Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Thị Tố Oanh-
dc.contributor.authorHoàng, Văn Hùng-
dc.date.accessioned2017-05-08T03:59:08Z-
dc.date.available2017-05-08T03:59:08Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationHoàng, V. H. (2017). Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33411-
dc.description.abstractKhát quát những vấn đề lý luận và cơ sở thực tiễn của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Khảo sát, đánh giá hiện trạng thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.-
dc.format.extent96 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH. : ĐHKHTNen_US
dc.subjectXây dựng nông thôn mớien_US
dc.subjectMôi trườngen_US
dc.titleĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nộien_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003394(1).pdf
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Thị Tố Oanh-
  dc.contributor.authorHoàng, Văn Hùng-
  dc.date.accessioned2017-05-08T03:59:08Z-
  dc.date.available2017-05-08T03:59:08Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationHoàng, V. H. (2017). Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33411-
  dc.description.abstractKhát quát những vấn đề lý luận và cơ sở thực tiễn của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Khảo sát, đánh giá hiện trạng thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.-
  dc.format.extent96 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH. : ĐHKHTNen_US
  dc.subjectXây dựng nông thôn mớien_US
  dc.subjectMôi trườngen_US
  dc.titleĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nộien_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003394(1).pdf
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF