Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Thị Thanh Hương-
dc.contributor.authorHứa, Thị Chính-
dc.date.accessioned2017-05-09T00:30:22Z-
dc.date.available2017-05-09T00:30:22Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationHứa, T. C. (2016). Lỗi sử dụng một số hành vi ngôn ngữ của học viên Lào học tiếng Việt (Tại Đoàn 871 - TCCT). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33550-
dc.description.abstractLỗi sử dụng một số hành vi ngôn ngữ là một trong những lỗi mà học viên người Lào trong quá trình học tiếng Việt mắc phải khá nhiều. Hành vi ngôn ngữ bao gồm các hành vi như: khen, chê, phê bình, cảm ơn, xin lỗi... Luận văn đi sâu vào phân tích lỗi sử dụng hành vi khen và tiếp nhận lời khen của học viên Lào.-
dc.format.extent115 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH.: ĐHKHXH&NVen_US
dc.subjectTiếng Việten_US
dc.subjectPhân tích lỗien_US
dc.titleLỗi sử dụng một số hành vi ngôn ngữ của học viên Lào học tiếng Việt (Tại Đoàn 871 - TCCT)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050004304(1).pdf
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Thị Thanh Hương-
  dc.contributor.authorHứa, Thị Chính-
  dc.date.accessioned2017-05-09T00:30:22Z-
  dc.date.available2017-05-09T00:30:22Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationHứa, T. C. (2016). Lỗi sử dụng một số hành vi ngôn ngữ của học viên Lào học tiếng Việt (Tại Đoàn 871 - TCCT). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33550-
  dc.description.abstractLỗi sử dụng một số hành vi ngôn ngữ là một trong những lỗi mà học viên người Lào trong quá trình học tiếng Việt mắc phải khá nhiều. Hành vi ngôn ngữ bao gồm các hành vi như: khen, chê, phê bình, cảm ơn, xin lỗi... Luận văn đi sâu vào phân tích lỗi sử dụng hành vi khen và tiếp nhận lời khen của học viên Lào.-
  dc.format.extent115 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH.: ĐHKHXH&NVen_US
  dc.subjectTiếng Việten_US
  dc.subjectPhân tích lỗien_US
  dc.titleLỗi sử dụng một số hành vi ngôn ngữ của học viên Lào học tiếng Việt (Tại Đoàn 871 - TCCT)en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050004304(1).pdf
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF