ULIS - Master Theses : [1728] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1728
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Power distance in the correspondence between lecturers and students in Australia and Vietnam = khoảng cách quyền lực trong trao đổi thư từ giữa giảng viên và sinh viên tại Úc và Việt Nam. M.A. Thesis Linguistics: 60220201Nguyễn, Thành Trung
2017A study on students’ difficulties in learning listening comprehension at IQ centre, Hai Phong = nghiên cứu về những khó khăn của sinh viên trong việc học kỹ năng nghe tại trung tâm IQ, Hải Phòng. M.A. Thesis. Linguistics: 601401Nguyễn, Thị Thu Hằng
2017Applying a Blended Learning Program to improve students’ IELTS speaking performance in an IELTS speaking class: an action research project = Áp dụng một chương trình học kết hợp công nghệ thông tin vào lớp học truyền thống để cải thiện khả năng nói IELTS của học sinh trong một lớp học nói IELTS: Nghiên cứu cải tiến sư phạm. M.A. Thesis Linguistics: 601401Huỳnh, Thị Nhật Uyên
2017A survey study on Vietnamese university English majored students’ and teachers’ attitudes towards World Englishes = nghiên cứu khảo sát thái độ của sinh viên và giáo viên đại học chuyên ngữ ở Việt Nam đối với các biến thể Tiếng Anh trên thế giới. M.A. Thesis. Linguistics: 60140111Phạm, Thị Hồng
2017A survey research on freshmen’s perceptions of the importance of pronunciation and their difficulties in learning English pronounciation = nghiên cứu điều tra khảo sát nhận thức của sinh viên năm thứ nhất về tầm quan trọng của phát âm và khó khăn của họ khi học phát âm tiếng Anh. M.A. Thesis. Linguistics: 601401Công, Thị Vân
2017Teacher motivation and its influences on their classroom teaching: A case study = Động lực của giáo viên và ảnh hưởng của nó tới việc dạy học trên lớp - Một nghiên cứu trường hợp cụ thể.M.A. Thesis. Linguistics: 601401Ngô, Thị Kim Anh
2017Idioms referring to “Head” in English and Vietnamese: A contrastive analysis from cultural perspectives. = Phân tích đối chiếu các câu thành ngữ có chứa thành tố "head" trong tiếng Anh và tiếng Việt dưới góc độ văn hóa. Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202Nguyễn, Thị Hồng Vân
2017Teachers’ and students’ attitudes towards listening activities in the Piloted English 10 Textbook: A survey at Bien Hoa Gifted High School, Ha Nam. = Thái độ của giáo viên và học sinh về các hoạt động nghe trong sách giáo khoa tiếng Anh 10 thí điểm: Một khảo sát tại trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401Đỗ, Thu Hường
2017A Study On Difficulties Of The Fourth-year Non-English Major Students At Hanoi University Of Science And Technology In Achieving English Learning Outcome Standards And Some Suggested Solutions. = Nghiên cứu về những khó khăn của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ 4 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong việc đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh và đề xuất một số giải pháp khắc phục. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401Nguyễn, Thị Thanh Hằng
2017Using online English newspapers to improve students’ reading skills: An action research project at a high school in Vietnam. = Sử dụng báo tiếng Anh mạng để nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh: Nghiên cứu cải tiến sư phạm tại một trường trung học phổ thông ở Việt Nam. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401Nguyễn, Thị Thủy
2017The relationship between students’ motivation and their out-of-class learning strategies: A survey at a high school in Vietnam = Quan hệ giữa động lực và các chiến lược học tập ngoài giờ học của học sinh: Nghiên cứu khảo sát tại một trường trung học phổ thông ở Việt Nam. M.A Thesis Linquistics: 60 14 01 11Đỗ, Thị Thủy
2017Teachers’ evaluation of the textbook: The case of “English for Law Enforcement” textbook at a Police School in Vietnam = Đánh giá của giáo viên về giáo trình "English for Law Enforcement" tại một trường cảnh sát ở Việt Nam. M.A Thesis Linquistics: 60 14 01 11Đinh, Thị Phương Thanh
2017A study of the anxiety of the 12th graders before the English Test in the National Upper-Secondary Graduation Examination at Huynh Thuc Khang high school = nghiên cứu về sự băn khoăn, lo lắng của học sinh lớp 12 trước khi làm bài thi môn Tiếng Anh tại kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. M.A Thesis Linquistics: 60 14 01 11Nguyễn, Thị Hợp
2017An investigation into the teaching and learning of intonation to the 9th grade students at a secondary school in Thai Binh province = Nghiên cứu điều tra về việc dạy và học ngữ điệu đối với học sinh khối 9 ở một trường cấp 2 tại tỉnh Thái Bình. M.A Thesis Linquistics: 60 14 01 11Nguyễn, Thị Diễm
2017The effects of role-play activities on speaking skill for 4th grade students: An action research project at Yen Vien Town Primary School = Hiệu quả của hoạt động đóng vai trong kỹ năng nói đối với học sinh lớp 4: Một nghiên cứu hành động tại Trường tiểu học thị trấn Yên Viên. M.A Thesis Linquistics: 60 14 01 11Nguyễn, Thị Phương Thảo
2017Using mind mapping to help students organize ideas for their writings at Tri Huy Center= Ứng dụng thủ thuật sơ đồ tư duy giúp học sinh tổ chức ý tưởng cho bài viết tại Trung tâm Trí Huy. M.A. Thesis Linguistics: 601401Nguyễn, Thị Ngọc Anh
2017An investigation into the application of writing portfolios and its relationship with the first-year English majored students’ learning autonomy at ULIS-VNU = Nghiên cứu việc ứng dụng Hồ sơ học viết và mối tương quan với tính tự chủ học tập của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. M.A. Thesis Linguistics: 601401Nguyễn, Thị Ngọc Mai
2017A comparative study on conversational implicatures used in some political english and vietnamese electronic newspaper articles on the events related to vietnam-china island dispute :Nghiên cứu so sánh hàm ngôn hội thoại được sử dụng trong các bài báo chính trị về các sự kiện liên quan đến tranh chấp biển đảo Việt Nam - Trung Quốc trên một số báo điện tử tiếng Anh và tiếng Việt. M.A. Thesis Linguistics: 602202Võ, Thị Mai Phương
2017An investigation into the gap between teachers’ teaching styles and learners’ Learning styles at school of foreign languages, Thai nguyen university = Tìm hiểu khoảng trống trong phong cách giảng dậy của giảng viên và phong cách học tập của sinh viên tại khoa ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên .M.A. Thesis. Khoa học giáo dục: 601401Trần, Thị Ngân
2017An analysis of rhetorical devices in hillary clinton’s speeches from systemic functional perspective = Phân tích các phương tiện tu từ trong diễn thuyết của Hillary Clinton theo quan điểm chức năng hệ thống . M.A. Thesis. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202Phạm, Thị Minh Phương
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1728