UEDU - Master Theses : [2732]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2732
 • 05050003017.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thúy Hằng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2017)

 • Luận văn nghiên cứu về vấn đề “Quản lý hoạt động daỵ học môn Toán tại trường Trung học phổ thông Tống Văn Trân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định theo tiếp cận phát triển năng lực”. Luận văn đã giải quyết một số vấn đề và đạt được những kết quả như sau: Thứ nhất, Luận văn đã khái quát được cơ sở lý luận về quản lý giáo dục, quản lý nhà tường, quản lý hoạt động daỵ học. Xây dựng được hệ thống các khái niệm: quản lý, quản lý hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy của GV, quản lý hoạt động học của HS, quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT... Tìm hiểu được hoạt động dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực. Xác định được các nội dung nội dung quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo tiếp cận...

 • 05050003015.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Tuyết Nhung;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2017)

 • - Luận văn đã tổng quan được những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu như: Vấn đề dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn nói chung và tích hợp giáo dục các giá trị sống qua các truyện ngắn Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 12 nói riêng. - Khảo sát và đưa ra những nhận xét ban đầu về thực trạng dạy học tích hợp các giá trị sống trong môn Văn cũng như trong dạy các tác phẩm truyện ngắn. - Đề xuất được nội dung tích hợp giáo dục giá trị sống và các biện pháp để tích hợp giáo dục các giá trị sống cho học sinh thông qua dạy học một số tác phẩm truyện ngắn cụ thể trong chương trình Ngữ văn lớp 12. Những đề xuất có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên khi dạy học nội...

 • 05050003014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2017)

 • - Nghiên cứu cơ sở lý luận của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng phát triển năng lực người học. Cụ thể tác giả nghiên cứu năng lực đánh giá lời giải của học sinh trong dạy học giải quyết vấn đề. Tác giả làm rõ được mục đích, biểu hiện của năng lực đánh giá lời giải của học sinh trong dạy học giải quyết vấn đề. - Qua tìm hiểu yêu cầu, mục đích và nội dung dạy học đối với chủ đề tổ hợp xác suất, thực tiễn dạy học tổ hợp, xác suất ở trường phổ thông cho thấy đây là một vấn đề khó cả với giáo viên lẫn học sinh. Bản thân học sinh sau khi thực hiện giải bài toán cũng hoàn toàn không biết làm cách nào để biết lời giải của mình đúng hay sai. Điều này dẫn đến việc giáo viê...

 • 05050003013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Liễu;  Advisor: Nguyễn, Đức Huy (2017)

 • Trong quá trình làm luận văn tác giả nhận thấy luận văn đã đạt được những kết quả sau đây: - -- Luận văn nêu ra được một số cơsở về lí luận về phát triển năng lực hợp tác cho học sinh, - Tìm hiểu thực trạng dạy học phát triển năng lực hợp tác ở trường THPT Dương Xá, thông qua đó, tác giả đã đề xuất một số biên pháp mang tính thực tiễn áp dụng được trong giảng dạy ở bậc THPT. - Luận văn đã được thực nghiệm tại trường mà tác giả khảo sát thực trạng và thu được môt số những thay đổi về cách làm việc nhóm của học sinh so với trước đó. Học sinh được rèn luyên năng lực giao tiếp, thuyết trình và một số kĩ năng hợp tác khác, học cách hoàn thiện nhân cách bản thân mình phù hợp với mục tiêu ...

 • 05050003012.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Loan (2017)

 • - Nghiên cứu cơ sở lí luận của hoạt động giải quyết vấn đề trong dạy học Toán trung học phổ thông, năng lực và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Từ đó thấy được yêu cầu, tầm quan trọng của việc dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. - Qua tìm hiểu yêu cầu, mục tiêu và nội dung dạy học đối với chủ đề Nguyên hàm – Tích phân, về thực trạng dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề, thực tiễn dạy học chủ đề Nguyên hàm – Tích phân trong chương trình trung học phổ thông, cho thấy nhu cầu và sự hiểu biết của giáo viên và học sinh về dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Từ đó, thiết kế được một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho...

 • 05050003009.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Huấn (2017)

 • - Luận văn đã hệ thống và làm rõ các khái niệm về dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, cũng như nêu lên vị trí, vai trò của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy học - Tìm hiểu được thực trạng dạy phát hiện và giải quyết vấn đề ở trường trung học phổ thông - Luận văn đã đề ra một số biện pháp cũng như soạn ra một số giáo án tiết dạy sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề nâng cao tính tích cực, tự giác của học sinh trong quá trình học tập - Đã tổ chức thực nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi và hiệu quả của những bài dạy học sử dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề.

 • 05050003008.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Việt Hùng (2017)

 • Luận văn được trình bày trong 3 chương nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản sau: Chương 1. Cơ sở lý luận và tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu của đề tài. Xây dựng và chuẩn hóa bộ công cụ phục vụ nghiên cứu. Sử dụng các phương pháp chọn mẫu phân tầng và ngẫu nhiên tỉ lệ để xác định được dung lượng mẫu cho nghiên cứu. Từ đó tiến hành khảo sát thực tế để đánh giá tác động của ý kiến sinh viên phản hồi tới hoạt động giảng dạy tại trường đại học Lao động – Xã hội. Kết hợp với phân tích dữ liệu thứ cấp và phỏng vấn sâu giảng viên để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Thông q...

 • 05050003007.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hơn (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một cách cụ thể về kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên khối ngành Y dược cụ thể đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên năm thứ 4 trường Đại học ược Hà Nội. Qua nghiên cứu tác giả đã cho thấy kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên năm thứ 4 trường Đại học ược Hà Nội nhìn chung chưa cao, mặc dù biểu hiện về mặt nhận thức khá tốt. inh viên theo định hướng dược lâm sàng có kỹ năng làm việc nhóm tốt hơn so với các định khác. Kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên có mối quan hệ chặt chẽ với phương pháp dạy học trên lớp và hoạt đông đoàn thể. Từ đó tác giả đưa ra một số biện pháp nh m góp ph n nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và kỹ năng làm...

 • 05050003005.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đình Huy (2017)

 • Luận văn đã nghiên cứu được cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh bậc Trung học cơ sở, và khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, cũng như việc quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở Dương Quang huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên, từ đó đề xuất được 6 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở Dương Quang huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên và khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi của các biện pháp cũng như đưa ra những kết luận khuyến nghị với các cấp có thẩm quyền.

 • 05050003004.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Anh (2017)

 • Khái quát cơ sở lý luận về vấn đề quản lý hệ thống thông tin cựu sinh viên các trường đại học, bao gồm các nội dung như tổng quan nghiên cứu vấn đề, các khái niệm cơ bản; vai trò về cựu sinh viên đối với trường đại học; sự cần thiết của việc quản lý hệ thống thông tin cựu sinh viên, các nội dung của quản lý hệ thống thông tin cựu sinh viên trên cơ sở lý thuyết về quản lý chất lượng tổng thể và tin học hóa. Phân tích, làm rõ thực trạng quản lý hệ thống thông tin về cựu sinh viên của trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN giai đoạn 2011-2015 trên các mặt: thu thập thông tin, cập nhật và lưu trữ dữ liệu, các hoạt động gắn kết giữa cựu sinh viên và nhà trường. Từ đó tìm ra những kết quả đạt đư...

 • 05050003002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Thùy Linh (2017)

 • - Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS các trường THPT theo hướng huy động cộng đồng. - Chỉ rõ được thực trạng quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS THPT trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, những điểm mạnh, điểm còn hạn chế, những thách thức của quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS THPT theo hướng huy động cộng đồng. - Đề xuất và khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của 05 biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội theo hướng huy động cộng đồng trong giai đoạn hiện nay. Kết quả khảo nghiệm đánh giá cao tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất. Qua đó có những đề xuất, kiến nghị hữu ích tới Bộ Giáo dục v...

 • 05050003001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mỹ Hoa (2017)

 • + Về lý luận: Luận văn đã tập hợp, phân tích và khái quát hóa các tài liệu để đưa ra cơ sở lý luận về quản lý công tác học sinh sinh viên ở trường Cao đẳng. + Về thực tiễn: Luận văn đã khảo sát, phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý học sinh sinh viên tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của công tác quản lý hoạt động hợp tác đào tạo để làm cơ sở đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp. Luận văn đã đề xuất 5 biện pháp quản lý công tác học sinh - sinh viên của trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội. Kết quả khảo nghiệm đã khẳng định tính cần thiết, khả thi của các biện pháp được đề xuất, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp để đạt hiệu quả cô...

 • 05050003000.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Chi (2017)

 • Với kết quả nghiên cứu lý luận đánh giá chất lượng chương trình đào tạo bậc đại học nói riêng và lý luận của khoa học đánh giá nói chung, đặc biệt là các mô hình đánh giá đã được sử dụng trong nước và thế giới về lĩnh vực đánh giá chất lượng chương trình đào tạo bậc đại học, luận văn đã xác định được mô hình nghiên cứu là nền tảng để xây dựng các tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Luận văn đã xây dựng được 6 tiêu chuẩn với 56 tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Như vậy trong khuôn khổ một Luận văn thạc sỹ, tác giả đã trả lời được đầy đủ mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và chuẩn hóa được Bộ tiêu chí đánh giá chương trình đào ...

 • 05050002999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Sơn (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ về năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm. Tác giả đã điều tra, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ về năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm. Qua tổng hợp nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn một cách khách quan, trung thực về thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ về năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm, tác giả đề xuất 6 biện pháp quản lý hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng quản ...

 • 05050002998.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Vân Thùy (2017)

 • + Về lý luận: Luận văn đã tập hợp, phân tích và khái quát hóa các tài liệu để đưa ra cơ sở lý luận về hoạt động hợp tác đào tạo và quản lý hoạt động hợp tác đào tạo với doanh nghiệp ở trường Cao đẳng. + Về thực tiễn: Luận văn đã khảo sát, phân tích, đánh giá được thực trạng các hoạt động hợp tác đào tạo và quản lý hoạt động hợp tác đào tạo với doanh nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của công tác quản lý hoạt động hợp tác đào tạo để làm cơ sở đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp. Từ kết quả khảo sát và đánh giá thực tiễn, luận văn đã đề xuất 6 biện pháp quản lý hoạt động hợp tác đào tạo với doanh nghiệp của trường CĐN công nghệ cao Hà Nộ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2732

UEDU - Master Theses : [2732]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2732
 • 05050003017.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thúy Hằng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2017)

 • Luận văn nghiên cứu về vấn đề “Quản lý hoạt động daỵ học môn Toán tại trường Trung học phổ thông Tống Văn Trân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định theo tiếp cận phát triển năng lực”. Luận văn đã giải quyết một số vấn đề và đạt được những kết quả như sau: Thứ nhất, Luận văn đã khái quát được cơ sở lý luận về quản lý giáo dục, quản lý nhà tường, quản lý hoạt động daỵ học. Xây dựng được hệ thống các khái niệm: quản lý, quản lý hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy của GV, quản lý hoạt động học của HS, quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT... Tìm hiểu được hoạt động dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực. Xác định được các nội dung nội dung quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo tiếp cận...

 • 05050003015.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Tuyết Nhung;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2017)

 • - Luận văn đã tổng quan được những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu như: Vấn đề dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn nói chung và tích hợp giáo dục các giá trị sống qua các truyện ngắn Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 12 nói riêng. - Khảo sát và đưa ra những nhận xét ban đầu về thực trạng dạy học tích hợp các giá trị sống trong môn Văn cũng như trong dạy các tác phẩm truyện ngắn. - Đề xuất được nội dung tích hợp giáo dục giá trị sống và các biện pháp để tích hợp giáo dục các giá trị sống cho học sinh thông qua dạy học một số tác phẩm truyện ngắn cụ thể trong chương trình Ngữ văn lớp 12. Những đề xuất có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên khi dạy học nội...

 • 05050003014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hữu Châu (2017)

 • - Nghiên cứu cơ sở lý luận của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng phát triển năng lực người học. Cụ thể tác giả nghiên cứu năng lực đánh giá lời giải của học sinh trong dạy học giải quyết vấn đề. Tác giả làm rõ được mục đích, biểu hiện của năng lực đánh giá lời giải của học sinh trong dạy học giải quyết vấn đề. - Qua tìm hiểu yêu cầu, mục đích và nội dung dạy học đối với chủ đề tổ hợp xác suất, thực tiễn dạy học tổ hợp, xác suất ở trường phổ thông cho thấy đây là một vấn đề khó cả với giáo viên lẫn học sinh. Bản thân học sinh sau khi thực hiện giải bài toán cũng hoàn toàn không biết làm cách nào để biết lời giải của mình đúng hay sai. Điều này dẫn đến việc giáo viê...

