Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Công Việt-
dc.contributor.authorĐào, Thị Huệ-
dc.date.accessioned2017-05-09T00:31:11Z-
dc.date.available2017-05-09T00:31:11Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationĐào, T. H. (2016). Nghiên cứu thần tích hai huyện Từ Sơn và Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33551-
dc.description.abstractVới khuôn khổ một luận văn nên tác giả tập trung nghiên cứu về thần tích hai huyện TừSơn và Tiên Du theo địa giới hiện nay, tiến hành khảo sát chủ yếu các văn bản thần tích hiện đang được lưu trữ tại kho AE của VNCHN, có sự đối chiếu với thực tế một số di tích lớn ở địa phương để nắm được tình trạng còn hay mất của Thần tích. Ngoài ra, tác giả sửdụng thêm một số tài liệu đối chiếu như Thần tích TT –TS FQ 4018 của Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Qua đó bước đầu tìm hiểu giá trị của các văn bản thần tích đối với việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng dân gian của hai huyện TừSơn và Tiên Du. Bên cạnh đó, tác giả còn lập danh mục di tích thờ thần trên địa bàn hai huyện và chọn lọc giới thiệu một số văn bản thần tích có giá trị ở một vài địa phương tiêu biểu-
dc.format.extent215 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH.: ĐHKHXH&NVen_US
dc.subjectVăn bản thần tíchen_US
dc.subjectHán Nômen_US
dc.titleNghiên cứu thần tích hai huyện Từ Sơn và Tiên Du tỉnh Bắc Ninhen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050004305(1).pdf
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Công Việt-
  dc.contributor.authorĐào, Thị Huệ-
  dc.date.accessioned2017-05-09T00:31:11Z-
  dc.date.available2017-05-09T00:31:11Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationĐào, T. H. (2016). Nghiên cứu thần tích hai huyện Từ Sơn và Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33551-
  dc.description.abstractVới khuôn khổ một luận văn nên tác giả tập trung nghiên cứu về thần tích hai huyện TừSơn và Tiên Du theo địa giới hiện nay, tiến hành khảo sát chủ yếu các văn bản thần tích hiện đang được lưu trữ tại kho AE của VNCHN, có sự đối chiếu với thực tế một số di tích lớn ở địa phương để nắm được tình trạng còn hay mất của Thần tích. Ngoài ra, tác giả sửdụng thêm một số tài liệu đối chiếu như Thần tích TT –TS FQ 4018 của Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Qua đó bước đầu tìm hiểu giá trị của các văn bản thần tích đối với việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng dân gian của hai huyện TừSơn và Tiên Du. Bên cạnh đó, tác giả còn lập danh mục di tích thờ thần trên địa bàn hai huyện và chọn lọc giới thiệu một số văn bản thần tích có giá trị ở một vài địa phương tiêu biểu-
  dc.format.extent215 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH.: ĐHKHXH&NVen_US
  dc.subjectVăn bản thần tíchen_US
  dc.subjectHán Nômen_US
  dc.titleNghiên cứu thần tích hai huyện Từ Sơn và Tiên Du tỉnh Bắc Ninhen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050004305(1).pdf
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF