Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorĐinh, Quang Chiến-
dc.date.accessioned2017-05-09T02:07:42Z-
dc.date.available2017-05-09T02:07:42Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationĐinh, Q. C. (2017). Quản trị tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33588-
dc.description.abstractChương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và những cơ sở lý luận về tín dụng và quản trị tín dụng tại NHTM. Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản trị tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản trị tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng.-
dc.format.extent100 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherH. : Trường Đại học Kinh tếen_US
dc.subjectTín dụngen_US
dc.subjectQuản lýen_US
dc.titleQuản trị tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưngen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008166.pdf
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorĐinh, Quang Chiến-
  dc.date.accessioned2017-05-09T02:07:42Z-
  dc.date.available2017-05-09T02:07:42Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationĐinh, Q. C. (2017). Quản trị tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33588-
  dc.description.abstractChương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và những cơ sở lý luận về tín dụng và quản trị tín dụng tại NHTM. Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản trị tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản trị tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng.-
  dc.format.extent100 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH. : Trường Đại học Kinh tếen_US
  dc.subjectTín dụngen_US
  dc.subjectQuản lýen_US
  dc.titleQuản trị tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưngen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008166.pdf
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF