公关演讲言语修辞艺术研究(与越南语对比) = Nghiên cứu nghệ thuật tu từ trong các bài diễn thuyết công chúng trong tiếng Hán hiện đại (có đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04Phạm Minh Tiến, supervisor; Nguyễn, Thị Quỳnh
2013现代汉语“出”一词研究 ---与越南语相对应的表达形式对比 = Nghiên cứu từ Chu" trong tiếng Hán hiện đại - đối chiếu với cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04"Phạm, Ngọc Hàm, supervisor; Quách, Thị Hòa
2013A study on the effectiveness of using task-based approach in teaching vocabulary in ESP to the second year students at Construction School N04 = Nghiên cứu tính tích cực của việc sử dụng phương pháp dạy học dựa trên nhiệm vụ vào việc dạy từ vựng tiếng AnhPhạm, Thị Thanh Thùy , supervisor; Nguyễn, Thị Hà
2014Using Using Discussion Activities to Increase Motivation and Speaking Proficiency of Second-Year EFL Students at Hanoi University of Business and Technology: An Action Research Study = Nghiên cứu về việc sử dụng các hoạt động thảo luận nhằm nâng cao độngNguyễn, Đức Hoạt , supervisor; Lã, Thị Hường
2013Building up students’ self-confidence in learning speaking skills at a university in Hanoi: A survey of methods = Xây dựng sự tự tin cho sinh viên khi học kỹ năng nói tiếng Anh ở một trường đại học tại Hà Nội: Khảo sát về các phương pháp. M.A Thesis LinquTrần, Thị Thu Hiền , supervisor; Trần, Thị Thu
2013An Investigation into the use of pair work and group work activities to develop speaking skills of the first year English major sutdents at the Faculty of Foreign Languages, Thai Nguyen University = Nghiên cứu thực trạng sử dụng các hoạt động theo cặp vàTrần, Hiền Lan , supervisor; Lý, Thị Hoàng Mến
2013Modalization and Modulation in commencement addresses byEnglish speakers: A Systemic Functional Analysis = Tình thái và Biến thái hóa trong các bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các diễn giả nói tiếng Anh: Phân tích theo quan điểm ngữ pháp chức năng. M.Hoàng, Văn Vân, 1955- , supervisor; Trương, Thị Ánh
2013An exploratory study on the teaching and learning at post-listening stage by International Standard Program students, ULIS-VNU = Nghiên cứu thực trạng dạy và học ở giai đoạn sau khi nghe cho sinh viên nhiệm vụ chiến lược Trường Đại Học Ngoại Ngữ- ĐHQGHN.Nguyễn, Thị Ngọc Quỳnh , supervisor; Bùi, Thị Hằng
2013A study on teacher’s difficulties in teaching writing skill to the 11th grade at a school in Bac Giang = Nghiên cứu những khó khăn của giáo viên trong việc dạy kĩ năng viết cho học sinh lớp 11 tại một trường THPT ở Bắc Giang. M.A Thesis Linquistics: 60 14Hà, Cẩm Tâm , supervisor; Lê, Thị Thái
2013An Evaluation of EBP Material “English in Economics and Business” for Economics and Business Management Students in Hanoi University of Mining and Geology = Đánh giá giáo trình tiếng anh thương mại “English in Economics and Business” dành cho sinh viên khNguyễn, Phương Nga , supervisor; Nguyễn, Thị Mai Hương, 1986-
2013An investigation into the use of role- play for enhancing second year non- English major students’ speaking performance at Hanoi University of Business and Technology = Nghiên cứu về việc sử dụng đóng vai tình huống để nâng cao khả năng nói tiếng Anh củaĐỗ, Tuấn Minh, supervisor; Mai, Thị Lụa Oanh, 1987-
2013The effectiveness of using information gap activities to promote grade 10 students’ participation in speaking lessons at Nguyen Dang Dao high school, Bac ninh province = Hiệu quả của việc sử dụng hoạt động điền thông tin nhằm tăng cường sự tham gia của họNguyễn, Văn Độ , supervisor; Nguyễn, Thị Hường
2013Using Role-Play Activities to improve speaking skills in ESP for post clerk at PT&IT Highland Secondary school, Thai Nguyen = Sử dụng hoạt động đóng vai nhằm cải thiện kỹ năng nói trong môn tiếng Anh chuyên ngành cho giao dịch viên bưu điVõ, Đại Quang, 1956- , supervisor; Trần, Thị Thủy
2013An investigation into non-English major students’ motivation in English language learning at Phuong Dong University, Hanoi = Nghiên cứu động lực học tiếng Anh của các sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông, Hà Nội. M.A TMai, Thị Loan, supervisor; Bùi, Thị Phương, 1985-
2013An investigation into the relation between learners’ attitudes towards learning listening and their listening performance at Hanoi University of Business and Technology = Điều tra về mối tương quan giữa thái độ học tập và khả năng nghe hiểu của sinh viênDương, Thu Mai , supervisor; Ngô, Thị Xuyên
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1659