Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Ngọc Dinh-
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Yến-
dc.date.accessioned2017-05-09T02:03:31Z-
dc.date.available2017-05-09T02:03:31Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationNguyễn, H. Y. (2016). Nhận diện vị trí của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trong hệ thống chính sách khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33584-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý thuyết về vai trò của các tổ chức KH&CN ngoài công lập trong phát triển kinh tế-xã hội và KH&CN. Chương 2: Đánh giá hệ thống chính sách KH&CN Việt Nam nhằm nhận diện vị trí của các tổ chức KH&CN ngoài công lập. Chương 3: Giải pháp và khuyến nghị nâng cao vai trò, vị trí các tổ chức KH&CN trong phát triển kinh tế xã hội, KH&CN.-
dc.format.extent97 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH.: ĐHKHXH&NVen_US
dc.subjectKhoa họcen_US
dc.subjectQuản lýen_US
dc.titleNhận diện vị trí của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trong hệ thống chính sách khoa học và công nghệ tại Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050004802(1).pdf
  • Size : 794,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Ngọc Dinh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Yến-
  dc.date.accessioned2017-05-09T02:03:31Z-
  dc.date.available2017-05-09T02:03:31Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationNguyễn, H. Y. (2016). Nhận diện vị trí của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trong hệ thống chính sách khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33584-
  dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý thuyết về vai trò của các tổ chức KH&CN ngoài công lập trong phát triển kinh tế-xã hội và KH&CN. Chương 2: Đánh giá hệ thống chính sách KH&CN Việt Nam nhằm nhận diện vị trí của các tổ chức KH&CN ngoài công lập. Chương 3: Giải pháp và khuyến nghị nâng cao vai trò, vị trí các tổ chức KH&CN trong phát triển kinh tế xã hội, KH&CN.-
  dc.format.extent97 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH.: ĐHKHXH&NVen_US
  dc.subjectKhoa họcen_US
  dc.subjectQuản lýen_US
  dc.titleNhận diện vị trí của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trong hệ thống chính sách khoa học và công nghệ tại Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050004802(1).pdf
  • Size : 794,2 kB

  • Format : Adobe PDF