UET - Master Theses : [2144]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2144
 • 00050008847.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Huyền (2017)

 • - Tìm hiểu tổng quan về hệ thống dịch máy, dịch máy thống kê và mô hình chuyển ngữ không giám sát cùng hệ thống mã nguồn mở Moses – một cách tiếp cận thống kê cho hệ thống dịch máy. - Đưa mô hình chuyển ngữ không giám sát tích hợp với hệ thống dịch để đưa ra kết quả dịch chính xác và tối ưu hơn, - Áp dụng hệ thống dịch và mô hình chuyển ngữ không giám sát cho cặp ngôn ngữ Nhật – Việt. Đây là hướng nghiên cứu về chuyển ngữ cho cặp ngôn ngữ mới mà từ trước đến nay chưa có nghiên cứu nào được thực nghiệm.

 • 00050008846.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh (2017)

 • - Tìm hiểu tổng quan về hệ dịch máy đặc biệt là dịch máy thống kê dựa vào cụm từ phân cấp. - Tìm hiểu tổng quan về mô hình chuyển ngữ tên riêng của Kevin Night (1997) - Tìm hiểu phương pháp tích hợp mô hình chuyển ngữ không giám sát xử lý tên riêng. - Thực nghiệm mô hình dịch máy thống kê dựa trên cụm từ phân cấp, mô hình chuyển ngữ không giám sát và đánh giá kết quả

 • 00050008845.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quốc Hùng (2017)

 • Luận văn đã nghiên cứu tổng quan về bài toán tương tác protein cũng như khái quát các kiến thức cơ bản của kỹ thuật học sâu, đồng thời xây dựng mô hình dự đoán tương tác protein sử dụng mạng nơ ron tích chập. Mô hình được đánh giá thông qua phép kiểm định chéo với k = 10 và sử dụng độ đo AUC. Mô hình đạt được kết quả tương đối tốt với độ chính xác 0.89.

 • 00050008839.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cúc (2017)

 • Trong luận văn này, chúng tôi đã phân tích ảnh hưởng của phương pháp kết hợp hai tần số đến chất lượng tạo ảnh mật độ siêu âm cắt lớp dựa vào độ tán xạ. Ảnh hưởng của sự thay đổi mật độ kết hợp tần số có thể bỏ qua được mà những nghiên cứu trước đó c ủa nhóm còn chưa quan tâm.Trong thực tế, chất lượng khôi phục phụ thuộc nhiều vào tham số như số máy phát, máy thu, vùng chia lưới , mức độ tán xạ, số vòng lặp, tần số…Bằng việc thiết lập các kịch bản mô phỏng cho điều khiển chi phí tính toán, số vòng lặp được xác định để thu được hiệu suất tốt nhất. Giải thuật DF-DBIM chỉ có ý nghĩa trong các trường hợp số vòng lặp, số máy thu, máy phát là giá trị trung bình. Nếu số máy th...

 • 00050008838.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Mười (2017)

 • Luận văn đã thiết kế, chế tạo thành công hệ thống mô phỏng chuyển động trên tàu thủy dựa trên mô hình robot 4 bậc tự do. Luận văn đã sử dụng bộ KIT điều khiển Arduino Mega 2560 rất thông dụng hiện nay, kết hợp với các cảm biến chuyển động, encoder và động cơ DC để mô phỏng chuyển động. Sử dụng thuật toán PID để điều khiển chính xác vị trí, tốc độ của động cơ. Phần mềm điều khiển được thiết kế cho phép người dùng mô phỏng chuyển động ngẫu nhiên của tàu thủy khi di chuyển và chịu tác động của sóng; ngoài ra có thể mô phỏng các chuyển động theo dạng đồ thị đặt trước để có thể mở rộng ứng dụng cho hệ thống.

 • 00050008835.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Văn Quyết (2017)

 • - Về Phân bố bệnh: Nhóm tuổi 50 – 59 chiếm tỉ lệ cao nhất (32,14%), đứng thứ hai là nhóm 60 – 69 với tỉ lệ 30,95%. Như vậy, hai nhóm tuổi này chiếm tới 63,05%. - Về thời gian phủ DAB: Trong 10 tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch có thời gian phủ DAB là 1 phút cho kết quả 100% số tiêu bản đạt chất lượng. Còn với thời gian phủ DAB 3 phút thì có 20% số tiêu bản không đạt chất lượng, tiêu bản bị nền và gấp bệnh phẩm. - Về tỷ lệ bộc lộ gen EGFR: 100/120 trường hợp bộc lộ dấu ấn EGFR dương tính, chiếm 83,33%; 20 trường hợp âm tính với EGFR (16,67%). - Về mức độ biểu hiện gen EGFR trên HMMD: có 87/120 trường hợp dương tính 1+ và 2+ với dấu ấn EGFR(72,50%); chỉ có 20 trường hợp âm tính với E...

 • 00050008832.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Dũng (2017)

 • Luận văn thực hiện nghiên cứu mô phỏng cải tiến hoạt động và thử nghiệm hệ thống cảm biến góc nghiêng hai chiều cấu trúc hai pha lỏng – khí phục vụ cho mục đích xác định góc nghiêng của vật thể. Hệ thống cảm biến có cấu trúc bao gồm hai pha lỏng (dung môi) – khí (không khí) được đặt trong một hình cầucó gắn các điện cực xung quanh. Hệ thống được mô phỏng xác nhận hoạt động sử dụng phương pháp phân tích các phần tử hữu hạn (FEM) dùng COMSOL Multiphysics. Độ nghiêng được xác định dựa trên giá trị điện dung vi sai của các cặp điện cực. Hệ thống đo đạc thử nghiệm xác định góc nghiêng của vật thể dựa theo giá trị đầu ra của cảm biến đo độ nghiêng cũng đã đư...

 • 00050008831.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đình Hùng (2017)

 • Kết qu của luận văn là mô t hai gi i pháp o v thiết ế FPGA ựa trên công ngh SRAM. Gi i pháp th nhất là gi i pháp sử ng IC ngoài chip FPGA để xác thực thiết đ được triển hai trên o mạch hợp l . Gi i pháp này thực hi n ựa trên a thành phần chính là ic DS28E01-100, giao th c xác thực hai ước, thuật toán SHA-1 và vi xử lý Pico laze. Gi i pháp th hai là gi i pháp m hóa t p tin cấu hình ằng thuật toán GOST 28147-89. Gi i pháp này thực hi n triển hai quá trình hởi tạo hai giai đoạn, có hai thành phần chính là ộ vi xử lý Micro laze và lõi thuật toán GOST 28147-89.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2144

UET - Master Theses : [2144]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2144
 • 00050008847.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Huyền (2017)

 • - Tìm hiểu tổng quan về hệ thống dịch máy, dịch máy thống kê và mô hình chuyển ngữ không giám sát cùng hệ thống mã nguồn mở Moses – một cách tiếp cận thống kê cho hệ thống dịch máy. - Đưa mô hình chuyển ngữ không giám sát tích hợp với hệ thống dịch để đưa ra kết quả dịch chính xác và tối ưu hơn, - Áp dụng hệ thống dịch và mô hình chuyển ngữ không giám sát cho cặp ngôn ngữ Nhật – Việt. Đây là hướng nghiên cứu về chuyển ngữ cho cặp ngôn ngữ mới mà từ trước đến nay chưa có nghiên cứu nào được thực nghiệm.

 • 00050008846.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh (2017)

 • - Tìm hiểu tổng quan về hệ dịch máy đặc biệt là dịch máy thống kê dựa vào cụm từ phân cấp. - Tìm hiểu tổng quan về mô hình chuyển ngữ tên riêng của Kevin Night (1997) - Tìm hiểu phương pháp tích hợp mô hình chuyển ngữ không giám sát xử lý tên riêng. - Thực nghiệm mô hình dịch máy thống kê dựa trên cụm từ phân cấp, mô hình chuyển ngữ không giám sát và đánh giá kết quả

 • 00050008845.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quốc Hùng (2017)

 • Luận văn đã nghiên cứu tổng quan về bài toán tương tác protein cũng như khái quát các kiến thức cơ bản của kỹ thuật học sâu, đồng thời xây dựng mô hình dự đoán tương tác protein sử dụng mạng nơ ron tích chập. Mô hình được đánh giá thông qua phép kiểm định chéo với k = 10 và sử dụng độ đo AUC. Mô hình đạt được kết quả tương đối tốt với độ chính xác 0.89.

 • 00050008839.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cúc (2017)

 • Trong luận văn này, chúng tôi đã phân tích ảnh hưởng của phương pháp kết hợp hai tần số đến chất lượng tạo ảnh mật độ siêu âm cắt lớp dựa vào độ tán xạ. Ảnh hưởng của sự thay đổi mật độ kết hợp tần số có thể bỏ qua được mà những nghiên cứu trước đó c ủa nhóm còn chưa quan tâm.Trong thực tế, chất lượng khôi phục phụ thuộc nhiều vào tham số như số máy phát, máy thu, vùng chia lưới , mức độ tán xạ, số vòng lặp, tần số…Bằng việc thiết lập các kịch bản mô phỏng cho điều khiển chi phí tính toán, số vòng lặp được xác định để thu được hiệu suất tốt nhất. Giải thuật DF-DBIM chỉ có ý nghĩa trong các trường hợp số vòng lặp, số máy thu, máy phát là giá trị trung bình. Nếu số máy th...

 • 00050008838.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Mười (2017)

 • Luận văn đã thiết kế, chế tạo thành công hệ thống mô phỏng chuyển động trên tàu thủy dựa trên mô hình robot 4 bậc tự do. Luận văn đã sử dụng bộ KIT điều khiển Arduino Mega 2560 rất thông dụng hiện nay, kết hợp với các cảm biến chuyển động, encoder và động cơ DC để mô phỏng chuyển động. Sử dụng thuật toán PID để điều khiển chính xác vị trí, tốc độ của động cơ. Phần mềm điều khiển được thiết kế cho phép người dùng mô phỏng chuyển động ngẫu nhiên của tàu thủy khi di chuyển và chịu tác động của sóng; ngoài ra có thể mô phỏng các chuyển động theo dạng đồ thị đặt trước để có thể mở rộng ứng dụng cho hệ thống.

 • 00050008835.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Văn Quyết (2017)

 • - Về Phân bố bệnh: Nhóm tuổi 50 – 59 chiếm tỉ lệ cao nhất (32,14%), đứng thứ hai là nhóm 60 – 69 với tỉ lệ 30,95%. Như vậy, hai nhóm tuổi này chiếm tới 63,05%. - Về thời gian phủ DAB: Trong 10 tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch có thời gian phủ DAB là 1 phút cho kết quả 100% số tiêu bản đạt chất lượng. Còn với thời gian phủ DAB 3 phút thì có 20% số tiêu bản không đạt chất lượng, tiêu bản bị nền và gấp bệnh phẩm. - Về tỷ lệ bộc lộ gen EGFR: 100/120 trường hợp bộc lộ dấu ấn EGFR dương tính, chiếm 83,33%; 20 trường hợp âm tính với EGFR (16,67%). - Về mức độ biểu hiện gen EGFR trên HMMD: có 87/120 trường hợp dương tính 1+ và 2+ với dấu ấn EGFR(72,50%); chỉ có 20 trường hợp âm tính với E...

 • 00050008832.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Dũng (2017)

 • Luận văn thực hiện nghiên cứu mô phỏng cải tiến hoạt động và thử nghiệm hệ thống cảm biến góc nghiêng hai chiều cấu trúc hai pha lỏng – khí phục vụ cho mục đích xác định góc nghiêng của vật thể. Hệ thống cảm biến có cấu trúc bao gồm hai pha lỏng (dung môi) – khí (không khí) được đặt trong một hình cầucó gắn các điện cực xung quanh. Hệ thống được mô phỏng xác nhận hoạt động sử dụng phương pháp phân tích các phần tử hữu hạn (FEM) dùng COMSOL Multiphysics. Độ nghiêng được xác định dựa trên giá trị điện dung vi sai của các cặp điện cực. Hệ thống đo đạc thử nghiệm xác định góc nghiêng của vật thể dựa theo giá trị đầu ra của cảm biến đo độ nghiêng cũng đã đư...

 • 00050008831.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đình Hùng (2017)

 • Kết qu của luận văn là mô t hai gi i pháp o v thiết ế FPGA ựa trên công ngh SRAM. Gi i pháp th nhất là gi i pháp sử ng IC ngoài chip FPGA để xác thực thiết đ được triển hai trên o mạch hợp l . Gi i pháp này thực hi n ựa trên a thành phần chính là ic DS28E01-100, giao th c xác thực hai ước, thuật toán SHA-1 và vi xử lý Pico laze. Gi i pháp th hai là gi i pháp m hóa t p tin cấu hình ằng thuật toán GOST 28147-89. Gi i pháp này thực hi n triển hai quá trình hởi tạo hai giai đoạn, có hai thành phần chính là ộ vi xử lý Micro laze và lõi thuật toán GOST 28147-89.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2144