Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2013)

  • Electronic Resources; Góp phần hệ thống hóa và làm rõ lý luận về thuế và quản lý thu thuế, và vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý thu thuế, chỉ ra được những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của nó (...)

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2017)

  • Về mặt lý thuyết: Luận văn hệ thống hoá được quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân lực, các yêu cầu trong quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân lực, các yếu tố cần cân nhắc khi tiến hành tuyển dụng.... Về mặt thực tiễn: Làm rõ những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc tuyển dụng nhân lực và đào tạo nhân lực tại Công ty CP may Lý nhân rồi từ đó đưa ra một số giải pháp tuyển dụng nhằm hoàn thiện hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân lực của công ty cổ phần may Lý Nhân.