Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 108 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Dạy học khái niệm sinh học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Thế Hưng, người hướng dẫn; Đặng, Thị Quỳnh Hương
2010Sử dụng bản đồ tư duy dạy học chương Chuyên hóa vật chất và năng lượng ở động vật" - Sinh học 11 - Trung học Phổ thông (Ban nâng cao) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05"Mai, Văn Hưng, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Phú
2012Xây dựng và sử dụng các bài tập rèn luyện kỹ năng diễn đạt nội dung cho học sinh trong dạy học sinh học vi sinh vật - Sinh học lớp 10 Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Lý luận và Phương pháp dạy học: 60 14 10Dương, Tiến Sỹ , người hướng dẫn; Ngô, Thị Thúy Hồng
2008Biện pháp hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học chương III và chương IV Sinh học lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Đức Thành, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Kim Thành
2013Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh Phần hai Sinh học tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10Lê, Đình Trung, người hướng dẫn; Dương, Thị Tuyết
2013Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạy học chương II: Cảm ứng và chương IV: Sinh sản - sinh học 11, trung học phổ thông : Luận văn ThS. Sinh học: 60 14 10Mai, Văn Hưng, 1960- , người hướng dẫn; Đỗ, Thị Thư
2013Vận dụng tiếp cận hệ thống để tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học Sinh thái học cấp độ trên cơ thể, Sinh học 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 10Đinh, Quang Báo , người hướng dẫn; Trương, Vũ Thu Hằng
2013Tường minh hóa mục tiêu bài học để tổ chức dạy học chương 1 và 2: Phần Di truyền học Sinh học 12, trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10Đinh, Quang Báo , người hướng dẫn; Lê, Thị Tuyết Mai
2013Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh Phần hai Sinh học tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10Lê, Đình Trung, người hướng dẫn; Dương, Thị Tuyết
2013Tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản trong dạy học Sinh học 11- Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05Mai, Văn Hưng, 1960- , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Ngọc Bích