Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Trung Kiên.-
dc.contributor.authorTrần, Thị Đàn-
dc.date.accessioned2017-05-09T02:45:56Z-
dc.date.available2017-05-09T02:45:56Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationTrần, Thị Đàn. (2017). Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33633-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Tiểu học. Chương 2: Thực trạng về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường Tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Chương 3. Các biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường Tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.-
dc.format.extent108 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.publisherH.: Trường Đại học giáo dụcen_US
dc.subjectTrường tiểu họcen_US
dc.subjectChương trình giảng dạyen_US
dc.subjectGiáo dụcen_US
dc.subjectCông nghệ thông tinen_US
dc.titleQuản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nộien_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050002906.pdf
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Trung Kiên.-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Đàn-
  dc.date.accessioned2017-05-09T02:45:56Z-
  dc.date.available2017-05-09T02:45:56Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationTrần, Thị Đàn. (2017). Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33633-
  dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Tiểu học. Chương 2: Thực trạng về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường Tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Chương 3. Các biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường Tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.-
  dc.format.extent108 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH.: Trường Đại học giáo dụcen_US
  dc.subjectTrường tiểu họcen_US
  dc.subjectChương trình giảng dạyen_US
  dc.subjectGiáo dụcen_US
  dc.subjectCông nghệ thông tinen_US
  dc.titleQuản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nộien_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050002906.pdf
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF