UET - Dissertations : [54]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 54
 • 00050009387.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tăng, Thế Toan;  Advisor: Trương, Vũ Bằng Giang (2018)

 • Đề xuất được giải pháp thiết kế anten DSPD có băng thông rộng, kích thước nhỏ gọn. Phần tử anten DSPD có thể điều chỉnh được tần số cộng hưởng và tối ưu hóa băng thông một cách dễ dàng, hiệu quả, đặc biệt trong thiết kế anten mảng vi dải độ lợi cao, SLL thấp. Đề xuất được giải pháp thiết kế anten mảng vi dải có SLL thấp sử dụng phần tử anten DSPD và mạng tiếp điện song song Chebyshev. Trong đóng góp này, quy trình thiết kế anten mảng vi dải tiếp điện song song Chebyshev được chú trọng phân tích và trình bày. Đồng thời, quy trình đã được áp dụng để thiết kế một mẫu anten mảng vi dải 8x1 phần tử có SLL thấp dưới -25dB tại tần số trung tâm 4,95 GHz...

 • 00050009386.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hường;  Advisor: Trương, Ninh Thuận (2018)

 • Đề xuất phương pháp bảo toàn bất biến trong tái cấu trúc biểu đồ lớp của UML. Đầu tiên, luận án hình thức hóa mô hình phần mềm cùng với ràng buộc bất biến bằng ký pháp toán học. Kế tiếp, luận án định nghĩa khuôn mẫu (template) mô tả các phép toán tái cấu trúc. Tiến trình tái cấu trúc trên biểu đồ lớp được thực hiện bằng cách áp dụng các phép toán liên quan đến quan hệ phân cấp trong kế thừa, cụ thể là Folding, Abstraction, Composition, Factoring và Unfolding. Cuối cùng, luận án xây dựng các luật tái cấu trúc đối với từng phép toán và chứng minh sự đúng đắn của các luật này. Sự khác biệt của phương pháp đề xuất đối với các nghiên cứu trước đây thể hiện ở việc xem xét và tích hợp các đặ...

 • 00050009383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trịnh Đông;  Advisor: Đặng, Văn Hưng (2018)

 • Luận án đã đề xuất mở rộng mô hình PECOS (PErvasive COmponent Systems) cho thành phần phần mềm thời gian thực với mục đích tạo ra một mô hình thành phần phần mềm giúp cho việc phát triển hệ thống được nhanh chóng và có thể phân tích nhiều yếu tố khác nhau từ chức năng đến phi chức năng. Mô hình này được chia thành hai phần, phần thụ động và phần chủ động. Phần thụ động đóng vai trò như một kho chứa các thành phần phần mềm có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của thiết kế. Phần chủ động đóng vai trò tương tác với môi trường, nhận các yêu cầu từ môi trường và gọi các dịch vụ từ phần thụ động để xử lý, sau đó lấy kết quả trả về cho môi trường. Ngoài chức năng trên, mô hình được chia thành ha...

 • ToanVanLuanAn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Đào;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2018)

 • Đề xuất một quy trình sinh dữ liệu kiểm thử từ biểu đồ tuần tự UML 2.0 và các ràng buộc OCL. Biểu đồ tuần tự UML 2.0 được áp dụng cho tất cả mười hai toán tử, có cấu trúc phức tạp, các khối lồng ghép nhau. Quá trình sinh dữ liệu kiểm thử tự động được áp dụng cho các biến số và cấu trúc động. Các kịch bản và dữ liệu kiểm thử được sinh ra có thể chuyển thủ công thành các đoạn mã kiểm thử (test script) và thực hiện tự động dựa trên các công cụ kiểm thử. Công cụ đã được cài đặt thực thi với các hệ thống cụ thể và đưa ra các kết quả để minh chứng tính hiệu quả và chính xác của phương pháp đề xuất. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng phương pháp đề xuất sinh ra dữ liệu kiểm thử có độ bao ph...

 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Công;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • i. Đã góp phần đề xuất công thức tính sự thay đổi các tham số hình học của gân gia cường theo sự biến thiên nhiệt độ môi trường chứa tấm và xây dựng công thức tổng quát để tính các thành phần lực và mô men của kết cấu tấm FGM có gân gia cường. ii. Dựa trên lý thuyết tấm cổ điển, biến dạng trượt bậc nhất và bậc ba của Reddy cùng với tính phi tuyến hình học của Von Karman kết hợp với kỹ thuật san đều tác dụng gân của Lekhnitskii và công thức gân mới tổng quát, luận án đã thiết lập được các phương trình cơ bản của bài toán phân tích phi tuyến tĩnh và động lực học của tấm FGM có và không có gân gia cường tựa trên nền đàn hồi trong đó có kể đến tính không hoàn hảo về hình dáng ban đầu của...

 • 00050009194.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mai Vũ;  Advisor: Hà, Quang Thụy; Nguyễn, Lê Minh (2018)

 • - Đề xuất mô hình kết hợp nhận dạng đồng thời thực thể và các thuộc tính liên quan đến thực thể, mô hình cho phép sử dụng nhiều loại đặc trưng khác nhau nhằm tăng cường tính ngữ nghĩa và hiệu quả của quá trình nhận dạng. Một tập dữ liệu với gần 10.000 câu đã được gán nhãn thực thể và thuộc tính cũng được xây dựng phục vụ cho việc huấn luyện và đánh giá. Kết quả của mô hình nhận dạng đạt 83,39 với độ đo F1. - Xây dựng một hệ thống hỏi đáp tự động ứng dụng mô hình nhận dạng thực thể và thuộc tính đã được đề xuất. Các bước phân tích câu hỏi và trả lời câu hỏi đều cho thấy tầm quan trọng của mô hình nhận dạng thực thể đối với mô hình hỏi đáp. Kết quả của mô hình tương đối khả quan với độ...

 • 00050009192.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Văn Sang;  Advisor: Nguyễn, Hà Nam; Nguyễn, Hải Châu (2018)

 • - Đề xuất phương pháp lựa chọn đặc trưng (FRFE) dựa trên hướng tiếp cận đóng gói dựa trên cơ sở áp dụng chiến lược loại bỏ đặc trưng đệ quy và việc cải tiến hàm đánh giá đặc trưng. Hàm đánh giá đặc trưng đề xuất có đặc điểm là giúp tránh được hiện tượng quá khớp, tăng hiệu quả phân lớp và giúp cho kết quả này được ổn định hơn. Thủ tục loại bỏ đệ quy giúp thuật toán không chỉ quan tâm tới mối liên quan của các đặc trưng mà còn quan tâm tới mối tương quan giữa các đặc trưng với bộ phân lớp. Thuật toán học đề xuất nhằm tự động tìm ra tập con đặc trưng tối ưu cho mỗi bộ dữ liệu. Nhằm giải quyết vấn đề chi phí tính toán lớn, luận án đề xuất sử dụng bộ phân lớp rừng ngẫu nhiên (random fores...

 • 00050009191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Quân;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • Luận án đặt ra mục tiêu giải quyết bài toán ổn định tĩnh và động lực phi tuyến, bao gồm xác định giá trị các tải tới hạn, giá trị tần số dao động tự do, mối liên hệ biên độ - tần số của dao động tự do và dao động cưỡng bức tuyến tính và phi tuyến, các đường cong tải trọng - biên độ độ võng cũng như biên độ độ võng - thời gian của kết cấu vỏ thoải hai độ cong FGM và vỏ thoải hai độ cong FGM áp điện khi các kết cấu này chịu một số điều kiện tác dụng của các tải cơ và nhiệt. Đồng thời, luận án đi vào khảo sát ảnh hưởng của các tham số vật liệu, tham số hình học, gân gia cường, nền đàn hồi, gia số nhiệt độ, các loại tải trọng lên ổn định tĩnh và đáp ứng động lực phi tuyến của vỏ thoải ...

 • 00050008841.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Chí Luận (2017)

 • Đề xuất một phương pháp hoàn chỉnh nhằm tự động sinh mô hình và kiểm chứng từng phần cho các thiết kế phần mềm được đặc tả bằng biểu đồ tuần tự UML 2.0. Ý tưởng chính của phương pháp này là tự động sinh mô hình đặc tả chí nh xác hành vi của các biểu đồ tuần tự biểu diễn dưới dạng các máy hữu hạn trạng thái được gán nhãn (LTSs). Các mô hình này cùng với thuộc tính được kiểm chứng (chỉ cho các thuộc tính an toàn) sẽ được cung cấp cho phương pháp kiểm chứng giả định – đảm bảo nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của hệ thống mà không cần ghép nối các mô hình của các thành phần lại với nhau. Bằng cách áp dụng phương pháp kiểm chứng này,...

 • 00050008812.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Thanh Vũ (2017)

 • Đề xuất giải pháp cập nhật thông tin định tuyến cho mạng trên chip tái cấu hình có khả năng tự thích ứng với các thay đổi cấu hình do có bộ định tuyến rời khỏi mạng. Giải pháp cập nhật định tuyến cho phép thay đổi đường đi của thông tin linh hoạt để thích ứng với các thay đổi cấu hình mạng trên chip ngay cả khi hệ thống đang hoạt động. Đồng thời giải pháp này vẫn giữ được ưu điểm của hoạt động định tuyến tĩnh tại nguồn cho các giao tác truyền thông không tái cấu hình để bảo đảm được hiệu quả truyền thông tối ưu cho toàn hệ thống. Phát triển kiến trúc bộ định tuyến có khả năng tái cấu hình nhằm thực thi giải pháp nêu trên. Tiếp đó, kiến trúc này được mô hình hóa để đánh giá hoạt động ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 54

UET - Dissertations : [54]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 54
 • 00050009387.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tăng, Thế Toan;  Advisor: Trương, Vũ Bằng Giang (2018)

 • Đề xuất được giải pháp thiết kế anten DSPD có băng thông rộng, kích thước nhỏ gọn. Phần tử anten DSPD có thể điều chỉnh được tần số cộng hưởng và tối ưu hóa băng thông một cách dễ dàng, hiệu quả, đặc biệt trong thiết kế anten mảng vi dải độ lợi cao, SLL thấp. Đề xuất được giải pháp thiết kế anten mảng vi dải có SLL thấp sử dụng phần tử anten DSPD và mạng tiếp điện song song Chebyshev. Trong đóng góp này, quy trình thiết kế anten mảng vi dải tiếp điện song song Chebyshev được chú trọng phân tích và trình bày. Đồng thời, quy trình đã được áp dụng để thiết kế một mẫu anten mảng vi dải 8x1 phần tử có SLL thấp dưới -25dB tại tần số trung tâm 4,95 GHz...

 • 00050009386.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hường;  Advisor: Trương, Ninh Thuận (2018)

 • Đề xuất phương pháp bảo toàn bất biến trong tái cấu trúc biểu đồ lớp của UML. Đầu tiên, luận án hình thức hóa mô hình phần mềm cùng với ràng buộc bất biến bằng ký pháp toán học. Kế tiếp, luận án định nghĩa khuôn mẫu (template) mô tả các phép toán tái cấu trúc. Tiến trình tái cấu trúc trên biểu đồ lớp được thực hiện bằng cách áp dụng các phép toán liên quan đến quan hệ phân cấp trong kế thừa, cụ thể là Folding, Abstraction, Composition, Factoring và Unfolding. Cuối cùng, luận án xây dựng các luật tái cấu trúc đối với từng phép toán và chứng minh sự đúng đắn của các luật này. Sự khác biệt của phương pháp đề xuất đối với các nghiên cứu trước đây thể hiện ở việc xem xét và tích hợp các đặ...

 • 00050009383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trịnh Đông;  Advisor: Đặng, Văn Hưng (2018)

 • Luận án đã đề xuất mở rộng mô hình PECOS (PErvasive COmponent Systems) cho thành phần phần mềm thời gian thực với mục đích tạo ra một mô hình thành phần phần mềm giúp cho việc phát triển hệ thống được nhanh chóng và có thể phân tích nhiều yếu tố khác nhau từ chức năng đến phi chức năng. Mô hình này được chia thành hai phần, phần thụ động và phần chủ động. Phần thụ động đóng vai trò như một kho chứa các thành phần phần mềm có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của thiết kế. Phần chủ động đóng vai trò tương tác với môi trường, nhận các yêu cầu từ môi trường và gọi các dịch vụ từ phần thụ động để xử lý, sau đó lấy kết quả trả về cho môi trường. Ngoài chức năng trên, mô hình được chia thành ha...

 • ToanVanLuanAn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Đào;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2018)

 • Đề xuất một quy trình sinh dữ liệu kiểm thử từ biểu đồ tuần tự UML 2.0 và các ràng buộc OCL. Biểu đồ tuần tự UML 2.0 được áp dụng cho tất cả mười hai toán tử, có cấu trúc phức tạp, các khối lồng ghép nhau. Quá trình sinh dữ liệu kiểm thử tự động được áp dụng cho các biến số và cấu trúc động. Các kịch bản và dữ liệu kiểm thử được sinh ra có thể chuyển thủ công thành các đoạn mã kiểm thử (test script) và thực hiện tự động dựa trên các công cụ kiểm thử. Công cụ đã được cài đặt thực thi với các hệ thống cụ thể và đưa ra các kết quả để minh chứng tính hiệu quả và chính xác của phương pháp đề xuất. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng phương pháp đề xuất sinh ra dữ liệu kiểm thử có độ bao ph...

 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Công;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • i. Đã góp phần đề xuất công thức tính sự thay đổi các tham số hình học của gân gia cường theo sự biến thiên nhiệt độ môi trường chứa tấm và xây dựng công thức tổng quát để tính các thành phần lực và mô men của kết cấu tấm FGM có gân gia cường. ii. Dựa trên lý thuyết tấm cổ điển, biến dạng trượt bậc nhất và bậc ba của Reddy cùng với tính phi tuyến hình học của Von Karman kết hợp với kỹ thuật san đều tác dụng gân của Lekhnitskii và công thức gân mới tổng quát, luận án đã thiết lập được các phương trình cơ bản của bài toán phân tích phi tuyến tĩnh và động lực học của tấm FGM có và không có gân gia cường tựa trên nền đàn hồi trong đó có kể đến tính không hoàn hảo về hình dáng ban đầu của...

 • 00050009194.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mai Vũ;  Advisor: Hà, Quang Thụy; Nguyễn, Lê Minh (2018)

 • - Đề xuất mô hình kết hợp nhận dạng đồng thời thực thể và các thuộc tính liên quan đến thực thể, mô hình cho phép sử dụng nhiều loại đặc trưng khác nhau nhằm tăng cường tính ngữ nghĩa và hiệu quả của quá trình nhận dạng. Một tập dữ liệu với gần 10.000 câu đã được gán nhãn thực thể và thuộc tính cũng được xây dựng phục vụ cho việc huấn luyện và đánh giá. Kết quả của mô hình nhận dạng đạt 83,39 với độ đo F1. - Xây dựng một hệ thống hỏi đáp tự động ứng dụng mô hình nhận dạng thực thể và thuộc tính đã được đề xuất. Các bước phân tích câu hỏi và trả lời câu hỏi đều cho thấy tầm quan trọng của mô hình nhận dạng thực thể đối với mô hình hỏi đáp. Kết quả của mô hình tương đối khả quan với độ...

