Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Kim Hoa-
dc.contributor.authorPhạm, Huy Cường-
dc.date.accessioned2017-05-09T00:29:17Z-
dc.date.available2017-05-09T00:29:17Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationPhạm, H. C. (2016). Vốn xã hội với tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (nghiên cứu trường hợp cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33549-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu “Vốn xã hội với tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp” là một nỗ lực góp phần giải quyết yêu cầu cấp thiết của thực tiễn thị trường lao động và nghiên cứu về thị trường lao động Việt Nam đã đề cập trên đây. Trong đó, khách thể nghiên cứu là những “sinh viên tốt nghiệp”, với ý nghĩa là lực lượng lao động có tri thức cao, bổ sung vào đội ngũ lao động “tinh hoa”, góp phần quan trọng vào định hướng xây dựng nền kinh tế tri thức của đất nước.-
dc.format.extent167 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH.: ĐHKHXH&NVen_US
dc.subjectVốn xã hộien_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.subjectXã hội học-
dc.titleVốn xã hội với tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (nghiên cứu trường hợp cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050004303(1).pdf
  • Size : 993,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Kim Hoa-
  dc.contributor.authorPhạm, Huy Cường-
  dc.date.accessioned2017-05-09T00:29:17Z-
  dc.date.available2017-05-09T00:29:17Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationPhạm, H. C. (2016). Vốn xã hội với tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (nghiên cứu trường hợp cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33549-
  dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu “Vốn xã hội với tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp” là một nỗ lực góp phần giải quyết yêu cầu cấp thiết của thực tiễn thị trường lao động và nghiên cứu về thị trường lao động Việt Nam đã đề cập trên đây. Trong đó, khách thể nghiên cứu là những “sinh viên tốt nghiệp”, với ý nghĩa là lực lượng lao động có tri thức cao, bổ sung vào đội ngũ lao động “tinh hoa”, góp phần quan trọng vào định hướng xây dựng nền kinh tế tri thức của đất nước.-
  dc.format.extent167 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH.: ĐHKHXH&NVen_US
  dc.subjectVốn xã hộien_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.subjectXã hội học-
  dc.titleVốn xã hội với tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (nghiên cứu trường hợp cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050004303(1).pdf
  • Size : 993,93 kB

  • Format : Adobe PDF