Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33554
Title: Quan hệ Việt Nam - Thái Lan dưới góc nhìn của chủ nghĩa tự do (2006-2015)
Authors: Hoàng, Khắc Nam
Tạ, Thị Nguyệt Trang
Keywords: Quan hệ quốc tế;Việt Nam;Thái Lan
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Citation: Tạ, Thị Nguyệt Trang. (2016). Quan hệ Việt Nam - Thái Lan dưới góc nhìn của chủ nghĩa tự do (2006-2015). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu mối quan hệ Việt Nam –Thái Lan dưới góc nhìn của chủ nghĩa tự do. Tìm ra ý nghĩa của chủ nghĩa tự do trong mối quan hệ Việt Nam –Thái Lan. Đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác những mặt tích cực và hạn chế các tác động tiêu cực từ quan hệ Việt -Thái.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33554
Language: vi
Format Extent: 110 tr.
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004308.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.