 • 00050009192.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Văn Sang;  Advisor: Nguyễn, Hà Nam; Nguyễn, Hải Châu (2018)

 • - Đề xuất phương pháp lựa chọn đặc trưng (FRFE) dựa trên hướng tiếp cận đóng gói dựa trên cơ sở áp dụng chiến lược loại bỏ đặc trưng đệ quy và việc cải tiến hàm đánh giá đặc trưng. Hàm đánh giá đặc trưng đề xuất có đặc điểm là giúp tránh được hiện tượng quá khớp, tăng hiệu quả phân lớp và giúp cho kết quả này được ổn định hơn. Thủ tục loại bỏ đệ quy giúp thuật toán không chỉ quan tâm tới mối liên quan của các đặc trưng mà còn quan tâm tới mối tương quan giữa các đặc trưng với bộ phân lớp. Thuật toán học đề xuất nhằm tự động tìm ra tập con đặc trưng tối ưu cho mỗi bộ dữ liệu. Nhằm giải quyết vấn đề chi phí tính toán lớn, luận án đề xuất sử dụng bộ phân lớp rừng ngẫu nhiên (random fores...

 • 00050009191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Quân;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • Luận án đặt ra mục tiêu giải quyết bài toán ổn định tĩnh và động lực phi tuyến, bao gồm xác định giá trị các tải tới hạn, giá trị tần số dao động tự do, mối liên hệ biên độ - tần số của dao động tự do và dao động cưỡng bức tuyến tính và phi tuyến, các đường cong tải trọng - biên độ độ võng cũng như biên độ độ võng - thời gian của kết cấu vỏ thoải hai độ cong FGM và vỏ thoải hai độ cong FGM áp điện khi các kết cấu này chịu một số điều kiện tác dụng của các tải cơ và nhiệt. Đồng thời, luận án đi vào khảo sát ảnh hưởng của các tham số vật liệu, tham số hình học, gân gia cường, nền đàn hồi, gia số nhiệt độ, các loại tải trọng lên ổn định tĩnh và đáp ứng động lực phi tuyến của vỏ thoải ...

 • 00050008841.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Chí Luận (2017)

 • Đề xuất một phương pháp hoàn chỉnh nhằm tự động sinh mô hình và kiểm chứng từng phần cho các thiết kế phần mềm được đặc tả bằng biểu đồ tuần tự UML 2.0. Ý tưởng chính của phương pháp này là tự động sinh mô hình đặc tả chí nh xác hành vi của các biểu đồ tuần tự biểu diễn dưới dạng các máy hữu hạn trạng thái được gán nhãn (LTSs). Các mô hình này cùng với thuộc tính được kiểm chứng (chỉ cho các thuộc tính an toàn) sẽ được cung cấp cho phương pháp kiểm chứng giả định – đảm bảo nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của hệ thống mà không cần ghép nối các mô hình của các thành phần lại với nhau. Bằng cách áp dụng phương pháp kiểm chứng này,...

 • 00050008812.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Thanh Vũ (2017)

 • Đề xuất giải pháp cập nhật thông tin định tuyến cho mạng trên chip tái cấu hình có khả năng tự thích ứng với các thay đổi cấu hình do có bộ định tuyến rời khỏi mạng. Giải pháp cập nhật định tuyến cho phép thay đổi đường đi của thông tin linh hoạt để thích ứng với các thay đổi cấu hình mạng trên chip ngay cả khi hệ thống đang hoạt động. Đồng thời giải pháp này vẫn giữ được ưu điểm của hoạt động định tuyến tĩnh tại nguồn cho các giao tác truyền thông không tái cấu hình để bảo đảm được hiệu quả truyền thông tối ưu cho toàn hệ thống. Phát triển kiến trúc bộ định tuyến có khả năng tái cấu hình nhằm thực thi giải pháp nêu trên. Tiếp đó, kiến trúc này được mô hình hóa để đánh giá hoạt động ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 54