UEDU - Master Theses : [2662]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2662
 • 05050002807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Gia (2016)

 • Nghiên cứu tài liệu, làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản của tư duy, tư duy sáng tạo. -Nghiên cứu những biểu hiện của tư duy sáng tạo của học sinh trung học phổ thông và sự cần thiết phải rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập. Tìm hiểu thực trạng của dạy và học bài toán tìm công thức số hạng số hạng tổng quát của 1 dãy số. Đề xuất các biện pháp cần thiết để rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh qua dạy bài tập tìm công thức số hạng số hạng tổng quát của 1 dãy số. Tổ chức dạy thực nghiệm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài

 • 05050002805.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2016)

 • Nghiên cứu về các quan điểm dạy học hiện đại trong đó đặc biệt chú trọng tới cơ sở lý luận của dạy học tích hợp. Nghiên cứu về lý luận phát triển chƣơng trình và đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Tìm hiểu thực tế chương trình dạy và học chủ đề “Năng lượng hạt nhân” trong môn Vật lý, Hóa học và Sinh học ở trong nước. Tìm hiểu thực tế việc dạy học tích hợp hiện nay ở khối THPT. Nghiên cứu nội dung kiến thức về năng lượng ở các môn khoa học tự nhiên, vận dụng lý luận dạy học tích hợp để xây dựng và tổ chức hoạt động dạy học chủ để tích hợp “Năng lượng hạt nhân” . Soạn thảo tiến trình dạy họctheo dạy học giải quyết vấn đề, dạy học trải nghiệm sáng tạo để tổ chức hoạt động dạy ...

 • 05050002931.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thu Nga (2017)

 • Luận văn đã đi sâu khảo sát trung thực, phân tích, đánh giá đúng đủ, khoa học khách quan và nêu lên bức tranh toàn cảnh về thực trạng chất lượng công tác quản lý bồi dưỡng sáng tạo Văn học - nghệ thuật. Dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng, chúng tôi đã để ra 6 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bồi dưỡng sáng tạo Văn học - nghệ thuật cho HS tại các trường THPT tỉnh Bắc Ninh. Kết quả thăm dò về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng sáng tạo VHNT cho thấy: các biện pháp đều được các chuyên gia đánh giá là rất cần thiết và có tính khả thi cao. Việc áp dụng các biện pháp này cần phải được thực hiện một cách đồng...

 • 05050002930.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường Tiểu học theo tiếp cận năng lực. Qua điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường Tiểu học thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ theo tiếp cận năng lực, tác giả đề xuất 7 biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường Tiểu học Thọ theo tiếp cận năng lực nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường Tiểu học thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay.

 • 05050002929.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Mạnh;  Advisor: Trần, Thị Tuyết Oanh (2017)

 • Thông qua nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT ở trường PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh” chúng tôi thu được những kết quả như sau: - Về mặt nhận thức: Đa phần các đối tượng là CB, GV và CMHS nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của HĐGD KNS, tuy nhiên nhận thức của một số GV, HS còn phiến diện. - Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT ở trường PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh được chú trọng ở mục tiêu GD, một phần đánh giá đúng và thực hiện các hoạt động GD KNS ở mức độ thường xuyên về các nội dung cũng như hình thức GD. Mặc dù vậy, nội dung GD còn chưa bao quát đủ, trong giai đoạn hiện nay hìn...

 • 05050002928.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương Thị Phương Hoa (2017)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS trong giai đoạn hiện nay. + Hệ thống cơ sở lý luận về việc xây dựng phương pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở bậc THCS. - Về mặt thực tiễn: + Tổng hợp điều tra, khảo sát và phân tích thực trạng hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay ở trường THCS Đền Lừ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. + Đề xuất một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức tại trường THCS Đền Lừ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa tài vừa đức, để các em trưởng thành và trở thành người có ích cho gia đình và...

 • 05050002927.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng Thị Tình (2017)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận của đề tài, nghiên cứu các khái niệm cơ bản và xác định nội dung quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường THPT - Thực tiễn: Khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng giáo dục hướng nghiệp và quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường THPT Tây Hồ. - Đề xuất: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường THPT Tây Hồ trong giai đoạn hiện nay

 • 05050002926.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô Thị Ngọc (2017)

 • Dựa trên cơ sở lý luận về hoạt động giáo dục hướng nghiệp và quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường THCS; từ thực trạng về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THCS Chu Văn An - Thanh Trì - Hà Nội, tác giả đã đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THCS Chu Văn An - Thanh Trì - Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Những biện pháp này dựa trên những nguyên tắc nhất định, đó là: Đảm bảo tính mục đích, tính hệ thống và đồng bộ, tính kế thừa và phát triển, tính thực tiễn và khả thi. Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THCS Chu Văn An - Thanh Trì - Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay mà tác ...

 • 05050002925.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm Trúc Quỳnh (2017)

 • Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống Giáo dục quốc dân. Ngoài hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn, Vinschool đã tích cực thực hiện những chương trình giáo dục hết sức bổ ích và đem lại hiệu quả học tập cao, không những thế, còn có sự đóng góp cho hệ thống giáo dục mầm non những chương trình giáo dục thông minh phát huy những khả năng của bé ngay từ bước đầu đi học. Trong nghiên cứu của mình, tác giả đã nghiên cứu với đề tài “Quản lý phát triển chương trình giáo dục tại trường mầm non Vinschool” chia luận văn làm 3 phần như sau : Chương 1- Cơ sở lý luận về quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non theo định hướng phát triển năng lực người học. Về khái niệ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2662

UEDU - Master Theses : [2662]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2662
 • 05050002807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Gia (2016)

 • Nghiên cứu tài liệu, làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản của tư duy, tư duy sáng tạo. -Nghiên cứu những biểu hiện của tư duy sáng tạo của học sinh trung học phổ thông và sự cần thiết phải rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập. Tìm hiểu thực trạng của dạy và học bài toán tìm công thức số hạng số hạng tổng quát của 1 dãy số. Đề xuất các biện pháp cần thiết để rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh qua dạy bài tập tìm công thức số hạng số hạng tổng quát của 1 dãy số. Tổ chức dạy thực nghiệm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài

 • 05050002805.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2016)

 • Nghiên cứu về các quan điểm dạy học hiện đại trong đó đặc biệt chú trọng tới cơ sở lý luận của dạy học tích hợp. Nghiên cứu về lý luận phát triển chƣơng trình và đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Tìm hiểu thực tế chương trình dạy và học chủ đề “Năng lượng hạt nhân” trong môn Vật lý, Hóa học và Sinh học ở trong nước. Tìm hiểu thực tế việc dạy học tích hợp hiện nay ở khối THPT. Nghiên cứu nội dung kiến thức về năng lượng ở các môn khoa học tự nhiên, vận dụng lý luận dạy học tích hợp để xây dựng và tổ chức hoạt động dạy học chủ để tích hợp “Năng lượng hạt nhân” . Soạn thảo tiến trình dạy họctheo dạy học giải quyết vấn đề, dạy học trải nghiệm sáng tạo để tổ chức hoạt động dạy ...

 • 05050002931.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thu Nga (2017)

 • Luận văn đã đi sâu khảo sát trung thực, phân tích, đánh giá đúng đủ, khoa học khách quan và nêu lên bức tranh toàn cảnh về thực trạng chất lượng công tác quản lý bồi dưỡng sáng tạo Văn học - nghệ thuật. Dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng, chúng tôi đã để ra 6 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bồi dưỡng sáng tạo Văn học - nghệ thuật cho HS tại các trường THPT tỉnh Bắc Ninh. Kết quả thăm dò về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng sáng tạo VHNT cho thấy: các biện pháp đều được các chuyên gia đánh giá là rất cần thiết và có tính khả thi cao. Việc áp dụng các biện pháp này cần phải được thực hiện một cách đồng...

 • 05050002930.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường Tiểu học theo tiếp cận năng lực. Qua điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường Tiểu học thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ theo tiếp cận năng lực, tác giả đề xuất 7 biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường Tiểu học Thọ theo tiếp cận năng lực nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường Tiểu học thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay.

 • 05050002929.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Mạnh;  Advisor: Trần, Thị Tuyết Oanh (2017)

 • Thông qua nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT ở trường PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh” chúng tôi thu được những kết quả như sau: - Về mặt nhận thức: Đa phần các đối tượng là CB, GV và CMHS nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của HĐGD KNS, tuy nhiên nhận thức của một số GV, HS còn phiến diện. - Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT ở trường PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh được chú trọng ở mục tiêu GD, một phần đánh giá đúng và thực hiện các hoạt động GD KNS ở mức độ thường xuyên về các nội dung cũng như hình thức GD. Mặc dù vậy, nội dung GD còn chưa bao quát đủ, trong giai đoạn hiện nay hìn...

 • 05050002928.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương Thị Phương Hoa (2017)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS trong giai đoạn hiện nay. + Hệ thống cơ sở lý luận về việc xây dựng phương pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở bậc THCS. - Về mặt thực tiễn: + Tổng hợp điều tra, khảo sát và phân tích thực trạng hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay ở trường THCS Đền Lừ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. + Đề xuất một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức tại trường THCS Đền Lừ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa tài vừa đức, để các em trưởng thành và trở thành người có ích cho gia đình và...

 • 05050002927.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng Thị Tình (2017)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận của đề tài, nghiên cứu các khái niệm cơ bản và xác định nội dung quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường THPT - Thực tiễn: Khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng giáo dục hướng nghiệp và quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường THPT Tây Hồ. - Đề xuất: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường THPT Tây Hồ trong giai đoạn hiện nay

 • 05050002926.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô Thị Ngọc (2017)

 • Dựa trên cơ sở lý luận về hoạt động giáo dục hướng nghiệp và quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường THCS; từ thực trạng về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THCS Chu Văn An - Thanh Trì - Hà Nội, tác giả đã đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THCS Chu Văn An - Thanh Trì - Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Những biện pháp này dựa trên những nguyên tắc nhất định, đó là: Đảm bảo tính mục đích, tính hệ thống và đồng bộ, tính kế thừa và phát triển, tính thực tiễn và khả thi. Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THCS Chu Văn An - Thanh Trì - Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay mà tác ...

 • 05050002925.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm Trúc Quỳnh (2017)

 • Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống Giáo dục quốc dân. Ngoài hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn, Vinschool đã tích cực thực hiện những chương trình giáo dục hết sức bổ ích và đem lại hiệu quả học tập cao, không những thế, còn có sự đóng góp cho hệ thống giáo dục mầm non những chương trình giáo dục thông minh phát huy những khả năng của bé ngay từ bước đầu đi học. Trong nghiên cứu của mình, tác giả đã nghiên cứu với đề tài “Quản lý phát triển chương trình giáo dục tại trường mầm non Vinschool” chia luận văn làm 3 phần như sau : Chương 1- Cơ sở lý luận về quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non theo định hướng phát triển năng lực người học. Về khái niệ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2662