 • 05050003013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Liễu;  Advisor: Nguyễn, Đức Huy (2017)

 • Trong quá trình làm luận văn tác giả nhận thấy luận văn đã đạt được những kết quả sau đây: - -- Luận văn nêu ra được một số cơsở về lí luận về phát triển năng lực hợp tác cho học sinh, - Tìm hiểu thực trạng dạy học phát triển năng lực hợp tác ở trường THPT Dương Xá, thông qua đó, tác giả đã đề xuất một số biên pháp mang tính thực tiễn áp dụng được trong giảng dạy ở bậc THPT. - Luận văn đã được thực nghiệm tại trường mà tác giả khảo sát thực trạng và thu được môt số những thay đổi về cách làm việc nhóm của học sinh so với trước đó. Học sinh được rèn luyên năng lực giao tiếp, thuyết trình và một số kĩ năng hợp tác khác, học cách hoàn thiện nhân cách bản thân mình phù hợp với mục tiêu ...

 • 05050003012.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Loan (2017)

 • - Nghiên cứu cơ sở lí luận của hoạt động giải quyết vấn đề trong dạy học Toán trung học phổ thông, năng lực và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Từ đó thấy được yêu cầu, tầm quan trọng của việc dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. - Qua tìm hiểu yêu cầu, mục tiêu và nội dung dạy học đối với chủ đề Nguyên hàm – Tích phân, về thực trạng dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề, thực tiễn dạy học chủ đề Nguyên hàm – Tích phân trong chương trình trung học phổ thông, cho thấy nhu cầu và sự hiểu biết của giáo viên và học sinh về dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Từ đó, thiết kế được một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho...

 • 05050003009.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Huấn (2017)

 • - Luận văn đã hệ thống và làm rõ các khái niệm về dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, cũng như nêu lên vị trí, vai trò của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy học - Tìm hiểu được thực trạng dạy phát hiện và giải quyết vấn đề ở trường trung học phổ thông - Luận văn đã đề ra một số biện pháp cũng như soạn ra một số giáo án tiết dạy sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề nâng cao tính tích cực, tự giác của học sinh trong quá trình học tập - Đã tổ chức thực nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi và hiệu quả của những bài dạy học sử dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề.

 • 05050003008.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Việt Hùng (2017)

 • Luận văn được trình bày trong 3 chương nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản sau: Chương 1. Cơ sở lý luận và tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu của đề tài. Xây dựng và chuẩn hóa bộ công cụ phục vụ nghiên cứu. Sử dụng các phương pháp chọn mẫu phân tầng và ngẫu nhiên tỉ lệ để xác định được dung lượng mẫu cho nghiên cứu. Từ đó tiến hành khảo sát thực tế để đánh giá tác động của ý kiến sinh viên phản hồi tới hoạt động giảng dạy tại trường đại học Lao động – Xã hội. Kết hợp với phân tích dữ liệu thứ cấp và phỏng vấn sâu giảng viên để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Thông q...

 • 05050003007.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hơn (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một cách cụ thể về kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên khối ngành Y dược cụ thể đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên năm thứ 4 trường Đại học ược Hà Nội. Qua nghiên cứu tác giả đã cho thấy kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên năm thứ 4 trường Đại học ược Hà Nội nhìn chung chưa cao, mặc dù biểu hiện về mặt nhận thức khá tốt. inh viên theo định hướng dược lâm sàng có kỹ năng làm việc nhóm tốt hơn so với các định khác. Kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên có mối quan hệ chặt chẽ với phương pháp dạy học trên lớp và hoạt đông đoàn thể. Từ đó tác giả đưa ra một số biện pháp nh m góp ph n nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và kỹ năng làm...

 • 05050003005.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đình Huy (2017)

 • Luận văn đã nghiên cứu được cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh bậc Trung học cơ sở, và khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, cũng như việc quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở Dương Quang huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên, từ đó đề xuất được 6 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở Dương Quang huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên và khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi của các biện pháp cũng như đưa ra những kết luận khuyến nghị với các cấp có thẩm quyền.

 • 05050003004.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Anh (2017)

 • Khái quát cơ sở lý luận về vấn đề quản lý hệ thống thông tin cựu sinh viên các trường đại học, bao gồm các nội dung như tổng quan nghiên cứu vấn đề, các khái niệm cơ bản; vai trò về cựu sinh viên đối với trường đại học; sự cần thiết của việc quản lý hệ thống thông tin cựu sinh viên, các nội dung của quản lý hệ thống thông tin cựu sinh viên trên cơ sở lý thuyết về quản lý chất lượng tổng thể và tin học hóa. Phân tích, làm rõ thực trạng quản lý hệ thống thông tin về cựu sinh viên của trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN giai đoạn 2011-2015 trên các mặt: thu thập thông tin, cập nhật và lưu trữ dữ liệu, các hoạt động gắn kết giữa cựu sinh viên và nhà trường. Từ đó tìm ra những kết quả đạt đư...

 • 05050003002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Thùy Linh (2017)

 • - Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS các trường THPT theo hướng huy động cộng đồng. - Chỉ rõ được thực trạng quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS THPT trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, những điểm mạnh, điểm còn hạn chế, những thách thức của quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS THPT theo hướng huy động cộng đồng. - Đề xuất và khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của 05 biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội theo hướng huy động cộng đồng trong giai đoạn hiện nay. Kết quả khảo nghiệm đánh giá cao tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất. Qua đó có những đề xuất, kiến nghị hữu ích tới Bộ Giáo dục v...

 • 05050003001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mỹ Hoa (2017)

 • + Về lý luận: Luận văn đã tập hợp, phân tích và khái quát hóa các tài liệu để đưa ra cơ sở lý luận về quản lý công tác học sinh sinh viên ở trường Cao đẳng. + Về thực tiễn: Luận văn đã khảo sát, phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý học sinh sinh viên tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của công tác quản lý hoạt động hợp tác đào tạo để làm cơ sở đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp. Luận văn đã đề xuất 5 biện pháp quản lý công tác học sinh - sinh viên của trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội. Kết quả khảo nghiệm đã khẳng định tính cần thiết, khả thi của các biện pháp được đề xuất, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp để đạt hiệu quả cô...

 • 05050003000.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Chi (2017)

 • Với kết quả nghiên cứu lý luận đánh giá chất lượng chương trình đào tạo bậc đại học nói riêng và lý luận của khoa học đánh giá nói chung, đặc biệt là các mô hình đánh giá đã được sử dụng trong nước và thế giới về lĩnh vực đánh giá chất lượng chương trình đào tạo bậc đại học, luận văn đã xác định được mô hình nghiên cứu là nền tảng để xây dựng các tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Luận văn đã xây dựng được 6 tiêu chuẩn với 56 tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Như vậy trong khuôn khổ một Luận văn thạc sỹ, tác giả đã trả lời được đầy đủ mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và chuẩn hóa được Bộ tiêu chí đánh giá chương trình đào ...

 • 05050002999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Sơn (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ về năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm. Tác giả đã điều tra, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ về năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm. Qua tổng hợp nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn một cách khách quan, trung thực về thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ về năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm, tác giả đề xuất 6 biện pháp quản lý hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng quản ...

 • 05050002998.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Vân Thùy (2017)

 • + Về lý luận: Luận văn đã tập hợp, phân tích và khái quát hóa các tài liệu để đưa ra cơ sở lý luận về hoạt động hợp tác đào tạo và quản lý hoạt động hợp tác đào tạo với doanh nghiệp ở trường Cao đẳng. + Về thực tiễn: Luận văn đã khảo sát, phân tích, đánh giá được thực trạng các hoạt động hợp tác đào tạo và quản lý hoạt động hợp tác đào tạo với doanh nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của công tác quản lý hoạt động hợp tác đào tạo để làm cơ sở đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp. Từ kết quả khảo sát và đánh giá thực tiễn, luận văn đã đề xuất 6 biện pháp quản lý hoạt động hợp tác đào tạo với doanh nghiệp của trường CĐN công nghệ cao Hà Nộ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2732